Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Rovnováhy Číslo vzdělávacího materiálu: ICT9/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Rovnováhy Číslo vzdělávacího materiálu: ICT9/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Rovnováhy Číslo vzdělávacího materiálu: ICT9/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Anorganická a obecná chemie Autor: Šárka Kirchnerová Datum vytvoření: 7. 6. 2014 Garant (kontrola): Jakub Siegl Ročník: Kvinta a 1. ročník gymnázia, Seminář z chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Téma: Rovnováhy Metodika/anotace: Powerpointová prezentace slouží jako výukový materiál pro třídu kvinty a jako opakování k maturitě z chemie. Objasňuje základní pojmy z kapitoly Chemická rovnováha, vzorový příklad a inspiraci k dalšímu procvičování. Časový rozvrh: 45 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA stav, kdy je koncentrace reaktantů i produktů chemické reakce konstantní v čase (rychlost reakce přímé a zpětné je stejná) chemická reakce neprobíhá tedy pouze zleva doprava, tak jak ji zapisuje chemická rovnice

3 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - ODVOZENÍ Máme – li obecnou chemickou reakci aA + bB → cC + dD, neprobíhá tedy pouze reakce zleva doprava, ale také reakce cC + dD → aA + bB

4 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - ODVOZENÍ podle definice chemické rovnováhy jsou tedy rychlost reakce přímé (v 1 ) a reakce zpětné (v 2 ) stejné je logické, že na začátku reakce je rychlost v 1 nejvyšší a postupně klesá (na začátku jsou zde pouze reaktanty) rychlost v 2 je na začátku nulová (nejsou zde žádné produkty) po dosažení chemické rovnováhy se rychlosti rovnají

5 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - ODVOZENÍ rychlost chemické reakce je přímo úměrná součinu okamžitých koncentrací výchozích látek v 1 =k 1.[A] a.[B] b v1………………………..rychlost přímé reakce k1………………………..rychlostní konstanta pro danou teplotu a tlak, zahrnuje teplotu a aktivační energii A ………………………..látka A a ………………………..řád reakce (v jednoduchých rovnicích stechiometrický koeficient) B ………………………..látka B b ……………………….. řád reakce (v jednoduchých rovnicích stechiometrický koeficient) [ ]………………………..okamžitá koncentrace mol/dm 3

6 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - ODVOZENÍ pro obecnou rovnici aA + bB → cC + dD platí v 1 =k 1.[A] a.[B] b v 2 =k 2.[C] c.[D] d po dosažení chemické rovnováhy se rychlosti v 1 a v 2 vyrovnají: k 1.[A] a.[B] b =k 2.[C] c.[D] d

7 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - ODVOZENÍ

8

9 Další příklady k procvičení: Vyjádřete rovnovážnou konstantu reakcí: CH 3 COOH + CH 3 OH  CH 3 COOCH 3 + H 2 O CO 2 + C  2 CO H 2 + Cl 2  2 HCl

10 PRINCIP POHYBLIVÉ ROVNOVÁHY představuje aplikaci principu akce a reakce na chemické rovnováhy známější je pod názvem LE CHATELIERŮV PRINCIP: říká, že jakékoli vnější působení na chemickou soustavu v rovnováze vyvolává děje, kterými se soustava snaží vnější působení eliminovat. Vnějším působením přitom může být: změna koncentrace jedné ze složek zúčastněných v chemické reakci změna teploty změna tlaku

11 VLIV KONCENTRACE Pokud změníme koncentraci kterékoli látky, která se zúčastňuje reakce, posuneme tím rovnováhu celé soustavy. Přidáním jednoho z produktů zvýšíme jeho koncentraci. Hodnota K se zvýší. Protože hodnota K ale musí zůstat stejná, vyvolá tato akce reakci: část přidaného množství se přemění zpět na reaktanty. Tím dojde ke zvýšení koncentrace produktů a hodnota K zůstane zachována.

12 VLIV TEPLOTY Pokud je reakce přímá exotermní, teplo se při ní uvolňuje. Zahřívání (akce) vyvolá reakci, která povede k eliminaci vlivu tepla. Toho soustava dosáhne tím, že bude ve zvýšené míře probíhat reakce, která je endotermní (v našem případě ve směru reaktantů).

13 VLIV TLAKU Vliv tlaku se projevuje pouze u reakcí, u kterých dochází při reakci ke změně objemu. Příkladem je reakce 2CO + O 2  2 CO 2, kde jsou reaktanty i produkty v plynné fázi. Při reakci zleva doprava dochází ke zmenšení objemu. Pokud bude soustava v rovnováze a budeme na ni působit zvýšením tlaku, bude soustava na zvýšení tlaku reagovat posunem rovnováhy zleva doprava. Posun rovnováhy zleva doprava vede v případě této reakce ke snížení objemu, což je eliminování zvýšení tlaku. V případě reakce, kdy se objem reakční soustavy nemění, nemá tlak vliv na rovnováhu chemické reakce.

14 SHRNUTÍ

15 ZDROJE OBRÁZKŮ (K 7. 6. 2014) Rychlost chemické reakce: http://absolventi.gymcheb.cz/2008/ivblech/chemicka%20kinetika% 202.html http://absolventi.gymcheb.cz/2008/ivblech/chemicka%20kinetika% 202.html Princip akce a reakce: physics.mff.cuni.cz/kchfo/burda/OCh/Part07 physics.mff.cuni.cz/kchfo/burda/OCh/Part07


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Rovnováhy Číslo vzdělávacího materiálu: ICT9/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady."

Podobné prezentace


Reklamy Google