Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Starověk a jeho charakteristika Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač, Stavebnictví Tematický okruh Starověk Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák se seznámí s podmínkami počátku starověku a s nejvýznamnějšími civilizacemi. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Vznik prvních států, písmo, společenská dělba práce Datum

2 Starověk a jeho charakteristika
název Starověk a jeho charakteristika

3 Počátek starověku Počátek starověku souvisí s dobou vzniku prvních států Byla to pevně organizovaná společenství s ucelenými systémy v politické, hospodářské, vojenské, náboženské i kulturní oblasti

4 První státy Vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství - většinou kolem velkých řek Nevznikaly všude ve stejnou dobu Nejprve na Předním Východě – Mezopotámie, Egypt Potom v Číně, Indii, na Krétě Později na evropské pevnině – Řecko, Řím

5 Vznik písma Vznik písma – přímá souvislost se zrodem prvních států
Písemné zákony – hlavní pilíř práva

6 Zemědělské práce v Egyptě

7 Společenská dělba práce
Rozvoj zemědělství – více potravin, možnost uživit další vrstvy obyvatel Společenská dělba práce – oddělení řemesla a obchodu od zemědělské činnosti

8 Složení starověké společnosti
Vznik dalších společenských vrstev – kněží (náboženský život), panovníci (s podporou vojáků Úředníci ( výběrčí daní, písaři, správci) Svobodné obyvatelstvo – rolníci, řemeslníci Otroci- bezprávné obyvatelstvo, majetkem soukromých osob nebo státu Otroky se stávaly váleční zajatci, dlužníci či jinak provinění

9 Trh s otroky ve starověkém Římě

10 Úkoly k tématu Se vznikem čeho je spojen počátek starověku?
Kde byly vhodné podmínky pro zemědělství a proč? Které konkrétní státní útvary vznikly? Zařaď je časově! Co považujeme za mezník mezi pravěkem a starověkem? Proč mohlo dojít k oddělení zemědělství od řemesla a obchodu? Jaké společenské vrstvy existovaly?

11 Řešení Se vznikem prvních států
Přední východ, Indie, Čína…, velké řeky, dostatek vláhy a úrodné půdy Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Kréta, Řecko… Asi 4. tisíciletí př.n.l. Vznik písma V zemědělství vyprodukováno více potravin než mohl zemědělec sám spotřebovat – společenská dělba práce Panovník, kněží, vojáci, úředníci, svobodné obyvatelstvo, otroci

12 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN Soubor:Amarna_Akkadian_letter.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Reconst_knossos_crete.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tomb_of_Nakht_%282%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Soubor:Egyptian_kitchen_Berlin_1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Soubor:Kultura_po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_Indu.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Lepsius_RamesseII_ised.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Soubor:Sumerian_MS2272_2400BC.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Soubor:Boulanger_Gustave_Clarence_Rudolphe_The_Slave_Market.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Soubor:Niu_anu_v.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Niu_anu_v.jpg [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google