Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické znalectví a expertní inženýrství Úvod do studia září 2013, Brno Připravili: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Ing. Martin Zach Oddělení expertního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické znalectví a expertní inženýrství Úvod do studia září 2013, Brno Připravili: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Ing. Martin Zach Oddělení expertního."— Transkript prezentace:

1 Technické znalectví a expertní inženýrství Úvod do studia září 2013, Brno Připravili: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Ing. Martin Zach Oddělení expertního inženýrství prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

2 Garant: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. pmachal@mendelu.cz, kl. 5207, mobil: 724 252 636 pmachal@mendelu.cz, kl. 5207, mobil: 724 252 636 Technické předměty: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. marecekj@mendelu.czmarecekj@mendelu.cz, kl. 2306 Organizace výuky: Ing. Martin Zach martin.zach@mendelu.czmartin.zach@mendelu.cz, kl. 5231 Studijní oddělení na ICV: Bc Iva Urbánková izaoral@mendelu.czizaoral@mendelu.cz, kl. 5208 Systémový integrátor: Bc. Kateřina Schmiedová katerina.schmiedova@mendelu.cz, kl. 5228 strana 2 Technické znalectví a expertní inženýrství

3 Studijní program TZEI Kombinovaná forma = konzultace pá a so 2 roky = 4 semestry = 120 kreditů Semestr/30 kreditů/4-6 povinných/1 předmět z nabídky 2 volitelných. Splnění studijního plánu Závěrečné práce vedené na OEI Výuka v prostorách ICV, AF a PEF strana 3 Technické znalectví a expertní inženýrství

4 strana 4 Studijní program TZEI Mezioborové studium obsahuje výuku širokého spektra předmětů, vztahujících se obecně ke strojům a k technickému zařízení jakož i ke stavbám a k základním znalostem ekonomických principů, týkajících se jejich provozu a správy. Cílem studia je vybavení absolventů souborem všeobecných, odborných a specifických kompetencí, které se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání v oborech technického znalectví a expertního inženýrství. Technické znalectví a expertní inženýrství

5 strana 5 Profil absolventa = absolvent získá Všeobecné, odborné a speciální znalosti: znalosti ekonomických a technických disciplín specifické znalosti příslušných legislativních a normativních předpisů, speciálních metrologických, diagnostických a analytických metod technického znalectví a expertního inženýrství jakož i metod a nástrojů projektového managementu. Technické znalectví a expertní inženýrství

6 strana 6 Profil absolventa = absolvent bude umět Praktické dovednosti: posoudit technickou a environmentální bezpečnost mobilních a stacionárních strojů, strojního zařízení, motorových vozidel, řídicích systémů při navrhování, konstruování, zkoušení, balení, transportu, exploataci, opravách a technické údržbě a po ukončení jejich provozování bezpečné demontáži a likvidaci oceňovat technické vybavení, strojní zařízení (obecně technické prostředky) a likvidovat pojistné události ve smyslu platných předpisů zavádět a prakticky uplatňovat systémy projektového a facility managementu, zpracovávat, řídit, posuzovat a optimalizovat projekty a hodnotit, příp. ocenit jejich výstupy; vykonávat činnosti související s posuzováním finanční náročnosti i materiálové úrovně použitých strojů a zařízení; vyhledávat předmětné informační databáze, informace zpracovávat, analyzovat a činit kvalifikované výstupy a pracovat s nejnovějšími informacemi Technické znalectví a expertní inženýrství

7 strana 7 Studijní program TZEI - uplatnění Výkon expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora škodních (pojistných) událostí. Výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení Výkon činnosti u právnických osob autorizovaných (AO) posuzujících shodu výrobků V oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín. Oblasti státní správy a samosprávy, resp. v oblasti metrologie, technické normalizace, bezpečnosti práce, technické bezpečnosti, environmentální bezpečnosti Technické znalectví a expertní inženýrství

8 strana 8 Klasifikace u zkoušek Technické znalectví a expertní inženýrství

9 Klasifikace - F Student prokazuje nedostatečné znalosti příslušného studijního předmětu a/nebo základní znalosti předmětů a výukových disciplín souvisejících (i z nižších stupňů výuky – ZŠ, SŠ, Bc.st.) a/nebo vykazuje nedostatečné oborově příslušné komunikační schopnosti. strana 9 Technické znalectví a expertní inženýrství

10 Klasifikace - E Student prokazuje dobré znalosti studovaného předmětu a základních znalostí předmětů souvisejících. Je schopen na základě analytických a syntetických metod logicky řešit úlohy a problémy studovaného předmětu. Vykazuje dobré oborově příslušné komunikační schopnosti. strana 10 Technické znalectví a expertní inženýrství

11 Klasifikace - C Student má velmi dobré znalosti studovaného předmětu a základních znalostí předmětů souvisejících. Odpovídá na otázky zcela samostatně, souvisle, terminologicky správně. Velmi dobře využívá oborově příslušných komunikačních metod. strana 11 Technické znalectví a expertní inženýrství

12 Klasifikace - A Student má výborné znalosti obsahu předmětu formulované s využitím spektra oborově příslušných komunikačních metod a prokazuje tvůrčí přístup při řešení zadaného úkolu nebo problému s využitím rozsáhlých a hlubokých souvisejících znalostí a je schopen obhájit vlastní stanovisko přesnými, stručnými a výstižnými argumenty. strana 12 Technické znalectví a expertní inženýrství

13 Státní závěrečná zkouška – Ing. strana 13 - Technické znalectví - Expertní inženýrství - Projektové řízení Obhajoba diplomové práce Ústní zkouška z předmětů: Technické znalectví a expertní inženýrství

14 strana 14 HURÁ NA TO! Technické znalectví a expertní inženýrství


Stáhnout ppt "Technické znalectví a expertní inženýrství Úvod do studia září 2013, Brno Připravili: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Ing. Martin Zach Oddělení expertního."

Podobné prezentace


Reklamy Google