Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie – význam, směry, disciplíny DUM_12. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie – význam, směry, disciplíny DUM_12. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí."— Transkript prezentace:

1 Psychologie – význam, směry, disciplíny DUM_12

2 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona:III/2 ICT INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD1A_12 Vytvořeno:14. 1. 2014Autor:Mgr. Martina Hašková Vyučovací předmět: PsychologieRočník:I. ročník SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP: Žák vymezí psychologii jako vědní obor, popíše postavení psychologie v systému věd, pozná systém psychologických disciplín a orientuje se v základních psychologických směrech. Typ interakce:Kombinované Druh výukového zdroje: PrezentaceKlíčová slova:Psychologie, psychologické směry, psychologické disciplíny Anotace:Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci základních pojmů z obecné psychologie Lze využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi.

3 Význam psychologie Psychologie se skládá ze dvou řeckých slov: psyché (duše) a logos (věda, nauka). Psychologie = nauka (věda) o lidské psychice (duševním životě). Studuje lidské chování, duševní procesy, stavy a prožívání (včetně jejich vzájemných vztahů). Psychika – je projevem funkce mozku - umožňuje člověku poznávat svět a působit na něj - formuje se životem člověka, zejména výchovou

4 Psychologie jako věda dříve existovala v rámci filosofie samostatná věda: 1879 Wilhelm Wundt - založil 1. experimentální vědeckou laboratoř (pokládáno za vznik vědecké psychologie)

5 Psychologie stojí na rozhraní věd přírodních (např. biologie) a společenských (např. sociologie )

6 Rozdělení,,činností“ člověka Prožívání: subjektivní, vnitřní psychický život, city Chování: je vidět navenek, nemusí být spontánní Jednání: záměrná činnost

7 Význam psychologie Uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti: Výchova Vzdělávání Zdravotnictví Poradenství Sociální práci

8 Psychologie pomáhá: poznávat lidi působit na lidi lépe poznat sebe sama, zlepšit způsob učení, práce, porozumění s druhými lidmi ke šťastnějšímu životu

9 Přístupy k psychice Biologický přístup – vztah lidského jednání s činností CNS Behaviorální přístup – pouze vnější aktivity organismu, které je možno pozorovat a měřit Kognitivní přístup – zabývá se duševními procesy (vnímání, zapamatování, myšlení, řešení problémů) a jejich vztahem k chování Psychoanalytický přístup – zabývá se nevědomím, potlačením sexuálních pudů a agresivních impulsů Fenomenologický přístup – subjektivní zkušenost jednotlivce

10 Psychologické směry Behaviorismus (J.B. Watson) – psychologie jako věda o chování, vnitřní podstatu jevů – prožívání neodhaluje - přispěl k rozvoji psychologie (učení) Celostní psychologie (gestaltpsychologie) – psychika není jen souborem prvků duševní činnosti, je to nerozložitelný celek Psychoanalýza (S. Freud, C.G. Jung) pracuje s pojmem nevědomí, které má vliv na chování

11 Psychoanalýza (S. Freud, C.G. Jung) - pracuje s pojmem nevědomí, které má vliv na chování, aniž by si to člověk uvědomoval - obsahem nevědomí je vše, co je v rozporu s etickými normami společnosti – např. sexuální pudy, pudy ničení a smrti - projevem nevědomí jsou sny, přeřeknutí, chybné úkony,.. - Oidipovský a Elektřin komplex - využití – zejm. v psychoterapii (řešení neuróz) - kritika – přílišná biologizace motivů a dominance sexuálních zážitků

12 Analytická psychologie (C.G. Jung) - existují 2 druhy vědomí – individuální a kolektivní, příčinou psychických poruch je jejich přerušené spojení Individuální psychologie (A. Adler) - řeší vztah jedince ke společenskému prostředí - vynucená podřízenost v raném dětství vede k pocitu méněcennosti vzniku neuróz - potřeba používat vhodné výchovné prostředky k předcházení pocitům méněcennosti Humanistická psychologie (A.H. Maslow, C.R. Rogers) - psychologie jako věda o prožívání - řeší existenciální problémy člověka - důležité je, jak člověk vidí svět, ne jak se díváme na člověka - seberealizace, smysl života a jeho naplnění

13 Psychologické disciplíny Základní psychologické disciplíny psychologie obecná psychologie osobnosti vývojová psychologie sociální psychologie psychopatologie dějiny psychologie

14 Speciální psychologické disciplíny (řeší dílčí psychologické problémy) zoopsychologie psychometrie srovnávací psychologie

15 Aplikované psychologické disciplíny (zkoumají určitou oblast lidské činnosti) pedagogická psychologie klinická psychologie psychologie práce poradenská psychologie soudní psychologie

16 Úkol č. 1: Vysvětlete rozdíl mezi psychologií, psychiatrií a psychoterapií.

17 Úkol č. 2 Podtrhněte pojem, který do následující řady nepatří, vysvětlete, z jakého důvodu a nahraďte ho jiným: pedagogická psych. – zoopsychologie– poradenská psych. –- soudní psych.

18 Zdroje DVOŘÁK, J. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80- 7358-122-0. GILLERNOVÁ, I; MALOTÍNOVÁ, M. Psychologie pro SŠ. Praha: SPN, 1996, ISBN 80-04-26651-7. HELUS, Z. Psychologie pro gymnázia. Praha: Fortuna, 1995, ISBN : 80-7168- 406-6.


Stáhnout ppt "Psychologie – význam, směry, disciplíny DUM_12. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí."

Podobné prezentace


Reklamy Google