Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:PRACOVNÍ PROCES AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:24. 10. 2011 VY_32_INOVACE_27_SH

2 ANOTACE Téma: PRACOVNÍ PROCES Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci pochopí obsah a součásti pracovního procesu, různé formy motivace k pracovní činnosti a pokusí se najít příklady z praxe. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní úkol – DRUHY PRACOVNÍCH PROCESŮ Klíčová slova: pracovní proces, pracovní řád, pracovní kázeň Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní úkol Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci se seznámili s obsahem klíčových pojmů a uváděli konkrétní příklady z praxe. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili důležitost pořádku, organizace a disciplíny při pracovním procesu. V prezentaci je použita animace v pracovním úkolu (snímek 7 - obrázky se částečně překrývají, je třeba pustit prezentaci). Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 PRACOVNÍ PROCES = PRŮBĚH VYKONÁVANÉ PRÁCE = smysluplná činnost, při které dochází ke vzniku výrobků nebo služeb Motivace k účasti na pracovním procesu: 1. Peníze – mzda, plat (primární motiv). 2. Uspokojení z dobře odvedené práce. 3. Uspokojení ze spokojeného zákazníka. 4. Dobrý pocit při pochvale. 5. Touha po růstu – ambice, kariéra, odbornost. 6. Vize na benefit – nový notebook, nový služební automobil, delší dovolená atp. Mohou tu však být i jiné motivy, nepřímé: 7. Dobrý pracovní kolektiv. 8. Dobrý vztah nadřízený - podřízený. 9. Dobré pracovní prostředí.

5 Pracovní řád, pracovní kázeň PRACOVNÍ ŘÁD = ZÁVAZNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSADY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE TATO PRAVIDLA VYTVÁŘEJÍ PRACOVNÍ REŽIM – PŘÍSNÝ AŽ VOLNÝ PRACOVNÍ KÁZEŇ 1. povinnost plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly 2. řádně hospodařit se svěřeným majetkem 3. dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6 Pracovní úkol : pojmenujte jednotlivé druhy pracovních procesů a pokuste se určit, jaký pracovní režim mají lidé v ukázkách - DISKUSE IA tabule UKÁZKY PRACOVNÍCH PROCESŮ

7 ZÁVĚR 1. Stát považuje za svou samozřejmou povinnost zasahovat svými zákony do pracovních procesů především v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti při práci. 2. Porušení pracovního řádu a kázně může být důvodem k ukončení pracovního poměru. REFLEXE:  Co je pro tebe nejvýznamnější motivací k účasti na pracovním procesu? (uveď aspoň 3)  Jaké příklady porušení pracovní kázně umíš uvést?

8 ZDROJE [on line] dostupné z www: Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com Http://ucivozs.sweb.cz/podnikani3.html [online]. [cit. 2011-10-24]. Http://pernica.sosuvka.com/wp- content/uploads/2010/01/Motivace-v- pracovn%C3%ADm-procesu.doc. [online]. [cit. 2011- 10-24]. HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google