Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart."— Transkript prezentace:

1 Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart část 1 Úvod a formulář Sbírky (= movité nálezy) část 2 Slovníky (číselníky) část 3 Lokality, import ze SAS, souřadnice část 4 Připojení obrázků, redeterminace část 5 Výstavy, výpůjčky, inventarizace, ošetření

2 Moduly Demus01 KatalogFotoarchiv Výtvarné uměníBotanika ZoologieGeologie EntomologieArcheologie Historie Evidence Konzervátoři Přírůstková kniha Inventární záznamy (sbírková dokumentace)

3 Základní východiska archeologické verze Demus - Na prvním místě stojí PŘEDMĚT (movitý archeologický nález). Demus umožňuj jej popsat, zařadit a dát do souvislosti. K tomu jsou základní formuláře: Sbírky (=movité nálezy), Objekty (nemovité), Výzkumy, Komponenty, Lokality, Adresář, Osobnosti, Literatura a další - Jako východisko k sestavení programu sloužila ideální nálezová situace: předmět byl nalezen v určitém objektu na určitém výzkumu, je součástí určité komponenty na určité lokalitě - Demus je kompatibilní s všeobecně rozšířenými archeologickými programy (SAS), odpovídá standardům ObjectID, CIDOC Information Categories. - Demus nabízí možnost mnoha tiskových sestav, různých exportů (pro jiného uživatele Demus, obecný výměnný formát, pro prezentaci na www) a importů dat (ze SASu, od jiného uživatele Demus)

4 Základem je formulář Sbírky - popisuje obvykle jeden sbírkový předmět, jeden movitý nález - jeho pole jsou vytvořena podle archeologických a muzejních požadavků Ovládání pomocí slovního menu Nejčastější akce Evidenční údaje o předmětu Základní popisné údaje předmětu Lokalita, kontext Doplňující vícenásobné údaje, odkazy, historie určení, manipulace s předmětem,...

5 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy SAS

6 Formulář lze zjednodušit - nepotřebná pole lze skrýt - shodné údaje lze přenášet z předchozího záznamu - zřídka používaná pole lze přeskakovat

7 Formulář Sbírky - zjednodušený - základní pole...................... Inventární číslo, SkupinaMat, Předmět, - doporučená pole pro archeologii....... Kompletnost, Počet, Materiál, Lokalita, Komponent, Výzkum, Objekt, Kultura - doporučená pole pro muzejní evidenci... Přírůstkové číslo, Míry, Stálá lokace

8 Formulář Sbírky - opakovatelné údaje Ke každému předmětu - lze zapsat neomezený počet rozměrů, materiálů, technik, povrchových úprav, výzdob, datování,... - lze připojit neomezený počet obrázků a jiných dokumentů, referencí na literaturu,... - se zaznamenává historie určení a manipulací (výstav, zápůjček, inventarizací, ošetření)

9 Formulář Sbírky - opakovatelné údaje - nejdůležitější z opakovatelných údajů z vyměnitelných karet dole se ukazují i na horní, vždy viditelné části formuláře

10 Formulář Sbírky - opakovatelné údaje - nejdůležitější z opakovatelných údajů z vyměnitelných karet dole se ukazují i na horní, vždy viditelné části formuláře

11 Hromadná evidence - je možný zápis mnoha předmětů ( inventárních čísel) se stejnými vlastnostmi na jedné kartě (např. hromadný zápis střepů nádob pod souvislou řadou inventárních čísel)

12 Hromadná evidence - je možný i zápis několika předmětů pod jedním inventárním číslem - dokonce i s různým datováním

13 Propojení formulářů - z formuláře Sbírky je možný přímý náhled do dalších frekventovaných formulářů (Adresář, Lokality, Komponenty, Výzkumy, Objekty, …)

14 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Vazba Sbírky - Adresář

15 Propojení formulářů - do uvedených formulářů lze nejen nahlížet, ale i „za pochodu“(odskokem z formuláře Sbírky) zapisovat nové záznamy.

16 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Odkazy na literaturu

17 Propojení formulářů -... Reference - Literatura...

18 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Odkaz na lokalitu

19 Propojení formulářů -... Lokality,... dále Komponenty, Výzkumy, Objekty

20 Individuální přizpůsobení - o skrytí nepotřebných polí již byla řeč - univerzální pole Plus1, Plus2, Plus3 pro nepředvídané individuální potřeby

21 Individuální přizpůsobení - vlastní nová pole na kartě Plus („zadní strana karty“) pro nepředvídané individuální potřeby - jména polí, jejich velikosti a typy (text, číslo, …), rozmístění na formuláři, to vše volíte sami

22 Ceny Základní sestava = Evidence + Archeologie (multilicence) Pro nové uživatele Demus 2 000 - 5 000 Kč podle velikosti muzea Pro současné uživatele Demus 2 000 Kč www.citem.cz Další informace část 1 Úvod a formulář Sbírky (= movité nálezy) část 2 Slovníky (číselníky) část 3 Lokality, import ze SAS, souřadnice část 4 Připojení obrázků, redeterminace část 5 Výstavy, výpůjčky, inventarizace, ošetření Demus01 Archeologie


Stáhnout ppt "Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart."

Podobné prezentace


Reklamy Google