Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Sociální péče Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_18_1_4

2 Sociální péče Péče o zdravotně postižené VY_32_INOVACE_18_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – Dávky pro OZP (osoba se zdravotním postižením) – Průkazy OZP Příloha č. 329/2011 Sb. – Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání Vyhláška č. 388/2011Sb. - Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek

4 Úkol - práce se zákonem V úplném znění zákona vyhledejte jednotlivé části zákona, prostudujte jejich obsah Určete, v které části by jste hledali a) Praktická slepota b) Vibrační budík c) Průkaz ZTP d) Příspěvek na mobilitu

5 řešení Určete, v které části by jste hledali a) Praktická slepota - příloha b) Vibrační budík - vyhláška c) Průkaz ZTP - zákon d) Příspěvek na mobilitu - zákon

6 PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, poskytována osobám starším jednoho roku, – které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, – opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, – nejsou v domově pro OZP, v domově pro seniory apod. VÝŠE příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok) o dávce rozhoduje Úřad práce ČR

7 PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám – s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, – s těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením – s těžkým mentálním postižením příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje ve 2 případech: – Příspěvek na zvláštní pomůcku – Příspěvek na pořízení motorového vozidla

8 Příspěvek na zvláštní pomůcku a) pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby - P je nižší než osminásobek životního minima - ŽM, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč Cena pomůcky < 24 000 Kč a P < 8 x ŽM  spoluúčast činí 10% z ceny, min. 1000 Kč

9 Příklad a) Cena pomůcky činí 20 000 Kč P je nižší než 8 x ŽM Spoluúčast bude 10% z 20 000, tedy 2 000 Kč Výše příspěvku bude činit 20 000 – 2 000 = 18 000 Kč

10 Příspěvek na zvláštní pomůcku b) pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny Cena pomůcky > 24 000 Kč  spoluúčast činí 10% z ceny, min. 1000 Kč

11 Příklad b) Cena pomůcky činí 80 000 Kč Spoluúčast bude 10% z 80 000, tedy 8 000 Kč Výše příspěvku bude činit 80 000 – 8 000 = 72 000 Kč

12 Příspěvek na zvláštní pomůcku c) pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč maximální výše příspěvku je 350 000 Kč

13 Příklad c) Cena pomůcky činí 100 000 Kč Sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že není schopna uhradit 10% spoluúčast (tedy 10 000 Kč) Úřad práce může určit nižší spoluúčast – min. 1000 Kč Výše příspěvku bude činit 100 000 – 1 000 = 99 000 Kč

14 Příspěvek na pořízení motorového vozidla výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč

15 Průkaz OZP §34 Posuzuje se dle stupně závislosti stanovené zákonem o sociálních službách Průkaz TP ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty Průkaz ZTP/P ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace

16 Mimořádné výhody §36 Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

17 Mimořádné výhody Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): výhody uvedené v bodu 1, nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

18 Mimořádné výhody Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): výhody uvedené v bodech 1 a 2, nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

19 Přiřaď správně do stupně mim. výhod 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň A) vyhrazené místo v hromadné dopravě B) sleva 75% na jízdné v osobním vlaku C) bezplatná doprava průvodce

20 řešení 1. stupeň A) 2. stupeň A), B) 3. stupeň A), B), C) A) vyhrazené místo v hromadné dopravě B) sleva 75% na jízdné v osobním vlaku C)Bezplatná doprava průvodce

21 zdroje http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/24 Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

22 VY_32_INOVACE_18_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Sociální péče Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, osoba ze zdravotním postižením, mimořádné výhody Očekávaný výstup žák vysvětlí systém sociální péče, orientuje v dávkách pro osoby se zdravotním postižením, určí typ průkazu ZTP, ovládá mimořádné výhody pro OZP Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu sociální péče s příklady výpočtů výše příspěvku jednotlivých dávek, zařazení do stupně TP, ZTP a ZTP/P. Prezentaci doplňují otázky k ověření pochopení problematiky mimořádných výhod pro OZP. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. V úvodu se žáci seznámí s částmi zákonu, je vhodná práce s úplným zněním zákona, pro lepší orientaci v zákoně žáci vyhledají odpověď na zadané otázky, je vhodné otázky obměnit a zopakovat. Další část se zaměřuje na dávky pro OZP – osoby se zdravotním postižením, na příkladech vysvětluje nárokovost a výši jednotlivých dávek. Příklady je vhodné opět obměnit. Poslední část se zaměřuje na mimořádné výhody pro OZP, po seznámení s výhodami si žáci mohou ověřit pochopení v následujícím úkolu.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google