Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.04.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.04."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Mgr. Jiřina Boušková

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.04 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: září 2012 4.Ročník: 1. ročník – čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s psychologií jako vědní disciplínou. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Součástí materiálu je i test, který ověří znalosti žáků. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Úvod do psychologie psychologie je vědní obor, který se zabývá prožíváním a chováním jedince, lidskou psychikou její název je odvozen ze slov PSYCHÉ = duše LOGOS = věda „nauka o duši“ původně byla součástí filosofie samostatnou vědní disciplínou se stala ve druhé polovině 19. století 1879 - Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř v Lipsku je součástí společenských věd spolupracuje však i s přírodními vědami, například s biologií písmeno řecké abecedy Psí je symbolem psychologie

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Předmět psychologie liší se podle jednotlivých psychologických škol zpočátku to byla lidská duše v současné době je předmětem psychologie zkoumání psychických procesů, stavů a vlastností psychologie se zaměřuje na vědomé stavy a procesy zkoumá ale i nevědomé procesy lidské psychiky – podvědomí zabývá se prožíváním a chováním člověka

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Předmět psychologie CHOVÁNÍ činnost člověka, kterou se projevuje navenek jednání, řeč, výraz pohyby, reakce, gesta PROŽÍVÁNÍ vnitřní zážitky to, co si člověk sám ze svého duševního života uvědomuje postavení v čase, ve společnosti je bohatší než vnější chování patří sem vjemy, představy, emoce, rozhodování, paměť má tři stránky: 1.poznávání – vnímání podnětů smysly 2.emoce – pocity libosti a nelibosti 3.vůle – naše chtění

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Předmět psychologie PSYCHIKA ČLOVĚKA souhrn psychických procesů, stavů a vlastností VĚDOMÍ to, co člověk prožívá a toto prožívání si uvědomuje je charakteristické jen pro člověka

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Předmět psychologie NEVĚDOMÍ podvědomí to, co si člověk neuvědomuje z vlastního prožívání zpravidla jsou to v minulosti prožité zážitky, které ovlivňují naše prožívání a chování, aniž bychom si to uvědomovali vědomosti, zkušenosti, zautomatizovaná činnost nejčastějším projevem nevědomí jsou tendence k určitému jednání, nevysvětlitelný vznik některých citů existují přechodné stavy mezi nevědomím a vědomím, např. při usínání, probouzení se, v horečkách

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Úkoly a cíle psychologie 1.poznání člověka 2.působení na člověka 3.uspořádání prostředí, ve kterém člověk žije (například pracovní prostředí, osvětlení, uspořádání bytu apod.)

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Cíle psychologie psychologové se snaží odhalit zákonitosti v lidském chování a prožívání CÍLE: zlepšení mezilidských vztahů, např. vyhnout se zbytečným konfliktům účinnější působení na lidi, např. výchova a vzdělávání zdokonalení lidské činnosti, například učení pochopení vlastního duševního života, svého jednání a prožívání pochopení chování ostatních

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Společenské vědy psychologie je součástí společenských (humanitních) věd vědy zabývající se člověkem, kulturou a společností 1.psychologie 2.sociologie 3.ekonomie 4.politologie 5.etika 6.filosofie

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sociologie slovo sociologie pochází z řečtiny SOCIUS = společnost LOGOS = věda jejím zakladatelem je Auguste Comte věda zkoumající chování člověka ve společnosti, jednání a utváření sociálních skupin, strukturu a vývoj společnosti začíná se rozvíjet v 19. století

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ekonomie pochází z řeckých slov OIKOS = dům NOMOS = zákon původně znamenalo vedení domácnosti zabývá se výrobou, rozdělováním a oběhem statků statek = slouží k uspokojení potřeb ekonomických subjektů

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Politologie pochází z řeckých slov POLIS = obec, stát LOGOS = věda společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích zabývá se fungováním státu, politického systému, chováním veřejnosti ve vztahu k politice

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Etika název pochází z řeckých slov ETHOS = mrav je součástí filosofie etika je vědou o morálce zabývá se problémem mravního dobra zkoumá hodnoty a principy, které ovlivňují lidské jednání a jeho rozhodování

15 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Filosofie název pochází z řečtiny FILEIN = milovat SOFIA = moudrost vznikla v Řecku snaží se vytvořit ucelený pohled na svět a člověka „Žít a nefilosofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je otevřít.“ René Descartes je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, ale i toho, co je přesahuje hledání pravdivého poznání, smyslu našeho života a světa okolo nás

16 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy TEST 1.Co je psychologie? 2.Z jakých slov pochází slovo psychologie? 3.Kdy se zformovala psychologie jako samostatná vědní disciplína? 4.Co je předmětem psychologie? 5.Jaké jsou cíle psychologie? 6.Jaký je rozdíl mezi prožíváním a chováním? 7.Jaký je rozdíl mezi vědomím a nevědomím? 8.Čím se zabývají společenské vědy? 9.Vyjmenuj jednotlivé společenské vědy a vysvětli, čím se zabývají? 10. Jak můžeme poznatky psychologie využít v každodenním životě?

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.vlastní materiály 2.Hladík, Jaroslav: Společenské vědy v kostce pro střední školy,Fragment, Havlíčkův Brod, 1996, ISBN: 80-7200-044-6 3.Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ Psychologie, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, 2010, ISBN: 978-80-7402-060-5 Obrázky pocházejí z galerie Klipart programu Microsoft PowerPoint – www.office.microsoft.com Veškeré hypertextové odkazy jsou platné ke dni zveřejnění díla.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Mgr. Jiřina Boušková. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.04."

Podobné prezentace


Reklamy Google