Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0201_OSOBNÍ R. Téma: FG_OSOBNÍ ROZPOČET Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0201_OSOBNÍ R. Téma: FG_OSOBNÍ ROZPOČET Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0201_OSOBNÍ R. Téma: FG_OSOBNÍ ROZPOČET Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 25. 3. 2013Datum ověření: 4. 4. 2013

2 Anotace Prezentace je určena pro žáky 6. – 9. ročníku., vzdělávací oblast finanční gramotnost, tematický okruh osobní rozpočet. Cílem matriálu je, přivést žáky k uvědomění si, že jejich výdaje mohou být vyšší než příjmy. Naučit je sledovat jejich peněžní prostředky a usměrňovat jejich potřeby. Žáci velice dobře reagovali na otázky, které byly v textu použity.

3 Osobní finance - rozpo č et Osobní rozpo č et je vlastn ě finan č ní plán, který ur č uje mno ž ství pen ě z, které budou utraceny na ur č itou skupinu výdaj ů v daném m ě síci. Dobrý rozpo č et musí brát do úvahy i faktory, kterými jsou: velikost p ř íjm ů výdaje dluhy nebo spo ř ení Jde p ř edevším o zvládnutí hospoda ř ení s pen ě zi a udr ž ení finan č ní situace tak, aby mezi p ř íjmy a výdaji existovala

4 Osobní finance - rozpo č et Jak vytvo ř it osobní rozpo č et? Soupis všech č istých p ř íjm ů - mzda ze zam ě stnání - sociální dávky - brigáda P ř ijdeš na další p ř íjmy?

5 Osobní finance - rozpo č et Jak vytvo ř it osobní rozpo č et? Soupis všech m ě sí č ních výdaj ů - nájemné - splátky - hypotéka - platba za TV, rozhlas - vodné, sto č né - elekt ř ina - plyn - telefon, internet - bankovní poplatky - výdaje na dopravu P ř ijdeš na další výdaje?

6 Osobní finance - rozpo č et Jaký bude další krok? Porovnání p ř íjm ů s výdaji ( jak budeš pokra č ovat ? ) Kdy ž se spo č te rozdíl mezi p ř íjmy a výdaji, tak se zjistí, zda peníze, které p ř ebývají mohu pou ž ít pro pozd ě jší vy u ž ití nebo vytvá ř ím dluhy. Základním pravidlem ka ž dého rozpo č tu, nejen osobního, je ž e "peníze, které jsou vlo ž eny, se musejí rovnat pen ě z ů m, které jsou utraceny." Kdy ž jsou výdaje v ě tší ne ž p ř íjmy, je to problém. Musí se bu ď n ě které polo ž ky výdaj ů zmenšit, nebo zvýšit p ř íjmy.

7 Osobní finance - rozpo č et Co se stane, kdy ž výdaje budou vyšší ne ž p ř íjmy? Co musíme ud ě lat, aby nenastal problém? Upravit výdaje a p ř íjmy Výdaje rozd ě lit na nezbytné a zbytné - nezbytné – nájemné, elekt ř ina, jídlo - zbytné – zábava, oble č ení, restaurace.

8 Osobní finance - rozpo č et Co budeme muset ud ě lat v p ř ípad ě vyššího schodku? Musí se ud ě lat co nejrychleji razantn ě jší ř ešení Vym ě nit automobil Zvá ž it velikost bytu Zm ě na zam ě stnání, nebo si najít brigádu jako p ř ivýd ě lek ????

9 Citace: STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80- 7226-112-6. Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0201_OSOBNÍ R. Téma: FG_OSOBNÍ ROZPOČET Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496."

Podobné prezentace


Reklamy Google