Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 8.9.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na charakteristiku a historii ekologie. 2

3  Ekologie – zabývá se vztahy člověka k prostředí a k ostatním organismům. Je to v podstatě nauka o životním prostředí.  Biologie - základní vědecká disciplína zabývající se studiem života.  Ekologie (z řeckého oikos – dům, obydlí, okolí, logos – nauka, věda) – je jedním z biologických oborů. 3

4  Společným objektem studia biologie a ekologie jsou živé organismy. 4

5  Charles Darwin – britský biolog. Studuje v 19. století vztah organismů k prostředí a jejich vývoj. 5

6  Ernst Haeckel – německý biolog. Položil základy ekologie a poprvé použil tento termín. 6

7 7  Ekologie – čerpá z poznatků biologických vědních oborů a taky z poznatků o okolním prostředí, které poskytují vědní disciplíny jako:  meteorologie  klimatologie  geologie  geografie  fyzika  chemie

8 8  Obecná ekologie – zjišťuje, zkoumá a zobecňuje ekologické zákonitosti.  Ekologie člověka – zabývá se současným stavem a vývojem vztahů člověka a prostředí.  Ekologie krajiny – studuje souvislosti a změny v prostředí včetně vlivů způsobených lidmi.

9 9  Optimální podmínky – každý organismus existuje za určitých podmínek – existence daného druhu.  Krajní podmínky – v nichž organismus může přežít;  minimální – při dolní hranici  maximální – při horní hranici

10 10  Biologie - základní vědecká disciplína zabývající se studiem života.  Výskyt organismu v určitém prostředí není náhodný. Souvislostí mezi typem a vlastnostmi prostředí jsou:  teplota  vlhkost  druh půdy…atd.

11 11  Každý organismus se vyznačuje:  svým tvarem těla  způsobem výživy  adaptací… a jinými vlastnostmi, podle toho v jakém prostředí žije.  Je důležité znát okolní prostředí organismu, abychom mohli studovat všechny stránky jeho života.

12 12  Nejnižší jednotka, kterou zkoumá ekologie je jedinec a jeho vazby na prostředí, ale i na ostatní organismy.  Ekosystém – soubor faktorů živé a neživé přírody.  Životní prostředí – vše, co nás obklopuje – ovzduší, voda, ale i výtvory člověka.

13 13  Životní prostředí - okolí, ve kterém se organismus vyskytuje a jeho složitý systém vazeb k prostředí.  Je to souhrn všech vnějších vlivů, které jedince obklopují a umožňují mu podmínky k životu.  Je tvořeno neživými, živými a společensko- hospodářskými vlivy a složkami.

14 14  Životní prostředí – všechno, s čím sdílíme vzájemné vztahy.  Součásti životního prostředí:  přírodní složky – ovzduší, voda, půda, živá příroda  umělé složky – obydlí, komunikace  sociální složky – vztahy mezi lidmi

15 15 Životní prostředí musí poskytovat všem organismům prostor a také podmínky pro všechny jejich životní děje a funkce.

16 16  Tělo organismů se skládá z buňky (kromě virů).  Buňka - základní stavební a funkční jednotka života – tvoří složitý celek.  Stavba buňky – velmi složitá.

17 17  Buňka se liší:  tvarem  velikostí  funkcí  Volné buňky – většinou kulovitý nebo elipsoidní tvar  Buňky v tkáních – mají tvar rozmanitý

18 18  V průběhu života se velmi často mění tvar, velikost i vnitřní uspořádání buňky.  Život každé buňky je závislý na okolním prostředí.  Ze svého okolního prostředí přijímá potřebnou energii a všechny látky, které potřebuje k životu.  Do okolního prostředí potom odstraňuje odpadní látky a předává do něho teplo, které vzniká přeměnou energie.

19 19

20  ČERVINKA, P. a kolektiv Ekologie a životní prostředí, Česká geografická společnost, Praha: 2005 ISBN: 80-86034-63-1  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1. 20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google