Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Československo v meziválečném období Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač Tematický okruh Demokracie a diktatura Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák porozumí politickému dopadu hospodářské krize na vývoj naší vlasti Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Hospodářská krize, národnostní složení, Konrád Henlein Datum

2 Československo v meziválečném období
název Československo v meziválečném období

3 Hranice Československa po jeho vzniku 1918

4 Hospodářská krize ve 30. letech
Po období hosp. rozmachu ve 2.pol. 20. let nastává u nás i jinde ve světě hosp. krize z nadvýroby Československý průmysl zasažen o to více, že se orientoval hlavně na vývoz spotřebního zboží – textil, sklo, porcelán, papír Vývoz klesl o 2/3, prům. výroba o 40%, 1 mil. nezaměstnaných

5 Krize ve světě ve 30.letech
Černý pátek na Wall Streetu Polévka pro nezaměstnané - USA

6 Krize u nás Nezaměstnaní přespávají v cihelně Prázdná továrna

7 Národnostní složení

8 Problémy v pohraničí Krize se nejsilněji projevila v pohraničí a na zaostalejším Slovensku Němci a slovenští ľuďáci obviňovali vládu z úmyslného neposkytování pomoci těmto oblastem U nás existovala odbočka Hitlerovy nacistické strany (NSDAP) – DNSAP, byla zakázána, objevila se pod názvem Henleinova sudetoněmecká strana

9 Konrád Henlein řeční v Karlových Varech 1937

10 Politické důsledky krize pro republiku
Krize přispěla k zostření národnostních sporů, které vedly nakonec k rozbití republiky Hitler už v r.1933 vyzýval Němce z našeho území k odtržení, ľuďáci požadovali autonomii Slovenska

11 Národnostní poměry podle sčítání lidí z r. 1930

12 Úkoly k tématu Vyhledej podle internetového zdroje národnostní složení v Československu v roce 1921! Zaokrouhli na desítky tisíc! Proč jsou uváděni Češi a Slováci dohromady?

13 Řešení Národnostní složení v Československu 1921:
Češi a Slováci Němci Rusíni Židé Jiní Byli oficiálně považováni za dvě větve jednoho národa československého

14 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN File:Czechoslovakia01.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Czechoslovakia01.png Soubor:Austria_Hungary_ethnic.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Crowd_outside_nyse.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Crowd_outside_nyse.jpg Soubor:Volunteers_of_America_Soup_Kitchen_WDC.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Volunteers_of_America_Soup_Kitchen_WDC.gif Soubor:Nezam%C4%9Bstnan%C3%AD_p%C5%99esp%C3%A1vaj%C3%AD_v_ciheln%C4%9B.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Nezam%C4%9Bstnan%C3%AD_p%C5%99esp%C3%A1vaj%C3%AD_v_ciheln%C4%9B.gif Soubor:Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_krize_v_%C4%8Ceskoslovensku_193..gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_krize_v_%C4%8Ceskoslovensku_193..gif File:Konrad_Henlein_v_Karlov%C3%BDch_Varech_1937.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Konrad_Henlein_v_Karlov%C3%BDch_Varech_1937.jpg Soubor:R%C4%8Cs._Pom%C4%9Bry_n%C3%A1rodnostn%C3%AD.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:R%C4%8Cs._Pom%C4%9Bry_n%C3%A1rodnostn%C3%AD.jpg


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google