Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická hmota v půdě Rozdělení půdní organické hmoty (podle stupně přeměny) Humusotvorný materiál Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická hmota v půdě Rozdělení půdní organické hmoty (podle stupně přeměny) Humusotvorný materiál Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky)"— Transkript prezentace:

1 Organická hmota v půdě Rozdělení půdní organické hmoty (podle stupně přeměny) Humusotvorný materiál Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky) Humus vlastní (specifické látky vzniklé procesem humifikace) Humus veškerý

2 Organická hmota v půdě -MINERALIZACE Rozklad organické hmoty v aerobním prostředí na základní sloučeniny (H 2 O, CO 2, NH 3 ), přičemž dochází k uvolňování energie. -HUMIFIKACE Proces probíhající v podmínkách střídání aerobního a anaerobního prostředí při němž dochází jak k rozkladu, tak k syntéze a jehož produktem jsou specifické humusové látky. -- ULMIFIKACE Rašelinění, půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, probíhá v anaerobním prostředí - KARBONIZACE Uhelnatění, produkce a hromadění energeticky bohatých sloučenin Procesy přeměn

3 Funkce org. látek v půdě Zásobárna rostlinných živin Zlepšují sorpční vlastnosti půd Ovlivňují agregační schopnosti půd (strukturní stav, vodní režim) Zlepšují fyzikálně-mechanické vlastnosti (soudržnost) Zintenzivnění zvětráváni min. látek Energetický zdroj půdním mikroorganismům Stimulační účinky na rozvoj a růst rostlin

4 Organická hmota v půdě Hodnotíme KVANTITU KVALITU Cox, % humusu Q 4/6, HK:FK

5 Množství humusu v půdě Obsah org. hmoty ……Cox Humus je tvořen z 58% C Zemědělské půdy 1,5 – 7% (2 – 3%) V celém půdním profilu 50 – 800 t/ha (100-200 t/ha) humusu

6 Množství humusu v půdě Půdní typHumus v ornici (%)HK:FK Černozem1,8 - 3,52,0 - 3,0 Hnědozem1,5 - 2,51,0 - 1,5 Kambizem2,0 - 6,00,8 - 1,2 Luvizem1,1 - 2,60,5 - 1,0 Rendzina2,0 - 5,02,0 Černice2,5 - 6,51,5 - 2,5 Fluvizem1,5 - 4,00,5 - 1,5 Regozem0,4 - 1,32,0 Podzol5,0 - 10,00,3

7 Metody 1.Na suché cestě a) Ztráta žíháním přímá gravimetrická metoda, teploty do 530°C b) Elementární analýza Nepřímá metoda, stanovení C ale i H, N, S a O, teplota až 1800°C 2. Na mokré cestě

8 Metody 2.Na mokré cestě nepřímé metody,oxidace org.C oxid. činidlem v prostředí kys. sírové, nejběžněji K 2 Cr 2 O 7, 1.Modifikovaná Tjurinova metoda Spotřeba chromsírové směsi-přímá titrace Mohrovou solí (potenciometrické zjištění bodu ekvivalence)

9 Postup 1.Příprava jemnozemě II (rozdrtit a přesít půdu přes síto 0,25 mm). 2.Navážit 0,3 g do 100-150 ml kádinky Zapsat navážku 3.Přidat 10 ml chromsírové směsi 4.OPATRNĚ zamíchat 5.Přiklopit hodinovým sklem 6.Vložit do sušárny (45´,125°C) 7.Opláchnout destilovanou vodou 8.Titrovat do mrtvého bodu

10 Tjurinova metoda Rovnice 2 K 2 Cr 2 O 7 + 8 H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2 Cr 2 (SO 4 ) 3 + 8 H 2 O + 3 O 2 3 O 2 + 3 C → 3 CO 2 K 2 Cr 2 O 7 + 7 H 2 SO 4 + 6 Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 → K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6 (NH 4 ) 2 SO 4 + 7 H 2 O Chromsírová směs Mohrova sůl

11 Množství humusu v půdě Chromsírová směs Cox Mohrova sůl Cox Mohrova sůl

12 Výpočty Faktor Mohrovy soli Cox Obsah humusu 1,724 – Welteho koeficient

13 Hodnocení Cox (%)Humus (%)Označení obsahu < 0,6< 1,0velmi nízký 0,6 - 1,11,0 - 2,0nízký 1,1 - 1,72,0 - 3,0střední 1,7 - 2,93,0 - 5,0vysoký > 2,9> 5,0velmi vysoký


Stáhnout ppt "Organická hmota v půdě Rozdělení půdní organické hmoty (podle stupně přeměny) Humusotvorný materiál Meziprodukty rozkladu a syntézy (nespecifické látky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google