Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do bydlení Ekonomika bydlení Přednáška č. 1 20. února 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do bydlení Ekonomika bydlení Přednáška č. 1 20. února 2007."— Transkript prezentace:

1 Úvod do bydlení Ekonomika bydlení Přednáška č. 1 20. února 2007

2 Pojem bydlení soubor činností, které souvisí s užíváním obydlí Potřeba bydlení základní lidskou potřebou, kterou je třeba chápat jako určitý proces, jako soubor určitých činností obyvatel bytu, kterými do značné míry realizují reprodukci svého života. nelze zaměnit pouze s potřebou bytu

3 Pojem obydlí prostor, v němž člověk prožívá většinu svého života pro většinu lidí spojeno s pocitem osobní svobody, seberealizace a s vnímáním domova prostor chráněný proti nepříznivým vlivům přírody a proti nežádoucím kontaktům s lidmi.

4 Obytné prostředí tvoří byt (obytné místnosti a příslušenství bytu) bytový dům a jeho zařízení širší obytné prostředí –obytné zóny –sídla

5 Formy bydlení vlastnické nájemní- soukromé a obecní byty, ad. družstevní ___________________________________________ domy a byty sloužící k rekreaci specifické formy bydlení

6 Historie bydlení a bytové politiky 1. Období do 1. světové války 2. Období 1. Československé republiky 3. Období po roce 1945

7 1. Období do 1. světové války uvolnění feudálních nevolnických vztahů + průmyslová revoluce  stěhování do měst  nedostatek bytů  ↑ nájemného stavba bytů pro chudé – nelákala st. podnikatele, nebyla ani základním úkolem státu – soc. péče chápána jako CHARITA zhoršení úrovně bydlení + hrozba radikalizace nemajetných vrstev  počátek omezených státních zásahů – pol. 19. století

8 Státní zásahy do bydlení: 1852: zákonem Říšského zákoníku vytvořilo podmínky pro vznik svépomocných bytových družstev 1892: zákon ř.z. o zvýhodnění staveb s dělnickými byty (daňové úlevy) 1902: zákon ř.z. „O úlevách pro domy se zdravými a lacinými byty dělnickými“ Poč. 20. st. přechod k přímým st. zásahům: - 1908- zřízeno Ministerstvo veřejných prací, - zřízen Fond císaře Františka Josefa I., - zřízen Státní bytový fond pro péči o malé byty

9 2. Období 1. Čsl republiky Bytová politika spočívala v: - podpoře výstavby nových bytů - ochraně nájemníků - určité regulaci trhu s byty __________________________________ Od roku 1919-1936 Zákony o stavebním ruchu 1920- Zákon o ochraně nájemníků

10 3. Bydlení po roce 1945 poválečný bytový problém  jednostranné zaměření na hromadnou produkci bytů hlavní problémy bydlení: -

11 3. Bydlení po roce 1945 poválečný bytový problém  jednostranné zaměření na hromadnou produkci bytů hlavní problémy bydlení: –zanedbávání údržby –zaostávání objektů občanské vybavenosti –průmyslové metody stavění- snížení kvality prováděných stavebních prací –výstavba obytných zón s malým počtem pracovních příležitostí –výstavba sídlišť- sociologické problémy

12 Zdroje informací 1.Periodická statistická šetření sčítaní lidu, domů a bytů (SLDB) mikrocenzy statistika rodinných účtů výběrová šetření pracovních sil 2.Statistické zjišťování 3.Neperiodická výběrová šetření a ankety

13 Prameny Statistická ročenka Časopisy: Statistický bulletin (ČSÚ), Statistické přehledy (ČSÚ) Statistika (ČSÚ) Demografie, Veřejná správa Nový byt, Urbanismus a územní rozvoj- ÚÚR Aktuální statistické informace (ČSÚ) Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR (ČSÚ) Bulletin ČSÚ, Aktuality ČSÚ Cenový věstník MF ČR

14 internet: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky - www.mmr.cz www.mmr.cz Český statistický úřad - www.czso.cz www.czso.cz Ústav územního rozvoje Brno - www.uur.cz www.uur.cz Komplexní informační systém ekonomických charakteristik bydlení - www.kiseb.czwww.kiseb.cz Dům a byt - www.dumabyt.czwww.dumabyt.cz Tvůj dům - www.tvujdum.cz www.tvujdum.cz Časopis Nové bydlení - www.novebydleni.czwww.novebydleni.cz materiály České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB)


Stáhnout ppt "Úvod do bydlení Ekonomika bydlení Přednáška č. 1 20. února 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google