Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková
Datum: Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Antická literatura Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_03 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s řeckými a římskými autory, se zajímavostmi řeckého divadla Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o mnichovské krizi 1938. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: periodizace řeckých dějin, Homér, Sapfó, Anakreon, Ezop, Aischylos, Sofoklés, Euripidés, řecké divadlo, kompoziční výstavba tragédie, Platón, Aristotelés, Koloseum, Seneca, Naso….

4 Antická literatura

5 1. literatura řecká 2. literatura římská (latinská)

6 Řecká literatura Periodizace řeckých dějin:
Období prehistorické – 12. – 9. st. př. Kr. Období archaické – 8. – 6. st. př. Kr. Období klasické – 5. – 4. st. př. Kr. Období helénistické – st. př. Kr.

7 Archaické období Homér (8.-7. st. př. Kr.)
legendární řecký básník, je mu připisováno autorství dvou nejstarších řeckých hrdinských eposů – Ilias a Odysseia Sapfó (7.-6.st. př. Kr.) - proslulá řecká básnířka Anakreon (6. st. př. Kr.) řecký básník Ezop (6.st. př. Kr.) - první vypravěč a tvůrce klasických bajek

8 Klasické období Aischylos
- básník, dramatik. Tragédie: Upoutaný Prométheus, trilogie: Oresteia Sofoklés - napsal 123 tragédií (Antigona, Oidipus král, Élektra ) Euripidés - básník, dramatik, filozof - tragédie: Médea, Šílený Hérakles

9 Zajímavosti řeckého divadla
Divadelní představení se hrála jen ve dne Každý z herců měl více úloh Herci užívali masky Ženské postavy hráli muži Herci měli obuv s vysokými podpatky – byli tak více vidět Zásada tří jednot dílo se odehrává na jednom místě, v jedné době, má mít jednu dějovou linii

10 Kompoziční výstavba tragédie
Expozice – seznámení s postavami, s prostředím Kolize – srážka, rozvoj dramatické zápletky Krize – rozhodnutí, vyvrcholení dramatického konfliktu Peripetie – náhlý obrat, neočekávaná změna ve vývoji děje Katastrofa – obrat – konečný obrat v ději směřující k tragickému vyřešení konfliktu

11 Starořecká próza Platón
filozof, Sokratův žák. „Ústava“ – jeho nejrozsáhlejší dílo Aristotelés Žák Platóna, učitel Alexandra Makedonského - díla: „Metafyzika“, „Poetika“, „Rétorika“

12 Helénistické období - dochází k úpadku literárních děl
- díla bez originálního zpracování nápadu Theokritos – sicilský básník

13 Římská literatura Formovala se zejména přejímáním hodnot, jež vytvořili Řekové Období od pol. 3.st. př.Kr. – 1.st. po Kristu Koloseum v Římě – největší římský amfiteátr, hlediště pojalo přes diváků

14 Koloseum v Římě obr. 1

15 Koloseum v Římě obr. 2

16 Římské drama Římané převzali tragédii i komedii v takové podobě, v jaké byla v Řecku. Oblíbené byly hlavně komedie Titus Maccius Plautus – Komedie o hrnci Lucius Annaeus Seneca ml. – římský filozof, politik, dramatik Gaius Valerius Catullus – představitel milostné lyriky (výrok: „nenávidím a miluji“ Publius Vergilius Maro – epos Aeneis Publius Ovidius Naso – Proměny – episká skladba, 15 knih

17 Znáš odpovědi? Charakterizuj řecké divadlo.
Naznač kompoziční výstavbu tragédie. Co je Koloseum a kde se nachází? Jmenuj některé autory římského dramatu.

18 Řešení 1. Divadelní představení se hrála jen ve dne
Každý z herců měl více úloh Herci užívali masky Ženské postavy hráli muži Herci měli obuv s vysokými podpatky – byli tak více vidět Zásada tří jednot dílo se odehrává na jednom místě, v jedné době, má mít jednu dějovou linii 2. Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa 3. Největší římský amfiteátr 4. Titus Maccius Plautus Lucius Annaeus Seneca ml. Gaius Valerius Catullus Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso

19 Zdroje Obr. 1 Fczarnowski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr. 2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, s

20 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google