Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

38.1 Nejstarší literární památky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "38.1 Nejstarší literární památky"— Transkript prezentace:

1 38.1 Nejstarší literární památky
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.1 Nejstarší literární památky Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky? Čína, Indie, Persie + hebrejská literatura Mezopotámie Egypt starověké Řecko a Řím Autor: Mgr. Eva Zralá

2 38.2 Co již víme o vzniku literatury?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.2 Co již víme o vzniku literatury? Literatura vznikala nejprve (v dobách pravěku) ve formě ústní slovesnosti. při magických obřadech pronášeli lidé zaklínadla a zaříkávadla obřady se postupně rozšiřovaly a doprovázely pak každou významnou událost v životě lidí (např. narození, svatbu, vítání jara) → vznikaly lyrické písně životní zkušenosti vkládali lidé do pořekadel, přísloví a pranostik z představ o vzniku světa, o jeho zákonitostech a o osudu člověka vznikly mýty, dlouho předávané pouze ústním podáním - až do doby, kdy člověk objevil a naučil se používat písmo → rozvoj psané literatury (zhruba od 4. tisíciletí př. n. l., nejprve hlavně pracovní záznamy o obdělávání půdy, náboženské texty, postupně vzniká i umělecká literatura)

3 38.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Starý zákon asi stol. př. n. l. hebrejské náboženské texty, historie a duchovní vývoj Palestiny od nejstarších dob k počátkům křesťanství (příběhy např. o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o potopě světa, …) Tóra (Pět knih Mojžíšových), Proroci, básnické knihy Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní), … Literatura v psané podobě vznikala asi od 4. tisíciletí př. n. l. Mezopotámie Sumerové klínové písmo Epos o Gilgamešovi Hebrejská literatura (židovská) prostředníkem mezi starými civilizacemi Předního Východu a Evropou kniha knih BIBLE Egypt hieroglyfické písmo zejména literatura lyrická (hymny, milostné písně, náhrobní básně), naučná a zábavná Nový zákon v 1. a 2. stol. n. l. základem křesťanství věnován životu a působení Ježíše Krista 4 evangelia (Janovo, Markovo, Matoušovo a Lukášovo), epištoly (listy apoštolů), Zjevení svatého Jana = Apokalypsa (vyprávění o předpokládaném konci světa a posledním soudu) Čína, Indie, Írán (Persie) posvátné knihy hinduistického náboženství (védy) eposy Mahábhárata a Rámájama rozsáhlá sbírka čínské lidové poezie Kniha písní čínští básníci: LI PO ( ), TU FU ( ) Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.4 Co si řekneme nového? Řím 3.stol. př. n. l stol. n. l. literatura silně ovlivněna řeckými vzory latina drama Plautus (asi př. n. l.) – Lišák Pseudolus básnictví Vergilius (70-19 př. n. l.) – epos Aeneis Ovidius (43 př. n. l. – 18 n. l.) – Proměny, Umění milovat naučná literatura Cicero (106 – 43 př. n. l.) – řečnictví Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) – filozofie dějepisectví Gaius Julius Caesar ( př. n. l.) – Zápisky o válce galské Tacitus (asi ) – Letopisy próza Petronius (asi 27-66) – román Satirikon epigramy Martialis (asi ) Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma Řecko 8.-1. stol. př. n. l. (do expanze Říma) epika ústní lidová slovesnost – mýty eposy Ilias a Odyssea (8.-7. stol. př. n. l.) – údajným autorem Homér bajky – otrok Ezop lyrika milostné básně – Sapfo (7.-6. stol. př. n. l.) o víně, ženách, zpěvu – Anakreón (6. stol. př. n. l.) drama tragédie a komedie autoři: Aischylos ( př. n. l.) – Oresteia Sofoklés (asi př. n. l.) – Král Oidipus Eurípidés ( př. n. l.) – Médeia, Elektra Aristofanés (asi př. n. l.) – Jezdci, Žáby

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.5 Procvičení a příklady Jedna vdova měla slepici a ta jí každý den snášela vajíčko. Žena se domnívala, že bude-li jí dávat více žrát, slepice bude snášet dvakrát denně. A tak to dělala, ale slepice ztloustla a nesnášela pak už ani jednou denně. Seřaď chronologicky jednotlivá díla, urči jejich autora (je-li znám) a přiřaď správnou ukázku: řešení: Epos o Gilgamešovi – autor neznámý (asi 2000 př. n. l.) Odysseia – Homér (8. stol. př. n. l.) Bajky – Ezop (asi 6. stol. př. n. l.) Umění milovat – Publius Ovidius Násó (43 př.n.l. – 18 n.l.) Chci jen neškodnou lásku a přípustné zálety líčit, nebude tedy v mé básni tajit se nějaký hřích. Snaž se především najít, nač chtěl bys upnout svou lásku, kdo, jsa nováček ještě, poprvé nyní jdeš v boj; dalším úkolem tvým je milenou dívku získat; třetím, aby tvá láska trvala po dlouhý čas. Umění milovat Odysseia Epos o Gilgamešovi Bajky S posupným pohledem na ně jim důvtipný Odysseus řekl: „Mysleli jste si, vy psi, že já už se z krajiny trojské nevrátím domů? A proto jste trávili tady mé jmění, k ženám sloužícím zde jste násilně léhali v lůžko, mně jste sváděli ženu, ač sám jsem byl naživu ještě, nic jste se nebáli bohů, co sídlí na širém nebi, nic, že v budoucnu lidé vás budou stíhati hněvem? Proto teď veskrze všem jsou zchystána osidla zkázy!“ I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi: „Kam běžíš, Gilgameši? Život, jejž hledáš, nenalezneš! Když bozi stvořili lidstvo, smrt lidstvu dali v úděl, život však do svých rukou si vzali. Ty, Gilgameši, žaludek si naplň, ve dne i v noci buď stále vesel!“

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.6 Něco navíc pro šikovné Poznáš, o jaké druhy písma se jedná? čínské znaky azbuka klínové písmo hieroglyfy řecká abeceda

7 38.7 The oldest literary monuments
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 38.7 The oldest literary monuments The Epic of Gilgamesh is an epic poem from Mesopotamia is among the earliest known works of literature The Bible The Old Testament The New Testament The Theatre of Ancient Greece Homer is the author of the Iliad and the Odyssey is revered as the greatest ancient Greek epic poet

8 38.8 Test znalostí Jak se nazývá nejstarší dílo sumerské literatury ?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 38.8 Test znalostí Jak se nazývá nejstarší dílo sumerské literatury ? a/ Odyssea b/ Pět knih Mojžíšových c/ Epos o Gilgamešovi d/ Mahábhárata Ve kterém díle vystupují postavy: obr Polyfémos, čarodějnice Kirké, Telemachos, Penelopa, …? a/ Epos o Gilgamešovi b/ Starý zákon c/ Rámájama d/ Odyssea Co nepatří do Bible? a/ Píseň písní b/ Ilias c/ Apokalypsa d/ Janovo evangelium Nejslavnějším autorem komedií ve starověkém Řecku byl: a/ Aristofanes b/ Sapfo c/ Sofokles d/ Homér Správné odpovědi: c b d a Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.9 Použité zdroje, citace Sochrová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1.vydání, ISBN Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy, Praha, SPN, 2009, 2.vydání, ISBN Hanzová Marie, Žáček Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, Havlíčkův Brod, Fragment, 1999, 1.vydání, ISBN kliparty

10 38.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 38.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 8. a 9. ročník Klíčová slova Antická literatura, Starý a Nový zákon Anotace Prezentace charakterizující vznik a počátky literatury.


Stáhnout ppt "38.1 Nejstarší literární památky"

Podobné prezentace


Reklamy Google