Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1102_STAVEBNÍ SP. Téma: Pojem F. G._ Stavební spořitelny Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1102_STAVEBNÍ SP. Téma: Pojem F. G._ Stavební spořitelny Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1102_STAVEBNÍ SP. Téma: Pojem F. G._ Stavební spořitelny Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 21. 4. 2013Datum ověření: 29. 5. 2013

2 Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Stavební spo ř itelny. Cílem prezentace je, seznámit ž áky na co slou ž í stavební spo ř itelny, jak se v nich zhodnocují pen ěž ní prost ř edky a pro č si je zalo ž it.

3 Stavební spo ř itelna je specifický druh banky a p ř edm ě tem její č innosti m ůž e být pouze stavební spo ř ení. Stavební spo ř ení umo žň uje po ur č itou dobu spo ř it prost ř edky se státním p ř ísp ě vkem (v sou č asnosti minimální doba spo ř ení č iní 6 let). Po skon č ení spo ř ení má ú č astník právo, aby mu stavební spo ř itelna poskytla úv ě r na bydlení, stavební úpravy č i jiné zákonem stanovené ú č ely související s bydlením, (nov ě i na studium).

4 Nejv ě tšími stavebními spo ř itelnami jsou: Č eskomoravská (spo ř ení „s liškou“) stavební spo ř itelna Č eské spo ř itelny (spo ř ení „s bu ř inkou“). Modrá pyramida (KB) Raiffeisen, HYPO Wüstenrot atd.

5 Je u nás jedno z nejvíce frekventovaných spo ř ení. V ě tšina spo ř ících vkládá pravideln ě ka ž dý m ě síc stejnou č ástku. Další zp ů sob spo ř ení, je vlo ž ení koncem roku celou ro č ní splátku na jednou. Na konci roku stát p ř ipisuje státní p ř ísp ě vek, který má velikost podle ulo ž ené č ástky.

6 Citace: Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1102_STAVEBNÍ SP. Téma: Pojem F. G._ Stavební spořitelny Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google