Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: září 2012 4.Ročník: 5. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou psychologických disciplín. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Součástí materiálu je i test, který ověří znalosti žáků. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychologické disciplíny jednotlivá témata psychologie řeší psychologické disciplíny 1. Základní psychologické vědy 2. Speciální psychologické vědy 3. Aplikované psychologické vědy

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Základní psychologické disciplíny a)Obecná psychologie b)Sociální psychologie c)Vývojová (ontogenetická)psychologie d)Psychologie osobnosti e)Psychologická metodologie f)Psychopatologie g)Dějiny psychologie

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Obecná psychologie předmět psychologie poznávací procesy myšlení city řeč potřeby člověka paměť atd.

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sociální psychologie začleňování jednotlivce do společnosti mezilidské vztahy analýza skupin (školní třída, pracovní kolektiv apod.) osvojování rolí komunikace

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Vývojová psychologie změny psychiky člověka v průběhu jeho života vývoj člověka od dětství až do stáří vývoj řeči vývoj myšlení vývoj emocí vývoj vztahů apod.

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychologie osobnosti struktura osobnosti poznávání osobnosti zabývá se odlišnostmi a podobnostmi mezi jedinci typy osobnosti charakter temperament inteligence apod.

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychopatologie psychické poruchy chorobné změny psychiky metody léčby

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Dějiny psychologie vývoj psychologického myšlení vývoj pojetí osobnosti psychologické školy v dějinách

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychologická metodologie různé přístupy a výzkumné projekty v psychologii užití teorií v psychologii

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Speciální psychologické disciplíny a)Biopsychologie b) Zoopsychologie c) Psycholingvistika d) Farmakopsychologie e) Psychofyzika f) Psychofyziologie g) Diferenciální psychologie h) Psychometrie

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Biopsychologie studium biologických a fyziologických základech lidské psychiky reflexy instinkty

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zoopsychologie psychologie zvířat zkoumá psychiku zvířat srovnání psychiky zvířat a lidí

15 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psycholingvistika psychologie řeči zkoumá vztahy mezi myšlením a řečí vnitřní řeč produkce řeči porozumění řeči řečová centra

16 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Farmakopsychologie zkoumá účinky léků, chemických látek a drog na psychiku

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychofyzika zkoumá vztah mezi podněty a počitky a smyslovými vjemy

18 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychofyziologie zkoumá procesy v mozku, které jsou základem psychických jevů

19 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Diferenciální psychologie zkoumá a popisuje rozdíly mezi měřitelnými psychologickými jevy (např. schopnosti) rozdíly mezi pohlavími rozdíly mezi společenskými skupinami

20 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychometrie tvorba psychologických testů

21 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Aplikované psychologické disciplíny a)Pedagogická psychologie b)Psychologie práce c)Poradenská psychologie d)Inženýrská psychologie e)Klinická psychologie f)Forenzní (soudní) psychologie g)Psychologie reklamy h)Interkulturní psychologie

22 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Pedagogická psychologie učení vyučování osobnost a činnost učitele vztahy mezi žáky vztahy mezi učitelem a žákem

23 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychologie práce mezilidské vztahy na pracovišti bezpečnost práce vliv pracovního prostředí na pracovní výkon

24 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Inženýrská psychologie zabývá konstrukcí strojů ve vztahu k psychice člověka, který má stroj obsluhovat

25 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Poradenská psychologie cílem je pomáhat člověku orientovat se v životě sebepoznání optimální rozvoj osobnosti školní poradenství výchovné poradenství profesní poradenství manželské poradenství

26 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Klinická psychologie diagnostika psychických onemocnění a poruch klinický psycholog spolupracuje s lékařem při léčbě psychických poruch a nemocí

27 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Forenzní (soudní) psychologie používá se v soudnictví analýza psychiky pachatelů trestných činů posuzování věrohodnosti výpovědí svědků

28 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Psychologie reklamy působení reklamy na zákazníka využívá poznatků z psychologie ke zvýšení účinnosti reklamy

29 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Interkulturní psychologie „cross-cultural psychology“ popisuje a srovnává lidskou psychiku v závislosti na kultuře odlišnosti etnik, národů, ras, náboženských nebo jazykových skupin

30 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Další psychologické disciplíny psychologie sportu psychologie dopravy vojenská psychologie ekologická psychologie psychologie umění

31 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Test A. Doplň názvy 3 skupin psychologických disciplín: 1. psychologické vědy 2. psychologické vědy 3. psychologické vědy Základní Speciální Aplikované

32 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy B. Přiřaď problémy k jednotlivým psychologickým disciplínám: odlišnosti etnik posuzování věrohodnosti výpovědí svědků potřeby člověka mezilidské vztahy tvorba psychologických testů typy osobnosti vývoj člověka od dětství až do stáří psychické poruchy psychologie zvířat vztahy mezi učitelem a žákem manželské poradenství diagnostika psychických onemocnění a poruch

33 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.Hladík, Jaroslav: Společenské vědy v kostce pro střední školy,Fragment, Havlíčkův Brod, 1996 2.Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ Psychologie, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, 2010, ISBN: 978-80-7402-060-5


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03."

Podobné prezentace


Reklamy Google