Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_2101_POJIŠTĚNÍ AUTA Téma: Pojem _ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_2101_POJIŠTĚNÍ AUTA Téma: Pojem _ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_2101_POJIŠTĚNÍ AUTA Téma: Pojem _ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 25. 8. 2013Datum ověření: 19. 9. 2013

2 Anotace Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Pojišt ě ní motorových vozidel. Cílem prezentace je, seznámit ž áky k č emu slou ž í pojišt ě ní motorových vozidel a jaký je rozdíl mezi povinným pojišt ě ním a havarijním pojišt ě ním.

3 Pojišt ě ní motorových vozidel - POV Jsme ‑ li majitelem č i spolumajitelem motorového vozidla, musíme mít ze zákona povinn ě sjednávané pojišt ě ní odpov ě dnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinné ru č ení). To se vztahuje na škody zp ů sobené provozem vozidla a chrání tak poškozené p ř i dopravních nehodách.

4 Pojišt ě ní motorových vozidel - POV Z tohoto pojišt ě ní však pojiš ť ovna nehradí škodu, kterou si pojišt ě ný zp ů sobil na svém voze sám. A dále z tohoto pojišt ě ní nehradí škodu na zdraví ř idi č e, který nehodu zp ů sobil.

5 Pojišt ě ní motorových vozidel - POV Škodu, kterou si pojišt ě ný zp ů sobil na svém voze sám, ta m ůž e být kryta havarijním pojišt ě ním.

6 Pojišt ě ní motorových vozidel - POV P ř íklad: Ř idi č jedoucí po vedlejší silnici nedá p ř ednost a zp ů sobí srá ž ku, p ř i které utrpí zran ě ní, je ž si vy ž ádá lé č ení v nemocnici a následn ě zp ů sobí jeho č áste č nou invaliditu. Vám z jeho pojišt ě ní odpov ě dnosti tuto škodu uhradí. Viníkovi škodu neuhradí a nedostane ani náhradu za ztí ž ené pracovní uplatn ě ní (v d ů sledku invalidity). Aby mu pojiš ť ovna uhradila zp ů sobenou škodu musel by mít uzav ř ené havarijní pojišt ě ní.

7 Citace: STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80- 7226-112-6. Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_2101_POJIŠTĚNÍ AUTA Téma: Pojem _ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL."

Podobné prezentace


Reklamy Google