Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proje kt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proje kt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Proje kt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Česká literatura přelomu 19. a 20. století Číslo DUM: VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_14 Ověřen ve výuce dne: 25.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s českou literaturou přelomu 19. a 20. století. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o literatuře přelomu 19. a 20. století. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: impresionismus, symbolismus, dekadence, secese, A. Mucha, J.S. Machar, O. Březina, A. Sova, J.K. Šlejhar

4 Česká literatura přelomu 19. a 20. století

5 České výtvarné umění a hudba na konci 19. století Impresionismus v malířství: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček Impresionismus v hudbě: Josef Suk, Vítězslav Novák, Leoš Janáček Symbolismus v malířství: Jan Preisler Symbolismus a secese v sochařství: František Bílek Secese: Jan Mucha

6 Antotnín Slavíček: Procházka obr.1

7 Socha Krista od Františka Bílka na hřbitově v Libčicích nad Vltavou obr.2

8 Secese Umělecký směr, vznikl kolem r. 1890 Centra – Mnichov, Berlín, Vídeň Ornamentálnost, neobyčejné barvy, přírodní tvary – listy, květy, lidské a zvířecí tělo Alfons Mucha – plakáty pro výstavy, divadlo, tvůrce 1. československé poštovní známky

9 Alfons Mucha obr.3obr.4

10 1. Česká moderna Manifest České moderny otištěn r.1895 v časopisu Rozhledy Text manifestu klade důraz na uměleckou individualitu Signatáři České moderny: Otokar Březina, Antonín Sova, J.Svatopluk Machar… Vnesli do české literatury symbolismus, impresionismus a naturalismus. Moderna je název pro směry a tendence v literatuře 90. let 19. století

11 Josef Svatopluk Machar (1864 – 1942) obr.5

12 Josef Svatopluk Machar Zde by měly kvést růže – veršované povídky, o osudu žen v soudobé společnosti. Žena jako pasivní bytost s přemírou citů, střetává se s drsnou realitou. Magdaléna – veršovaný román, obžaloba maloměšťácké morálky. Cyklus Svědomím věků, sbírka Confiteor, politická poezie Tristium Vindobona

13 Otokar Březina (1868 –1929) obr.6

14 Otokar Březina Symbolista Sbírky: Tajemné dálky Svítání na západě Větry od pólů Stavitelé chrámu Ruce

15 Antonín Sova (1864 –1928) obr.7

16 Antonín Sova Symbolista, impresionista Senzitivní, upřímná poezie Sbírky: Květy intimních nálad Z mého kraje Vybouřené smutky Ještě jednou se vrátíme Drsná láska

17 Josef Karel Šlejhar (1864 – 1914) obr.8

18 Josef Karel Šlejhar naturalistický autor v prózách – bezohlednost, živočišnost, surovost, pesimismus román: Kuře melancholik – paralela mezi trpícím dítětem a umírajícím kuřetem.

19 Otázky 1.Co je secese? Zmiň se o jejích základních znacích a jmenuj českého zástupce. 2.Co rozumíme pod pojmem česká moderna? 3.Kdo je autorem sbírek Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů? 4.Jmenuj zástupce českého naturalismu a zmiň se o jeho díle.

20 Odpovědi 1.Umělecký směr, vznikl kolem r. 1890, ornamentálnost, neobyčejné barvy, přírodní tvary – listy, květy, lidské a zvířecí tělo, Alfons Mucha 2.Moderna je název pro směry a tendence v literatuře 90. let 19. století. Impresionismus, symbolismus, naturalismus 3.O. Březina 4.J. K. Šlejhar: Kuře melancholik

21 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slavicek_prochazka.jpg Obr. 2[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristus_Libcice_nad_Vltavou.jpg Obr. 3[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1894_-_Gismonda.jpg Obr. 4[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1896_-_Spring.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MacharJS1923.jpg Obr. 6[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brezina_otokar.jpg Obr. 7[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonin_Sova.jpg Obr. 8[cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Karel_Slejhar_1929.jpg PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.Soft, 2008.s. 62 - 65

22 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Proje kt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google