Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 11. 12. 2013 Ročník: 1
Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Renesance a humanismus Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_09 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s historickými souvislostmi období renesance a humanismu a s dobovým uměním. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o renesanci a humanismu. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: renesance, humanismus, R.Santi, M. Buonarroti, S.Botticelli, L. da Vinci, Tizian

4 Renesance a humanismus ve světě

5 Historické souvislosti renesance
Vznik na přelomu 13. a 14. století v severní Itálii Přírodní a astronomické objevy: Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno Heliocentrismus a názory o nekonečnosti vesmíru otřásají autoritou církve. Důvěra ve vědecké zkoumání a v lidský rozum 1492 objevení Ameriky

6 Historické souvislosti renesance
Vynález knihtisku (Johann Gutenberg) Prvotisky – tisky do roku (inkunabule) Obr.1

7 Renesance Humanismus Etapa ve vývoji evropské společnosti
Umělecký a životní styl, snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů Ideový proud renesančního období Slovo humanismus pochází z latinského humanus – lidský Zájem byl obrácen od Boha k člověku Zdůraznění rovnosti všech lidí před Bohem Zdůraznění moci a síly lidského rozumu

8 Umění: architektura Rafael Santi – chrám sv. Petra v Římě
Michelangelo Buonarroti – autor kupole chrámu sv. Petra Obr.2

9 Umění: malířství Sandro Botticelli : Zrození Venuše Obr.3

10 Umění: malířství Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajem, Poslední večeře, Mona Lisa, autor fresek v Sixtinské kapli Obr.4: Mona Lisa

11 Umění: malířství Rafael Santi – Madona sixtinská Obr.5

12 Umění: malířství Tizian: Venuše urbinská Obr.6

13 Umění: sochařství Michelangelo Buonarroti
- sochy Davida, Mojžíše, sousoší Piety Obr. 7 – socha Davida

14 Umění: Hudba Guillaume Dufay Jacob Obrecht
Giovanni Palestrina – Gloria - ukázka:

15 Úkoly Osvětli historické souvislosti renesance.
Vysvětli pojmy: renesance, humanismus. Jmenuj známé renesanční umělce, výtvarníky, sochaře, stavitele, hudebníky…

16 Odpovědi Objevení Ameriky, přírodní a astronomické objevy, víra v lidský rozum. 2. Renesance – etapa ve vývoji evropské společnosti, Umělecký a životní styl, snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů. Humanismus - Ideový proud renesančního období, humanus – lidský. Zdůraznění moci a síly lidského rozumu. 3. Michelangelo Buonarroti, S. Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Tizian, G. Palestrina…

17 Zdroje Obr. 1 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr.2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr.3 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr.4 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr.5 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr.6 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr. 7 Rico Heil. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, s.40-41

18 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google