Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika starověku Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0201.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika starověku Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0201."— Transkript prezentace:

1 Charakteristika starověku Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0201

2  Starověk je období, které následuje v dějinách lidstva po pravěku. počátkynelze určit pevným datem  Jeho počátky však nelze určit pevným datem, či událostí, musíme se spokojit s přibližným určením století.  Začátek starověku se odrážel od společensko-kulturního prostředí  Začátek starověku byl na různých územích v jinou dobu a vždy se odrážel od společensko-kulturního prostředí obyvatel daného regionu.  Některé starověké společnosti vznikají ihned po neolitické revoluci jinde proběhlo ještě období chalkolitu  Některé starověké společnosti vznikají ihned po neolitické revoluci (Egypt), jinde proběhlo ještě období chalkolitu, tedy doby měděné (Malá Asie, Egejská oblast).  Na mnoha územích starověk vůbec neproběhl  Na mnoha územích (zaalpské země, sever a východ Evropy) starověk vůbec neproběhl a přes přechodné období, které někteří vědci pojmenovávají jako stěhování národů, se z pravěkého společenství přetváří do raně středověkého.

3 období, kdy vznikají první státní útvary  Definic starověku je mnoho, většina badatelů se ovšem shoduje na tom, že starověk je období, kdy vznikají první státní útvary.  Státní útvary měly své charakteristické znaky: ◦ vyspělé zemědělství (zavlažovací kanály podél velkých řek, kvalitní nástroje a postupy) ◦ území (vymezení hranic státu, jejich obrana, usazení obyvatelstva) ◦ společenská dělba práce (produktivní – zemědělci, řemeslníci; živení – kněží, vojáci, panovník) ◦ obchod (dálkový i místní; šlo o přebytky v zemědělství, ale především specializované řemeslné výrobky)

4  Státní útvary měly své charakteristické znaky: ◦ vznik úředního aparátu (platby dávek, daní; povinnosti poddaných; obchodní záležitosti; písaři panovníka apod.) ◦ vznik písma (pro potřeby úřednického aparátu) váleční zajatci, dlužníci, kriminální živly, potomci otroků ◦ využití otrocké práce (stát musel mít přebytky v zemědělství, aby otroky uživil; otrokem se stávali váleční zajatci, dlužníci, kriminální živly, potomci otroků – záleželo na státním zřízení) civilizace ◦ rozvoj společnosti (politika, zákoníky), kultury (estetické cítění; stavby chrámů, hrobek; nástěnné malby; literatura) a vzdělanosti (vznik nových věd – astrologie, matematika, lékařství, přírodopis, zeměpis) – proces vzniku civilizace.

5 Staroorientální despocieAntické státy  v okolí velkých řek (Eufrat, Tigris – Mezopotámie; Nil – Egypt; Ganga – Indie; Chuang-che – Čína)  půdu vlastní stát či panovník  obživu obstarává zemědělství  v čele státu panovník s božskými atributy  obyvatelé podřízení autoritě panovníka, pro nějž pracují + otroci  u moře (Řecko, Řím)  půdu vlastní soukromník  obživu obstarává nejen zemědělství, ale i řemeslo a obchod  v čele státu svobodní občané  výroba svobodných občanů založena na otrocké práci Ve starověku vzniká velké množství státních útvarů, které mají své typické znaky, jež si popíšeme v dalších lekcích. Ve zjednodušené formě lze však rozdělit státní útvary na dva typy, které se ve hlavních principech liší.

6  1) Vysvětli pojem starověk.  2) Jmenuj hlavní znaky starověkého státu.  3) Urči hlavní rozdíly mezi staroorientálními despociemi a antickými státy.

7  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.


Stáhnout ppt "Charakteristika starověku Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0201."

Podobné prezentace


Reklamy Google