Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ ODVĚTVÍ AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:23. 11. 2011 VY_32_INOVACE_32_SH

2 ANOTACE Téma: PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ ODVĚTVÍ Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si ujasní systém uspořádání právních norem a pochopí nutnost seznamovat se s právními předpisy, které se jich týkají. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list – PRÁVNÍ PŘEDPISY A ODVĚTVÍ Klíčová slova: právní řád, právní odvětví, Sbírka zákonů ČR Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (DOPORUČENÍ – UPOZORNĚNÍ – ZPĚTNÁ VAZBA) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali úkol, ve kterém si ověřili pochopení získaných informací. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili význam právního řádu a jeho uspořádání a seznámili se s právními předpisy a jejich uveřejňováním. V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 VÝZNAM PRAVIDEL: PRÁVNÍ ŘÁD ŘÁD ŠKOLNÍ PRACOVNÍ DOMOVNÍ PRÁVNÍ UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ORGANIZOVÁNÍ ŽIVOTA PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON NAŘÍZENÍ VLÁDY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KRAJSKÁ, OBECNÍ VYHLÁŠKA VYMEZUJÍ PRÁVA UKLÁDAJÍ POVINNOSTI VYMEZUJÍ PRÁVA UKLÁDAJÍ POVINNOSTI

5  Právní systém tvoří souhrn všech právních norem, které jsou v daném čase na území státu platné.  Právní odvětví = souhrn právních norem, které upravují určitou skupinu právních vztahů podle jejich obsahu  Právo hmotné stanoví, jaká práva a povinnosti přísluší účastníkům právního vztahu. (Občanský zákoník)  Právo procesní popisuje postupy, které jsou k uplatnění práva užívány. (Občanský soudní řád, Trestní řád) PRÁVNÍ ODVĚTVÍ

6 1.Právo mezinárodní – veřejné a soukromé 2.Právo Evropské unie 3.Právo soukromé - právní předpisy upravující společenské vztahy mezi soukromými osobami Občanské právo (hmotné a procesní) – majetkové vztahy, dědictví, ochrana osobnosti Obchodní právo – podnikání, vztahy související se směnou zboží a služeb Rodinné právo – vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi a mezi příbuznými Pracovní právo – vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem DRUHY PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ ZAPIŠ SI BAREVNÝ TEXT

7 4.Právo veřejné – právní předpisy upravující právní vztah mezi státem a občanem Ústavní právo – organizace státní moci, vztah občana a státu Trestní právo (hmotné a procesní) – trestné činy, druhy trestů, ochrana Správní právo – zákony o obcích, o zřízení ministerstev, veřejná správa Finanční právo – státní rozpočet, daně, clo, úvěry, pojištění Právo sociálního zabezpečení Právo životního prostředí DRUHY PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ ZAPIŠ SI BAREVNÝ TEXT

8  Soubor zveřejněných právních předpisů.  Vychází postupně v očíslovaných sešitech nazývaných ČÁSTKY.  Každý předpis uveřejněný v částce má svoje číslo, název a rok uveřejnění.  Obsah každého předpisu je rozdělen do odstavců, označených číslovanými PARAGRAFY.  Jednotlivá ustanovení o právech, povinnostech a sankcích v paragrafech se nazývají PRÁVNÍ NORMY. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR

9 1. OBČANSKÉ PRÁVO 2. PRÁVO ŽIV. PROSTŘEDÍ 3. ÚSTAVNÍ PRÁVO 4. FINANČNÍ PRÁVO 5. OBCHODNÍ PRÁVO 6. RODINNÉ PRÁVO 7. SPRÁVNÍ PRÁVO 8. PRACOVNÍ PRÁVO 9. PRÁVO SOC. ZABEZPEČENÍ 10. TRESTNÍ PRÁVO A) Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) B) Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) C) Zákon o životním a existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.) D) Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) E) Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) F) Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) G) Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) H) Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) I) Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) J) Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) PRACOVNÍ LIST: PRÁVNÍ PŘEDPISY A ODVĚTVÍ 1. PŘIŘAĎ K SOBĚ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ A ZÁKON 2. ODVĚTVÍ OZNAČ JAKO S – SOUKROMÉ, V – VEŘEJNÉ PRÁVO tisk pro žáka nebo IA tabule

10 1. OBČANSKÉ PRÁVO 2. PRÁVO ŽIV. PROSTŘEDÍ 3. ÚSTAVNÍ PRÁVO 4. FINANČNÍ PRÁVO 5. OBCHODNÍ PRÁVO 6. RODINNÉ PRÁVO 7. SPRÁVNÍ PRÁVO 8. PRACOVNÍ PRÁVO 9. PRÁVO SOC. ZABEZPEČENÍ 10. TRESTNÍ PRÁVO A) Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) B) Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) C) Zákon o životním a existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.) D) Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) E) Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) F) Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) G) Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) H) Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) I) Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) J) Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) S V V V S S V S V V PRACOVNÍ LIST: PRÁVNÍ PŘEDPISY A ODVĚTVÍ 1. PŘIŘAĎ K SOBĚ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ A ZÁKON 2. ODVĚTVÍ OZNAČ JAKO S – SOUKROMÉ, V – VEŘEJNÉ PRÁVO ŘEŠENÍ: tisk pro žáka nebo IA tabule 1H1H 2J2J 3A3A 4E4E 5I5I 6B6B 7D7D 8G8G 9C9C 10 F

11 1.Právní řád je souhrn všech právních předpisů státu. 2.Každý právní řád tvoří logický celek, v němž právní předpisy spolu souvisejí a navazují na sebe, nesmějí mezi nimi být rozpory. 3.Právní řád vytváří stát a zveřejňuje ho ve Sbírce zákonů České republiky. 4.Právní odvětví obsahují právní normy se společným obsahem. REFLEXE:  Jaké uspořádání má právní řád?  Proč je důležité, abychom se důkladně seznámili s právními předpisy?  Jak vysvětlíš větu: „NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!“? ZÁVĚR

12  Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641- 7.  AUTOR NEUVEDEN. www.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 23.11.2011]. Dostupný na WWW: http://1url.cz/EQbRhttp://1url.cz/EQbR  AUTOR NEUVEDEN. http://moraviapress.trade.cz [online]. [cit. 23.11.2011]. Dostupný na WWW: http://1url.cz/qQbahttp://1url.cz/qQba ZDROJE [on line] dostupné z www:


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google