Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná psychologie Disciplíny psychologie. Obsah 1. Opakování - založení psychologie 2. Předmět psychologie 3. Hlavní znaky psychologie 4. Rozdělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná psychologie Disciplíny psychologie. Obsah 1. Opakování - založení psychologie 2. Předmět psychologie 3. Hlavní znaky psychologie 4. Rozdělení."— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná psychologie Disciplíny psychologie

2 Obsah 1. Opakování - založení psychologie 2. Předmět psychologie 3. Hlavní znaky psychologie 4. Rozdělení psychologie 5. Teoretické disciplíny 6. Speciální disciplíny 7. Aplikované disciplíny 8. Seznam literatury 9. Příloha – pracovní list 1, 2, test

3 Založení psychologie DDDDo 19. století byly psychologické otázky součástí filozofického myšlení. PPPPsychologie jako vědní obor vzniká v roce 1879 v Německu (v Lipsku). UUUU zrodu psychologie stál německý badatel Wilhelm Wundt, který v Lipsku založil první psychologickou laboratoř. DDDDuševní pochody zde byly zkoumány metodou vědecké introspekce – sebepozorování.

4 Předmět psychologie překlad pojmu psychologie = nauka o duši psyché = duše logos = nauka Psychologie je vědou o chování, prožívání, postojích a vlastnostech člověka.

5 Hlavní znaky psychologie Vytváří si terminologický aparát. Psychikou člověka se zabývá soustavně. Psychické jevy vykládá, interpretuje, předvídá. Spolupracuje s dalšími vědními obory (biologie, pedagogika, sociologie…).

6 Rozdělení psychologie Disciplíny teoretickéspeciálníaplikované

7 oooobecná psychologie – otázky výzkumu, poznávací procesy, emoce, motivace, hodnotová orientace vvvvývojová psychologie – životní etapy člověka, analýza změn, činitelé působící na vývoj Teoretické disciplíny 1

8 ppppsychologie osobnosti – struktura osobnosti, vlivy formující jedinečnost člověka ssssociální psychologie – skupinové vztahy, interakce, konflikty, postavení ve skupině ppppatopsychologie – psychické poruchy, nemoci, metody a způsoby léčby Teoretické disciplíny 2

9  b b b biopsychologie - vliv biologických faktorů na psychiku člověka (hormonů, genetiky…)  p p p psychometrie – „měření“ psychických jevů, tvorba testů např. inteligence  f f f farmakopsychologie – vliv chemických látek na psychiku člověka (léků, drog,…)  p p p psycholingvistika – vztah mezi myšlením a jazykem Speciální disciplíny

10  p p p poradenská psychologie –praktické řešení problémů v mezilidských vztazích mezi partnery, rodiči a dětmi, krizové životní situace, problémy při výchově a vzdělávání ppppedagogická psychologie – proces vzdělávání, učení, metody a formy vyučování, přiměřenost výuky pro určitý věk Aplikované disciplíny 1

11 ppppsychologie práce – vztahy na pracovišti, podmínky pracovního prostředí, motivace k vyšší efektivitě práce  f f f forenzní psychologie – oblast práva, soudního řízení, kriminální činy, osobnost pachatele Aplikované disciplíny 2

12 kkkklinická psychologie – diagnostika duševních potíží a nemocí, psychické problémy provázející různé tělesné nemoci, úrazy, handicapy, duševní hygiena, prevence zdraví ppppsychologie dopravy, reklamy, sportu… Aplikované disciplíny 3

13 Seznam použité literatury ► HELUS, Zdeněk.Psychologie. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 8071682454. ► HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. ISBN 8072003348.


Stáhnout ppt "Aplikovaná psychologie Disciplíny psychologie. Obsah 1. Opakování - založení psychologie 2. Předmět psychologie 3. Hlavní znaky psychologie 4. Rozdělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google