Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ORMÁLNÍ A PATOLOGICKÉ JEVY VE SPOLEČNOSTI Mgr. Vladimír Velešík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ORMÁLNÍ A PATOLOGICKÉ JEVY VE SPOLEČNOSTI Mgr. Vladimír Velešík."— Transkript prezentace:

1 N ORMÁLNÍ A PATOLOGICKÉ JEVY VE SPOLEČNOSTI Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.07 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: únor 2013 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk ve společnosti Materiál seznamuje studenty s charakteristikou a vymezením pojmu norma a odchylka od normy, klasifikuje sociální deviaci, včetně teorií vzniku deviantního chování. Vymezuje patologický jev a jeho nebezpečnost pro společnost, zabývá se i problematikou sociální kontroly. Materiál se využije v kterékoliv části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 Normální a patologické jevy ve společnosti

4 Sociální deviace je to odchylka od společenské normy; porušení pravidel pozitivní sociální deviace  odchylka od normy, která je pro společnost prospěšná (disidenti, charita) negativní sociální deviace  jedinec poškozuje společnost (nebo sám sebe) primární deviace  jde o odchylku na základě přímého impulsu sekundární deviace  viz teorie deviantního chování

5 Sociologické teorie vzniku deviantního chování a, biologická podmíněnost deviantního chování b, deviace je produkt specifické socializace (špatná výchova, potlačování individuality společností atd.)  tato teorie je dnes považována za pravděpodobnější – existují však různé varianty: b1, teorie nálepkování(etiketizace, labeling)  jedinec se dostává do kategorie deviantů vlivem náhody nebo statusové charakteristiky (barva pleti, příslušník alternativního hnutí – punk, skinheads, sekty)  obdrží určitou nálepku (problémový žák), nakonec mu nezbývá nic jiného, než určitou roli přijmout b2, teorie kulturního přenosu formou diferencované asociace  někteří jedinci se dostávají do kontaktu se specifickým prostředím – subkulturou  naučí se přijímat její způsoby – parta používající deviantní jednání při přijímacím rituálu (možná změna v gang) b3, teorie vytěsnění  sociální okolí některé lidi vytlačuje, vytěsňuje je na společenskou periférii  nedává jim šanci k plnoprávné existenci (předsudky, xenofobie) b4, teorie deprivantů (autoři Koukolík, Drtinová)  deprivanti jsou lidé, kteří z různých důvodů normality nedosáhli nebo o ni přišli, a to spíše v citové a hodnotové oblasti (než v intelektové)  základní znaky: nedostatek sebezaměření (slabá vůle), parazitismus, vystupování vůči všemu odlišnému různé typy závislostí  např. drogová závislost, alkoholismus

6 Patologické jevy jsou to jevy škodlivé, přímo ohrožující stabilitu společnosti; stabilitu jejího řádu nebo její jednotlivé složky – občany právo každé země výslovně definuje konkrétní patologické projevy (vnímání pedofilie v ČR a Thajsku); překročení norem v této oblasti podléhá trestnímu postihu každá společnost v zájmu zachování stability a řádu hájí zachování hodnot na nichž je postavena  brání proto porušování norem, které kodifikují tyto hodnoty existující normy jsou však permanentně porušovány  proto každý sociální útvar vytváří svůj preventivní obranný systém – sociální kontrolu (viz problémy společnosti a sociální strukturu)  „dozor“ představují specialisté (policie), sociální skupiny (rodina, škola, třída) a jednotlivci (autority)

7 Formy sociální kontroly: a, pozitivní – výchova, dobré příklady, odměny b, negativní – výtky, napomínání, důtky, kárná opatření, fyzické tresty, pokuty, exkomunikace, psychické tresty, odnětí svobody Sociálně patologické jevy se vyskytují ve společnosti i v relativně klidných obdobích  během velkých sociálních změn však dochází k jejich nárůstu  anomie (termín E. Durkheima) – stav společnosti, kdy přestávají platit zákony a pravidla chování, je to rozklad hodnotového a normativního způsobu

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 1.BARTONÍČKOVÁ, Klára a kol. Občanský a společenskovědní základ. přehled středoškolského učiva.. Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN 978-80-251- 2631-8.


Stáhnout ppt "N ORMÁLNÍ A PATOLOGICKÉ JEVY VE SPOLEČNOSTI Mgr. Vladimír Velešík."

Podobné prezentace


Reklamy Google