Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.1 Úvod do starověku (časové vymezení, hlavní rysy, periodizace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.1 Úvod do starověku (časové vymezení, hlavní rysy, periodizace)"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.1 Úvod do starověku (časové vymezení, hlavní rysy, periodizace) Název sady: Staroorientální státy a starověké Řecko Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace slouží k seznámení žáků s novým obdobím – starověkem. Obsahuje opakovací část (pravěk – typické znaky), část výkladovou a část upevňující nové vědomosti. Žáci charakterizují pravěk (opakování) a starověk (nové učivo) a obě období porovnávají. Prezentace je určena k práci s projektorem, obsahuje animace.

2 - časové vymezení - hlavní rysy - periodizace

3  Do kterých období historikové rozdělili lidské dějiny?  Vymez časově období pravěku.  Čím období pravěku začalo – skončilo –  Jaké prameny mají historikové pro toto období k dispozici?  Do kterých 3 základních období dále dělíme pravěk? pravěk*starověk*středověk*novověk*moderní dějiny 3 mil. – 3 000 př.n.l. vznikem prvních lidí vznikem prvních států hmotné doba kamenná*bronzová*železná

4 př.n.l.n.l. 3 0004760 vznik nejstarších států zánik Říše západořímské

5 Pro starověk je typické vznik prvních států vznik písma rozvoj vzdělanosti

6 Předpoklady pro vznik států -  usedlý způsob života  příznivé životní podmínky (dostatek vláhy, úrodné půdy, teplé podnebí)  zemědělství, chov dobytka Státy vznikaly z nutnosti organizovat společnost a chránit ji. V čele státu neomezený vládce považovaný za boha či jeho syna.

7  Zpočátku nutné k zachycení různých hospodářských záznamů (např. velikost úrody, počet hospodářských zvířat, množství řemeslných výrobků), později např. k sepisování seznamu panovníků, jejich činů aj.  Znalost psaní výsadou úzkého okruhu lidí – písařů.  Různé státy – různé typy písma.

8 Položeny základy jednotlivých vědních oborů matematiky geometrie astronomie literatury lékařství dějepisectví

9  Starověké státy dělíme na *Staroorientální *Antické Orient = oblast ležící Antika = dějiny na východ od starověkého Řecka a Středozemního moře Říma *Mezopotámie *Egypt *Indie *Čína Nejstarší státy vznikly v Asii a na severu Afriky. Ostatní oblasti světa, včetně Evropy, zaostalé. *Řecko *Řím

10 1) Období starověku začalo vznikem prvních států před 3 miliony lety. 2) Starověk je třetím obdobím v lidských dějinách. 3) Pro toto období historikové získávají své znalosti z pramenů hmotných a písemných. 4) Jedním z předpokladů pro vznik prvních států byl stěhovavý způsob života. 5) Nejstarší státy na světě se objevily na území Evropy. pravěk*starověk*středověk*novověk*moderní dějiny 3 000 př.n.l. druhým usedlý Asie a sever. Afriky.

11 BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila; KYSUČAN, Lubor; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Pravěk a starověk - učebnice pro 6.ročník ZŠ. Brno: Nová škola, s.r.o., 2007, ISBN 80-7289-082-4. Použité zdroje ilustrace klipart www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.1 Úvod do starověku (časové vymezení, hlavní rysy, periodizace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google