Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1502_BURZA Téma: Pojem F. G._ Obchodování s cennými papíry Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1502_BURZA Téma: Pojem F. G._ Obchodování s cennými papíry Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1502_BURZA Téma: Pojem F. G._ Obchodování s cennými papíry Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 22. 4. 2013Datum ověření: 14. 5. 2013

2 Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Obchodování s cennými papíry. Cílem prezentace je, seznámit ž áky, kde všude se s cennými papíry obchoduje a jak tyto obchody probíhají. Anotace

3 S cennými papíry se obchoduje na regulovaném a neregulovaném trhu.  Regulovaný trh má stanovena pravidla obchodování a obchoduje se pravideln ě, zpravidla na burze nebo jinde, u nás nap ř íklad v tzv. RM systému (viz dále).  Neregulovaný trh je obdobou b ěž ného obchodování. Kupující a prodávající cenných papír ů se navzájem dohodnou na cen ě a dalších podmínkách. U nás na tomto trhu vystupují obchodníci s cennými papíry. Obchodování s cennými papíry

4 Citace: STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978‑80‑87063‑13‑2

5 Burza  S cennými papíry ve velkém se nej č ast ě ji obchoduje na burze. Burza je místo, kde se shroma žď ují obchodníci, aby uzavírali obchody podle stanovených pravidel. Burzy dnes v ě tšinou p ř edstavují pouze symbolicky místo, kde se obchoduje, proto ž e ř ada obchod ů se provádí na dálku pomocí po č íta č ových sítí. Obchodování s cennými papíry

6  Na burze se setkává nabídka cenných papír ů za ur č itou cenu (kurz) a poptávka po nich.  Denn ě se tu vytvá ř í rovnová ž ná cena (kurz). Obchodování s cennými papíry

7  Mezi nejznám ě jší sv ě tové burzy cenných papír ů pat ř í : Praha (Prague Stock Exchange). New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), Tokyo Stock Exchange (TSE). Krom ě burz cenných papír ů existují i další burzy, nap ř. komoditní, kde se obchoduje se surovinami č i plodinami. Obchodování s cennými papíry

8  Obchodník s cennými papíry m ůž e být i vlastníkem daných cenných papír ů, m ůž e je pro sebe nakupovat i prodávat za své vlastní finan č ní prost ř edky. M ůž e však i obchody pouze zprost ř edkovat, obdobn ě jako maklé ř.  Zprost ř edkovatel (maklé ř ) není vlastníkem cenných papír ů, pouze kupuje nebo prodává na p ř íkaz klienta a za jeho finan č ní prost ř edky. Obchodování s cennými papíry

9 P ř íklad: Klient zadal maklé ř i po ž adavek koupit na burze akcie, limitní p ř íkaz 400 K č za kus. Kurz akcie je K č 398 za kus. Maklé ř za této situace pro klienta akcie zakoupí, proto ž e jejich cena je ni ž ší ne ž limitní p ř íkaz. Klient zadal maklé ř i po ž adavek koupit na burze akcie, limitní p ř íkaz 400 K č za kus. Kurz akcie je K č 398 za kus. Maklé ř za této situace pro klienta akcie zakoupí, proto ž e jejich cena je ni ž ší ne ž limitní p ř íkaz. Obchodování s cennými papíry


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1502_BURZA Téma: Pojem F. G._ Obchodování s cennými papíry Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google