Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejstarší literární památky Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky? Mezopotámie Egypt Čína, Indie, Persie starověké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejstarší literární památky Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky? Mezopotámie Egypt Čína, Indie, Persie starověké."— Transkript prezentace:

1 Nejstarší literární památky Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky? Mezopotámie Egypt Čína, Indie, Persie starověké Řecko a Řím + hebrejská literatura

2 Co již víme o vzniku literatury? Literatura vznikala nejprve (v dobách pravěku) ve formě ústní slovesnosti. -při magických obřadech pronášeli lidé zaklínadla a zaříkávadla -obřady se postupně rozšiřovaly a doprovázely pak každou významnou událost v životě lidí (např. narození, svatbu, vítání jara) → vznikaly lyrické písně -životní zkušenosti vkládali lidé do pořekadel, přísloví a pranostik -z představ o vzniku světa, o jeho zákonitostech a o osudu člověka vznikly mýty, dlouho předávané pouze ústním podáním - až do doby, kdy člověk objevil a naučil se používat písmo → rozvoj psané literatury (zhruba od 4. tisíciletí př. n. l., nejprve hlavně pracovní záznamy o obdělávání půdy, náboženské texty, postupně vzniká i umělecká literatura)

3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Mezopotámie -Sumerové -klínové písmo -Epos o Gilgamešovi Čína, Indie, Írán (Persie) -posvátné knihy hinduistického náboženství (védy) -eposy Mahábhárata a Rámájama -rozsáhlá sbírka čínské lidové poezie Kniha písní -čínští básníci: LI PO (701-762), TU FU (712-770) Egypt -hieroglyfické písmo -zejména literatura lyrická (hymny, milostné písně, náhrobní básně), naučná a zábavná Hebrejská literatura (židovská) -prostředníkem mezi starými civilizacemi Předního Východu a Evropou -kniha knih BIBLE Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma Literatura v psané podobě vznikala asi od 4. tisíciletí př. n. l. Nový zákon -v 1. a 2. stol. n. l. - základem křesťanství -věnován životu a působení Ježíše Krista -4 evangelia (Janovo, Markovo, Matoušovo a Lukášovo), epištoly (listy apoštolů), Zjevení svatého Jana = Apokalypsa (vyprávění o předpokládaném konci světa a posledním soudu) Nový zákon -v 1. a 2. stol. n. l. - základem křesťanství -věnován životu a působení Ježíše Krista -4 evangelia (Janovo, Markovo, Matoušovo a Lukášovo), epištoly (listy apoštolů), Zjevení svatého Jana = Apokalypsa (vyprávění o předpokládaném konci světa a posledním soudu) Starý zákon -asi 12.-2. stol. př. n. l. -hebrejské náboženské texty, historie a duchovní vývoj Palestiny od nejstarších dob k počátkům křesťanství (příběhy např. o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o potopě světa, …) -Tóra (Pět knih Mojžíšových), Proroci, básnické knihy Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní), … Starý zákon -asi 12.-2. stol. př. n. l. -hebrejské náboženské texty, historie a duchovní vývoj Palestiny od nejstarších dob k počátkům křesťanství (příběhy např. o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o potopě světa, …) -Tóra (Pět knih Mojžíšových), Proroci, básnické knihy Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní), …

4 Co si řekneme nového? Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma Řecko 8.-1. stol. př. n. l. (do expanze Říma) epika ústní lidová slovesnost – mýty eposy Ilias a Odyssea (8.-7. stol. př. n. l.) – údajným autorem Homér bajky – otrok Ezop lyrika milostné básně – Sapfo (7.-6. stol. př. n. l.) o víně, ženách, zpěvu – Anakreón (6. stol. př. n. l.) drama tragédie a komedie autoři: Aischylos (525-456 př. n. l.) – Oresteia Sofoklés (asi 496-406 př. n. l.) – Král Oidipus Eurípidés (480-406 př. n. l.) – Médeia, Elektra Aristofanés (asi 445-388 př. n. l.) – Jezdci, Žáby Řecko 8.-1. stol. př. n. l. (do expanze Říma) epika ústní lidová slovesnost – mýty eposy Ilias a Odyssea (8.-7. stol. př. n. l.) – údajným autorem Homér bajky – otrok Ezop lyrika milostné básně – Sapfo (7.-6. stol. př. n. l.) o víně, ženách, zpěvu – Anakreón (6. stol. př. n. l.) drama tragédie a komedie autoři: Aischylos (525-456 př. n. l.) – Oresteia Sofoklés (asi 496-406 př. n. l.) – Král Oidipus Eurípidés (480-406 př. n. l.) – Médeia, Elektra Aristofanés (asi 445-388 př. n. l.) – Jezdci, Žáby Řím 3.stol. př. n. l. - 5. stol. n. l. literatura silně ovlivněna řeckými vzory latina drama Plautus (asi 251-184 př. n. l.) – Lišák Pseudolus básnictví Vergilius (70-19 př. n. l.) – epos Aeneis Ovidius (43 př. n. l. – 18 n. l.) – Proměny, Umění milovat naučná literatura Cicero (106 – 43 př. n. l.) – řečnictví Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) – filozofie dějepisectví Gaius Julius Caesar (100-44 př. n. l.) – Zápisky o válce galské Tacitus (asi 55-124) – Letopisy próza Petronius (asi 27-66) – román Satirikon epigramy Martialis (asi 40-104) Řím 3.stol. př. n. l. - 5. stol. n. l. literatura silně ovlivněna řeckými vzory latina drama Plautus (asi 251-184 př. n. l.) – Lišák Pseudolus básnictví Vergilius (70-19 př. n. l.) – epos Aeneis Ovidius (43 př. n. l. – 18 n. l.) – Proměny, Umění milovat naučná literatura Cicero (106 – 43 př. n. l.) – řečnictví Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) – filozofie dějepisectví Gaius Julius Caesar (100-44 př. n. l.) – Zápisky o válce galské Tacitus (asi 55-124) – Letopisy próza Petronius (asi 27-66) – román Satirikon epigramy Martialis (asi 40-104)

5 Procvičení a příklady Seřaď chronologicky jednotlivá díla, urči jejich autora (je-li znám) a přiřaď správnou ukázku: Jedna vdova měla slepici a ta jí každý den snášela vajíčko. Žena se domnívala, že bude-li jí dávat více žrát, slepice bude snášet dvakrát denně. A tak to dělala, ale slepice ztloustla a nesnášela pak už ani jednou denně. Chci jen neškodnou lásku a přípustné zálety líčit, nebude tedy v mé básni tajit se nějaký hřích. Snaž se především najít, nač chtěl bys upnout svou lásku, kdo, jsa nováček ještě, poprvé nyní jdeš v boj; dalším úkolem tvým je milenou dívku získat; třetím, aby tvá láska trvala po dlouhý čas. Chci jen neškodnou lásku a přípustné zálety líčit, nebude tedy v mé básni tajit se nějaký hřích. Snaž se především najít, nač chtěl bys upnout svou lásku, kdo, jsa nováček ještě, poprvé nyní jdeš v boj; dalším úkolem tvým je milenou dívku získat; třetím, aby tvá láska trvala po dlouhý čas. I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi: „Kam běžíš, Gilgameši? Život, jejž hledáš, nenalezneš! Když bozi stvořili lidstvo, smrt lidstvu dali v úděl, život však do svých rukou si vzali. Ty, Gilgameši, žaludek si naplň, ve dne i v noci buď stále vesel!“ I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi: „Kam běžíš, Gilgameši? Život, jejž hledáš, nenalezneš! Když bozi stvořili lidstvo, smrt lidstvu dali v úděl, život však do svých rukou si vzali. Ty, Gilgameši, žaludek si naplň, ve dne i v noci buď stále vesel!“ S posupným pohledem na ně jim důvtipný Odysseus řekl: „Mysleli jste si, vy psi, že já už se z krajiny trojské nevrátím domů? A proto jste trávili tady mé jmění, k ženám sloužícím zde jste násilně léhali v lůžko, mně jste sváděli ženu, ač sám jsem byl naživu ještě, nic jste se nebáli bohů, co sídlí na širém nebi, nic, že v budoucnu lidé vás budou stíhati hněvem? Proto teď veskrze všem jsou zchystána osidla zkázy!“ S posupným pohledem na ně jim důvtipný Odysseus řekl: „Mysleli jste si, vy psi, že já už se z krajiny trojské nevrátím domů? A proto jste trávili tady mé jmění, k ženám sloužícím zde jste násilně léhali v lůžko, mně jste sváděli ženu, ač sám jsem byl naživu ještě, nic jste se nebáli bohů, co sídlí na širém nebi, nic, že v budoucnu lidé vás budou stíhati hněvem? Proto teď veskrze všem jsou zchystána osidla zkázy!“ Umění milovat Odysseia Epos o Gilgamešovi Bajky Umění milovat Odysseia Epos o Gilgamešovi Bajky řešení: 1.Epos o Gilgamešovi – autor neznámý (asi 2000 př. n. l.) 2.Odysseia – Homér (8. stol. př. n. l.) 3.Bajky – Ezop (asi 6. stol. př. n. l.) 4.Umění milovat – Publius Ovidius Násó (43 př.n.l. – 18 n.l.) řešení: 1.Epos o Gilgamešovi – autor neznámý (asi 2000 př. n. l.) 2.Odysseia – Homér (8. stol. př. n. l.) 3.Bajky – Ezop (asi 6. stol. př. n. l.) 4.Umění milovat – Publius Ovidius Násó (43 př.n.l. – 18 n.l.)

6 Něco navíc pro šikovné Poznáš, o jaké druhy písma se jedná? hieroglyfyklínové písmo řecká abeceda čínské znaky azbuka

7 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.d 4.a Test na známku

8 Použité zdroje, citace 1.Sochrová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1.vydání, ISBN 80- 7200-052-7 2.Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy, Praha, SPN, 2009, 2.vydání, ISBN 978-80- 7235-438-2 3.Hanzová Marie, Žáček Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, Havlíčkův Brod, Fragment, 1999, 1.vydání, ISBN 80-7200-282-1 4.www.wikipedie.czwww.wikipedie.cz 5.http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org 6.kliparty 1.Sochrová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1.vydání, ISBN 80- 7200-052-7 2.Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy, Praha, SPN, 2009, 2.vydání, ISBN 978-80- 7235-438-2 3.Hanzová Marie, Žáček Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, Havlíčkův Brod, Fragment, 1999, 1.vydání, ISBN 80-7200-282-1 4.www.wikipedie.czwww.wikipedie.cz 5.http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org 6.kliparty

9 Ročník7. ročník Klíčová slovaAntická literatura, Starý a Nový zákon AnotacePrezentace charakterizující vznik a počátky literatury. 38.10 Anotace


Stáhnout ppt "Nejstarší literární památky Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky? Mezopotámie Egypt Čína, Indie, Persie starověké."

Podobné prezentace


Reklamy Google