Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 1. Seznámení s ovládáním CNC stroje – HURCO (frézka) Název sady: CNC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 1. Seznámení s ovládáním CNC stroje – HURCO (frézka) Název sady: CNC."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 1. Seznámení s ovládáním CNC stroje – HURCO (frézka) Název sady: CNC v odborném výcviku (učivo pro 3. a 4. ročníky oboru Mechanik seřizovač) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 31.1.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem CNC v odborném výcviku (učivo pro 3. a 4. ročníky oboru Mechanik seřizovač) je seznámit žáky technických SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, s CNC stroji (frézkou a soustruhem) a přípravou programů. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na seznámení a ovládání CNC stroje Hurco (frézka). 2

3 Základní ovládací prky a části CNC stroje HURCO, jejich funkce a umístění 1.Hlavní vypínač 2.Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu 3.Hlavní části stroje 4.Hlavní ovládací panel 5.Bezpečnostní prvky 6.Zásobník chladící emulze 7.Prvky mazací soustavy 8.Osvětlení 9.Přístup do pracovního prostoru stroje 3

4 1.Hlavní vypínač Je umístěn v zadní části stroje Jeho použitím zajistíme nebo přerušíme přívod elektrické energie do stroje Pro nežádoucí spuštění stroje neoprávněnou osobou je možné jej uzamknout 4

5 2.Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu a jeho rozvod ve stroji Tento stroj je velmi náročný na množství přísunu stlačeného vzduchu, protože hlavní systém výměny nástrojů a v čistění vřetene je jím poháněn. Pracovní tlak je 5 MPa Přívod stlačeného vzduchu je možno uzavřít Hlavním uzávěrem Rozvod po stroji je realizován tlakovými hadicemi a rychlospojkami (v našem případě modré barvy) 5

6 2.Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu a jeho rozvod po stroji Hlavní uzávěr Rozvod 6

7 3.Hlavní části stroje Rám stroje: Slouží jako Základní stavební prvek stroje který spojuje jednotlivé části v „celek“(stroj). Na jeho konstrukci závisí tuhost stroje 7

8 3.Hlavní části stroje Podélné saně - Příčné saně Tyto kluzné plochy nám zaručují hladký a plynulý podélný a příčný posuv obráběcího stolu. V terminologii CNC programování to jsou osy X a Y. Jsou velmi náchylné na poškození proto jsou skryta pod ochranným krytem tzv.“roletami“ 8

9 3.Hlavní části stroje Vřeteník: uvnitř vřeteníku je uložené vřeteno které zajišťuje rotační pohyb nástroje. Spolu s ním je zde uložen mechanizmus upínání nástrojů, část rozvodu chladící emulze, elektromotor a hnací řemen který zajišťuje přenos síly a otáček z motoru na vřeteno. Všechny tyto části se pohybují ve svislém posuvu v ose Z. 9

10 4. Hlavní ovládací panel Panel slouží k ovládání stroje, jeho aktivaci, k aktivaci řídícího systému, nastavení všech bodů nutných pro obrábění (Nulové body stroje a nástroje, referenční bod) a to jak v modu ručním tak v modu NC(při programování pomocí software) 10

11 5. Bezpečnostní prvky Stroj má v zájmu bezpečnosti práce a ochrany zdraví bezpečnostní prvky které zabraňují zasahovat při spuštěném stroji do prostoru obrábění a rotujícího nástroje. Celý pracovní prostor je chráně krytem a vstupní místa do pracovního prostoru jsou opatřena spínači které se při otevření aktivují a stroj zastaví. 11

12 5. Bezpečnostní prvky Dalším bezpečnostním prvkem je vypínač pro okamžité zastavení stroje tzv. „CENTRAL STOP“ tento je umístěn na hlavním ovládacím panelu přímo před zraky a na dosah obsluhy pro možnost okamžitého zásahu.

13 6. Zásobník chladící emulze Při obrábění vzniká vlivem tření velké teplo a pro odvod tohoto tepla a snížení tření mezi obrobkem a nástrojem je za potřebí chladící emulze. Součástí stroje je zásobním na 200 litrů emulze a rozvod do obráběcího prostoru je zajištěn čerpadly za pomocí hadic.

14 6. Prvky mazací soustavy Pohyby jednotlivých os jsou realizovány po kluzných plochách. Pro snížení opotřebení, třecí síly a zvýšení životnosti těchto kluzných ploch je za potřebí mazání. Stroj HURCO má tzv. ztrátové mazání to znamená že olej je pod tlakem vháněn po malých dávkách a v daných časových intervalech mezi tyto plochy. Následně pak stéká společně s chladící emulzí do zásobníku.

15 6. Prvky mazací soustavy Také je nutno mazat rameno pro výměnu nástrojů. Toto je také prováděno ze zásobníky umístěno přímo u tohoto ramene.

16 6. Osvětlení Stoj je opatřen také přídavným osvětlením. Toto je umístěno přímo v obráběcím prostoru. Je vodotěsné aby se zabránilo vniknutí chladící emulze. Zapíná se na hlavním ovládacím panelu.

17 6. Přístup do pracovního prostoru Hlavní přístup do pracovního prostoru je za zajištěn posuvnými dveřmi a vedlejší pak dveřmi na bocích stroje. Všechny tyto vstupy jsou opatřeny ochrannými spínači.

18 Otázky Kde nalezneme hlavní vypínač a k čemu slouží? Čím je zajištěno mazání stroje? Kde se nachází chladící emulze a jak je zajištěna její cirkulace? Vyjmenuj bezpečnostní prvky stroje?

19 Obrázky Obrázky použité v této prezentaci jsou mé vlastní

20 Literatura Návod k obsluze stroje CNC frézka HURCO


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 1. Seznámení s ovládáním CNC stroje – HURCO (frézka) Název sady: CNC."

Podobné prezentace


Reklamy Google