Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti III."— Transkript prezentace:

1 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti III

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-18-09_Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti III Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: III. Datum tvorby: 01.09.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti ? Klíčová slova daňová evidence, účetnictví, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím, fyzická osoba, právnická osoba, účetní jednotka, náklady, výnosy, příjmy, výdaje

4 Daňová evidence Podnikatelskou činnost v současné době můžeme evidovat dvěma způsoby: 1. Daňovou evidencí /dříve jednoduché účetnictví/ upravuje ji zákon o daních z příjmů a vedou ji FO /fyzické osoby/, které podnikají jako OSVČ /osoby samostatně výdělečné činné/ a jejich příjem za kalendářní rok nepřesáhne 25 mil. Kč. Např. advokáti, daňoví poradci, živnostníci, umělci. sleduje příjmy a výdaje, které v účetním období fyzicky proběhly a člení je na příjmy a výdaje ovlivňující a neovlivňující základ daně.

5 2. účetnictví /podvojné účetnictví/  upravuje zákon o účetnictví  účetnictví vedou: a) všechny právnické osoby /obchodní společnosti, státní podniky, družstva/ b) fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou, protože jejich obrat za předchozí rok přesáhl 25 mil. Kč nebo jsou zapsané v obchodním rejstříku nebo pokud se tak rozhodnou. Sleduje výši výnosů a nákladů, stav majetku, stav závazků. Účtuje se podvojným zápisem na předepsané účty.

6 Hlavní rozdíl mezi DE a účetnictvím je ve zjišťování výsledku hospodaření = základ daně. 1. v daňové evidenci = rozdíl mezi příjmy a výdaji 2. v účetnictví = rozdíl výnosů a nákladů

7 Rozdílem výnosů a nákladů nebo příjmů a výdajů vzniká hospodářský výsledek před zdaněním, vypočítáme předepsanou daň z příjmů /upravuje zákon o dani z příjmu/. Hospodářským výsledkem může být: Zisk ( výnosy/příjmy jsou vyšší než náklady/výdaje ) Ztráta (výnosy/příjmy jsou nižší než náklady/výdaje) 0 (výnosy se rovnají nákladům/příjmy se rovnají výdajům)

8  Výnosy jsou výkony vyjádřené v peněžních jednotkách jsou to služby, výrobky, zboží, kdy jejich prodejem vznikají tržby.  Náklady jsou veškeré spotřeby vyjádřené v penězích např. spotřeba materiálu, opravy, telefonní poplatky, mzdy, spotřeba energie.  Příjmy jsou přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu.  Výdaje jsou úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu.

9 Pro podnikatele je důležité správné stanovení příjmů a výdajů zahrnovaných do základu daně. Rozdílem těchto příjmů a výdajů vzniká daňový základ, který je možné upravit o položky snižující základ daně /o částky darů, životního a penzijního pojištění atd./, takto snížený základ daně zaokrouhlíme na 100 Kč dolů, a vzniká tak výchozí částka pro výpočet daně. Sazba daně z příjmů pro fyzické osoby činí 15 %.

10 Výhodou daňové evidence, ve srovnání s účetnictvím, je rozdílný způsob stanovení základu daně.  V DE podnikatel neplatí daň z příjmů, např. z nezaplacených vydaných faktur a naopak do daňových výdajů lze uplatnit nákup zásob již v okamžiku zaplacení bez ohledu na jejich skutečnou spotřebu.  V účetnictví ale přijatá faktura za provedenou službu, která nebyla zaplacena, bude nákladem (sníží základ daně), ale v DE základ daně neovlivní.

11 Ve všech účetních jednotkách je povinná přesná evidence veškerého nakoupeného majetku pro potřeby firmy. Evidujeme na příslušných dokladech podle druhu majetku /skladová karta, kniha pohledávek, pokladní deník, inventární karta/ S evidencí je také spojena kontrola, která je pro podnikatelskou sféru povinná, výsledné stavy jsou součástí závěrek podniků.

12 Praktické cvičení 1. Podnikatel přijal v listopadu 2013 zálohu od zákazníka na poradenské služby, které uskutečnil v roce 2014. 2. Podnikatel obdržel fakturu za inzerát, který byl zveřejněn v novinách v říjnu 2013. Faktura byla zaplacena v lednu 2014.

13 Řešení 1.Jedná se o příjem zahrnovaný do základu daně v DE v roce 2013, ale výnos v účetnictví to bude až v okamžiku, kdy budou služby provedeny, tj. v roce 2014. 2.V DE se základ daně sníží až v roce 2014, tj. v okamžiku, kdy byl inzerát zaplacen, v účetnictví to bude náklad již v roce 2013, kdy byla služba (inzerát) provedena, bez ohledu, zda byl zaplacen či nikoliv.

14 Anotace: Prezentace obsahuje výklad o způsobech vedení evidence podnikatelské činnosti doplněná o praktická cvičení z oblasti daňové evidence a účetnictví. Použité zdroje: ŠTOHL, Ing. Pavel. Učebnice účetnictví 2013 - 1. díl. 14. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, 2013. ISBN 978-8087237-58-8. ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2011. 4. upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, 2011. ISBN 978-80- 87237-32-8. ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN 978-80-87237-34-2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti III."

Podobné prezentace


Reklamy Google