Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Renesance a humanismus v Čechách Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_11 Ověřen ve výuce dne: 3.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s podobou renesance a humanismu v Čechách. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o renesanci a humanismu. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: český humanismus, Rudolf II., Hynek z Poděbrad

4 Renesance a humanismus v Čechách I. úvod

5 kultura na přelomu 15. a 16. století v českém prostředí se v souvislosti s literaturou nemluví o české renesanci, ale o českém humanismu humanisté studovali antiku a snažili se přesunout středověký zájem o Boha v zájem o člověka

6 Renesanční umění v Čechách spojeno s dobou císaře Rudolfa II., proto hovoříme o rudolfínském dvorském umění obr.1

7 Architektura Schwarzenberský palác v Praze obr. 2

8 Zámek Opočno obr. 3

9 Renesanční náměstí Telč obr.4

10 Literatura existovaly dvě podoby českého humanismu – latinský a český úbytek veršované tvorby rozvoj naučné prózy (právnictví, cestopisy, jazykověda, rybníkářství…) příležitostná poezie – gratulace k narozeninám, svatbě, oslavy konkrétních osob či měst

11 Hynek z Poděbrad (1452 – 1492) syn krále Jiřího z Poděbrad v jeho díle se již ukazují renesanční prvky přeložil do češtiny 11 novel Boccacciova Dekameronu veršované skladby Májový sen či Stesk na ženitbu

12 Kontrolní otázky 1.S jakou osobou (císařem ) je spojeno renesanční umění v Čechách? 2.Datuj období renesance a humanismu v českých zemích 3.O jakém umění tedy mluvíme? 4.Jmenuj některé architektonické skvosty tohoto období. 5.Jaká literatura se rozvíjí v tomto období? 6.Co je to příležitostná poezie? 7.Kdo byl Hynek z Poděbrad? Jaké významné dílo přeložil do českého jazyka?

13 Odpovědi 1.15. a 16. století 2.Rudolf II. 3.Rudolfinské dvorské období 4.Zámek Opočno, Schwarzenberský palác, náměstí v Telči 5.Naučná próza, příležitostná poezie 6.Syn krále Jiřího z Poděbrad, překlad Dekameronu.

14 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf_II_HRR_MATEO.jpg Obr. 2 VitVit. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzenbersk%C3%BD_pal%C3%A1c_zdola.JPG Obr. 3 Kixx. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opo%C4%8Dno_z%C3%A1mek.jpg?uselang=cs Obr. 4 Richenza. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tel%C4%8D_004.jpg?uselang=cs PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s.49

15 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google