Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 4.4. 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Antická literatura Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_03 Ověřen ve výuce dne: 16.10. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s řeckými a římskými autory, se zajímavostmi řeckého divadla Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o mnichovské krizi 1938. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: periodizace řeckých dějin, Homér, Sapfó, Anakreon, Ezop, Aischylos, Sofoklés, Euripidés, řecké divadlo, kompoziční výstavba tragédie, Platón, Aristotelés, Koloseum, Seneca, Naso….

4

5  1. literatura řecká  2. literatura římská (latinská)

6  Periodizace řeckých dějin:  Období prehistorické – 12. – 9. st. př. Kr.  Období archaické – 8. – 6. st. př. Kr.  Období klasické – 5. – 4. st. př. Kr.  Období helénistické – 3.- 1. st. př. Kr.

7  Homér (8.-7. st. př. Kr.) - legendární řecký básník, je mu připisováno autorství dvou nejstarších řeckých hrdinských eposů – Ilias a Odysseia  Sapfó (7.-6.st. př. Kr.) - proslulá řecká básnířka  Anakreon (6. st. př. Kr.) - řecký básník - Ezop (6.st. př. Kr.) - - první vypravěč a tvůrce klasických bajek

8  Aischylos - básník, dramatik. Tragédie: Upoutaný Prométheus, trilogie: Oresteia  Sofoklés  - napsal 123 tragédií (Antigona, Oidipus král, Élektra )  Euripidés - básník, dramatik, filozof - tragédie: Médea, Šílený Hérakles

9  Divadelní představení se hrála jen ve dne  Každý z herců měl více úloh  Herci užívali masky  Ženské postavy hráli muži  Herci měli obuv s vysokými podpatky – byli tak více vidět  Zásada tří jednot dílo se odehrává na jednom místě, v jedné době, má mít jednu dějovou linii

10  Expozice – seznámení s postavami, s prostředím  Kolize – srážka, rozvoj dramatické zápletky  Krize – rozhodnutí, vyvrcholení dramatického konfliktu  Peripetie – náhlý obrat, neočekávaná změna ve vývoji děje  Katastrofa – obrat – konečný obrat v ději směřující k tragickému vyřešení konfliktu

11  Platón - filozof, Sokratův žák. „Ústava“ – jeho nejrozsáhlejší dílo  Aristotelés - Žák Platóna, učitel Alexandra Makedonského - - díla: „Metafyzika“, „Poetika“, „Rétorika“

12  - dochází k úpadku literárních děl  - díla bez originálního zpracování nápadu  Theokritos – sicilský básník

13  Formovala se zejména přejímáním hodnot, jež vytvořili Řekové  Období od pol. 3.st. př.Kr. – 1.st. po Kristu  Koloseum v Římě – největší římský amfiteátr, hlediště pojalo přes 40 000 diváků

14

15

16  Římané převzali tragédii i komedii v takové podobě, v jaké byla v Řecku. Oblíbené byly hlavně komedie  Titus Maccius Plautus – Komedie o hrnci  Lucius Annaeus Seneca ml. – římský filozof, politik, dramatik  Gaius Valerius Catullus – představitel milostné lyriky (výrok: „nenávidím a miluji“  Publius Vergilius Maro – epos Aeneis  Publius Ovidius Naso – Proměny – episká skladba, 15 knih

17  Charakterizuj řecké divadlo.  Naznač kompoziční výstavbu tragédie.  Co je Koloseum a kde se nachází?  Jmenuj některé autory římského dramatu.

18 1.  Divadelní představení se hrála jen ve dne  Každý z herců měl více úloh  Herci užívali masky  Ženské postavy hráli muži  Herci měli obuv s vysokými podpatky – byli tak více vidět  Zásada tří jednot dílo se odehrává na jednom místě, v jedné době, má mít jednu dějovou linii 2.  Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa 3.  Největší římský amfiteátr 4.  Titus Maccius Plautus  Lucius Annaeus Seneca ml.  Gaius Valerius Catullus  Publius Vergilius Maro  Publius Ovidius Naso

19  Obr. 1 Fczarnowski. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koloseum_Roma_fc08.jpg   Obr. 2[cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum_Roma_2011_5.jpg  PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s. 12-21

20 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google