Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.2 Franská říše za vlády Karla Velikého Název sady: Raný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.2 Franská říše za vlády Karla Velikého Název sady: Raný."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.2 Franská říše za vlády Karla Velikého Název sady: Raný a vrcholný středověk Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace je určena k výkladu nového učiva a k jeho procvičení. Seznamuje žáky s cizími pojmy. Obsahuje animace.

2 FRANSKÁ ŘÍŠE ZA VLÁDY KARLA VELIKÉHO 768 – 814 - 843

3 KAREL VELIKÝ (768-814) Karel Veliký a jeho syn

4 - syn Pipina III. Krátkého - vnuk Karla Martela - nejvýznamnější panovník z rodu Karlovců - od jeho jména Karel odvozeno slovo „král“ Karel - rozšířil území Franské říše

5 - 25.12.800 korunován papežem v Římě na císaře - přijetím tohoto titulu se stal nejmocnějším panovníkem v Evropě - považoval se za nástupce římských nástupce římských císařů a toužil císařů a toužil vybudovat stejně vybudovat stejně rozsáhlou říši, jakou rozsáhlou říši, jakou byla říše římská byla říše římská Raffaelovo zobrazení korunovace

6 - za jeho vlády říše rozdělena na hrabství, v příhraničních oblastech na marky v příhraničních oblastech na marky - vládl „ze sedla“ (říše neměla hlavní město) - šířil křesťanství, vedl války proti pohanům (lidem uctívajícím mnoho bohů) - podporoval rozvoj kultury a šíření vzdělanosti vzdělanosti

7 KAROLÍNSKÁ RENESANCE = kultura doby Karla Velikého = kultura doby Karla Velikého - napodobuje antickou kulturu - rozvíjí vzdělanost - při klášterech zakládány školy a písařské dílny - podporuje významné učence, umělce a řemeslníky

8 - nové písmo – karolínská minuskula (z ní se vyvinula dnešní latinka) (z ní se vyvinula dnešní latinka) karolínská minuskula

9 - Iniciála = ozdobné počáteční písmeno - Scriptoria = písařské dílny - Scriptoria = písařské dílny v klášterech, kde v klášterech, kde mniši opisují knihy mniši opisují knihy

10 - nejoblíbenější palácový komplex – palácový komplex palácový komplex v Cáchách, jeho součástí v Cáchách, jeho součástí 8hranná kaple Panny Marie, tzv. oktogon oktogon - Cáchy = město v záp.Německu (německy Aachen) - roku 814 zde pohřben Karel Veliký - v následujících stoletích zde korunováno a symbolicky posazeno na trůn Karla Velikého trůn Karla Velikéhotrůn Karla Velikého 30 králů a 12 královen 30 králů a 12 královen

11 Zánik Franské říše - nástupci Karla Velikého nedokázali udržet tak rozsáhlou říši - roku 843 říše rozdělena mezi vnuky Karla Velikého : říše rozdělenaříše rozdělena a) západofranská říše – pozdější Francie, a) západofranská říše – pozdější Francie, Karel Holý Karel Holý b) východofranská říše – pozdější Německo, b) východofranská říše – pozdější Německo, Ludvík Němec Ludvík Němec c) říše středu – sever Itálie, Burgundsko, c) říše středu – sever Itálie, Burgundsko, Lotrinsko; Lothar Lotrinsko; Lothar

12 Opakujeme. Doplň : Opakujeme. Doplň : Karel Veliký pocházel z rodu. Roku 800 přijal titul. Šířil náboženství zvané. Kulturu jeho doby nazýváme. Napodobuje kulturu. Jeho nejoblíbenější palác se nacházel kulturu. Jeho nejoblíbenější palác se nacházel v. Franská říše byla rozdělena roku. Karlovců císař křesťanství karolínská renesance antickou Cáchách 843

13 KarelPohanéMinuskulaIniciálaScriptoriaOktogon písařské dílny typ písma „král“ 8hranná stavba lidé uctívající mnohobožství ozdobné počáteční písmeno Najdi správné dvojice

14 Použité zdroje : VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 7.ročník. Středověk, Počátky novověku. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2008, ISBN 80-7289-089-1. ČECHURA, Jaroslav a kol. Dějepis pro 7.ročník základní školy a 2.ročník osmiletého gymnázia, středověk a raný novověk. Praha 2: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 1998, ISBN 80-7235-002-1. ilustrace klipart www.office.microsoft.com Autor neznámý. wikipedia.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW:. RAFAEL. wikipedia.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW:. FUST, Johann; SCHOEFFER, Peter. wikipedia.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW:. Autor neznámý. wikipedia.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW:. MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátků novověku. Liberec: Dialog, 2002, ISBN 80-86218-82-1. MANDELOVÁ, Helena a kol. Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2003, ISBN 80-7011-372-3.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.2 Franská říše za vlády Karla Velikého Název sady: Raný."

Podobné prezentace


Reklamy Google