Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek ETF UK 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek ETF UK 2016."— Transkript prezentace:

1 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek ETF UK 2016

2 Papež František přijal patriarchu etiopské pravoslavné církve. Abuna Matthias I. stojí v čele této starobylé církve křesťanského východu od roku 2013. Jeho předchůdce, Abuna Paulos, se v roce 1993 setkal s Janem Pavlem II. a v roce 2009 navštívil Benedikta XVI.,Od roku 2004 se etiopská pravoslavná církev spolu s dalšími východními církvemi účastní teologického dialogu s katolickou církví v rámci Mezinárodní spojené komise. “Takto jsme objevili, že máme téměř vše společné: jedinou víru, jediný křest, jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jsme spojeni mocí křitu, který nás začlenil do jediného Kristova těla. Jsme spojení díky různým prvkům, jež jsou společné našim bohatým monastickým tradicích i liturgické praxi. Jsme bratři a sestry v Kristu. Jak bylo vícekrát poznamenáno, to, co nás spojuje, je daleko větší než to, co nás rozděluje.” “Takto jsme objevili, že máme téměř vše společné: jedinou víru, jediný křest, jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jsme spojeni mocí křitu, který nás začlenil do jediného Kristova těla. Jsme spojení díky různým prvkům, jež jsou společné našim bohatým monastickým tradicích i liturgické praxi. Jsme bratři a sestry v Kristu. Jak bylo vícekrát poznamenáno, to, co nás spojuje, je daleko větší než to, co nás rozděluje.” Etiopská pravoslavná církev, podobně jako další orientální církve, v roce 451 na chalcedonském koncilu nepřijala učení o plnosti božství a lidství Ježíše Krista. Odmítá tedy nauku o dvou přirozenostech, s tím, že Ježíšovo lidství vychází z jeho božství. Teologický dialog s katolickou církví však v posledních létech ukazuje, že více než o věroučný problém jde o terminologická nedorozumění. Etiopská pravoslavná církev, podobně jako další orientální církve, v roce 451 na chalcedonském koncilu nepřijala učení o plnosti božství a lidství Ježíše Krista. Odmítá tedy nauku o dvou přirozenostech, s tím, že Ježíšovo lidství vychází z jeho božství. Teologický dialog s katolickou církví však v posledních létech ukazuje, že více než o věroučný problém jde o terminologická nedorozumění. Mezi specifika etiopské pravoslavné církve Tewahedo patří také zachovávání některých židovských náboženských praktik, jako je obřízka, pravidla pro požívání potravin a ctění soboty vedle neděle. Církev čítá 35 milionů členů a má velkou komunitu rovněž v Římě. Mezi specifika etiopské pravoslavné církve Tewahedo patří také zachovávání některých židovských náboženských praktik, jako je obřízka, pravidla pro požívání potravin a ctění soboty vedle neděle. Církev čítá 35 milionů členů a má velkou komunitu rovněž v Římě. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 2

3 4 3 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE

4 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 4 CÍRKEV Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní setkávání Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní setkávání „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) Ve většině jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost Ve většině jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost

5 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 5 Vznik církve Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii.

6 Pluralita raného křesťanství Jednotlivé církevní obce se organizovaly samostatně, zároveň mezi sebou udržovaly spojení Jednotlivé církevní obce se organizovaly samostatně, zároveň mezi sebou udržovaly spojení Čtyři evangelia, teologie Pavlova, Janova, Petrova apod. jsou důkazem názorové plurality už v NZ Čtyři evangelia, teologie Pavlova, Janova, Petrova apod. jsou důkazem názorové plurality už v NZ Konzervativní Jeruzalém – otevřená Antiochie Konzervativní Jeruzalém – otevřená Antiochie 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 6

7 4 7 Sebepojetí církve Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: jednajedna svatásvatá všeobecnávšeobecná apoštolskáapoštolská

8 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 8 Dvě dimenze církve Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. „Jediný prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím rozlévá pravdu a milost na všechny. Je to společnost vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo, viditelné shromáždění i duchovní společenství, pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. Nelze ji však považovat za dvě rozdílné věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost, srůstající z lidského a božského prvku.“ (LG 8) „Jediný prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím rozlévá pravdu a milost na všechny. Je to společnost vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo, viditelné shromáždění i duchovní společenství, pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. Nelze ji však považovat za dvě rozdílné věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost, srůstající z lidského a božského prvku.“ (LG 8) Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná. Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná.

9 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 9 Hlavní proudy křesťanství Východní (pravoslavný, ortodoxní, symbolicky spojený se vzájemnou exkomunikací římského biskupa a konstantinopolského patriarchy v roce 1054 a dnes tvořený 15 autokefálními církvemi), Východní (pravoslavný, ortodoxní, symbolicky spojený se vzájemnou exkomunikací římského biskupa a konstantinopolského patriarchy v roce 1054 a dnes tvořený 15 autokefálními církvemi), Protestantský (evangelický, reformační – symbolicky spojený s vystoupením Martina Luthera v roce 1517 a dnes rozdrobený do tisíců malých církví – denominací) Protestantský (evangelický, reformační – symbolicky spojený s vystoupením Martina Luthera v roce 1517 a dnes rozdrobený do tisíců malých církví – denominací) Katolický (jednotný, pod centrálním vedením římského biskupa – papeže) Katolický (jednotný, pod centrálním vedením římského biskupa – papeže) V průběhu staletí následujících po reformaci vznikaly další křesťanské církve, které nelze snadno zařadit do žádného z uvedených proudů (např. mormoni, unitáři, svědkové Jehovovi). V průběhu staletí následujících po reformaci vznikaly další křesťanské církve, které nelze snadno zařadit do žádného z uvedených proudů (např. mormoni, unitáři, svědkové Jehovovi).

10 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 10

11 Zastoupení křesťanství podle jednotlivých zemí 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 11

12 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 12 Největší církve v ČR Římskokatolická církev (cca 4 mil. členů, 1 100 000 podle sčítání lidí 2011), Českobratrská církev evangelická (cca 52 000 čl.), Církev československá husitská (cca 40 000 čl.) Římskokatolická církev (cca 4 mil. členů, 1 100 000 podle sčítání lidí 2011), Českobratrská církev evangelická (cca 52 000 čl.), Církev československá husitská (cca 40 000 čl.) Ze základních dokumentů těchto církví vyplývá, že všechny uvedené církve Ze základních dokumentů těchto církví vyplývá, že všechny uvedené církve se vztahují k osobě Ježíše Krista jako svého historického zakladatele, který v nich i v současnosti aktivně působí,se vztahují k osobě Ježíše Krista jako svého historického zakladatele, který v nich i v současnosti aktivně působí, považují za hlavní pramen své víry Bibli (Písmo svaté Starého a Nového zákona) jako psané slovo inspirované samotným Bohempovažují za hlavní pramen své víry Bibli (Písmo svaté Starého a Nového zákona) jako psané slovo inspirované samotným Bohem si uvědomují napětí mezi svou institucionální (lidskou) a spirituální (božskou) dimenzí,si uvědomují napětí mezi svou institucionální (lidskou) a spirituální (božskou) dimenzí, touží po sblížení, spolupráci, příp. viditelné jednotě s ostatními křesťanskými církvemi,touží po sblížení, spolupráci, příp. viditelné jednotě s ostatními křesťanskými církvemi, chápou jako své poslání svědčit o Ježíši Kristu, oslavovat Boha modlitbou a bohoslužbou a pomáhat lidem v jejich konkrétních životních potřebách.chápou jako své poslání svědčit o Ježíši Kristu, oslavovat Boha modlitbou a bohoslužbou a pomáhat lidem v jejich konkrétních životních potřebách. Uvedené církve se naopak liší v tom, Uvedené církve se naopak liší v tom, co považují za další prameny víry vedle Bible (ČCE a CČSH striktně odlišují hodnotu všech ostatních pramenů ve srovnání s Biblí, katolická církev klade některé prvky své tradice na stejnou úroveň jako Bibli),co považují za další prameny víry vedle Bible (ČCE a CČSH striktně odlišují hodnotu všech ostatních pramenů ve srovnání s Biblí, katolická církev klade některé prvky své tradice na stejnou úroveň jako Bibli), jaký důraz kladou na svou institucionální a spirituální dimenzi (ČCE a CČSH zdůrazňují spíše duchovní rozměr, katolická církev upřednostňuje rozměr institucionální),jaký důraz kladou na svou institucionální a spirituální dimenzi (ČCE a CČSH zdůrazňují spíše duchovní rozměr, katolická církev upřednostňuje rozměr institucionální), jak se vnitřně organizují (ČCE a CČSH jsou organizovány demokraticky, katolická církev plně zachovává hierarchický princip).jak se vnitřně organizují (ČCE a CČSH jsou organizovány demokraticky, katolická církev plně zachovává hierarchický princip).

13 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 13 Organizační modely církve Hierarchický Hierarchický Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě.Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě. Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní.Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní. Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných.Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných. Demokratický Demokratický Žádný člověk není chápán jako představitel Krista – hlavy církve. Celá církev je odpovědná za realizaci Kristova poslání v podobě dvou základních (nutných) funkcí: zvěstování evangelia, vysluhování svátostí. Celá církev volí (pověřuje) své zástupce, kteří v ní budou mít vůdčí úlohu. Platí ve většině církví vycházejících z reformace

14 Registrované církve v ČR Katolická církev a církve od ní oddělené v moderní době Katolická církev a církve od ní oddělené v moderní době Církev římskokatolickáCírkev římskokatolická Církev řeckokatolickáCírkev řeckokatolická Starokatolická církev v ČRStarokatolická církev v ČR Církev československá husitská (CČSH)Církev československá husitská (CČSH) Východní církve Východní církve Pravoslavná církev v českých zemíchPravoslavná církev v českých zemích Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republiceRuská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice Církev Svatého Řehoře Osvětitele (CSŘO)Církev Svatého Řehoře Osvětitele (CSŘO) Reformační církve Reformační církve Českobratrská církev evangelická (ČCEČeskobratrská církev evangelická (ČCE Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV)Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV)Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV) Luterská evangelická církev augsburského vyznání v ČR (LECAV)Luterská evangelická církev augsburského vyznání v ČR (LECAV) Jednota bratrská (JB)Jednota bratrská (JB) 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 14

15 Evangelikální církve Evangelikální církve Církev bratrská (CB)Církev bratrská (CB) Bratrská jednota baptistů (BJB)Bratrská jednota baptistů (BJB) Evangelická církev metodistická (ECM)Evangelická církev metodistická (ECM) Církev adventistů sedmého dne (CASD)Církev adventistů sedmého dne (CASD) Armáda spásy (AS)Armáda spásy (AS) Křesťanské sbory (KS)Křesťanské sbory (KS) Pentekostální církve Pentekostální církve Apoštolská církev (AC)Apoštolská církev (AC) Církev Křesťanská společenství (CKS)Církev Křesťanská společenství (CKS) Církev Slovo životaCírkev Slovo života Církev Nová nadějeCírkev Nová naděje Církev živého BohaCírkev živého Boha Církev víryCírkev víry Církev Nový životCírkev Nový život Církev OázaCírkev Oáza Náboženské společnosti na pomezí křesťanství Náboženské společnosti na pomezí křesťanství Náboženská společnost českých unitářů (odmítají nauku o Boží trojici)Náboženská společnost českých unitářů (odmítají nauku o Boží trojici) Svědkové Jehovovi (odmítají nauku o Boží trojici)Svědkové Jehovovi (odmítají nauku o Boží trojici) Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni – vedle Bible považují za další Bohem zjevené dílo knihu Mormon),Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni – vedle Bible považují za další Bohem zjevené dílo knihu Mormon), Novoapoštolská církev (za přímé slovo Boží považují kázání pronesené od oltáře)Novoapoštolská církev (za přímé slovo Boží považují kázání pronesené od oltáře) Obec křesťanů (nemá vlastní věroučný systém).Obec křesťanů (nemá vlastní věroučný systém). 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 15

16 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 16 Křesťanské církve v ČR (2012) ABCDEFGHIJK 1Církev římskokatolická1 083 899AAPř31802543 191,05951 46647 200 000 2Českobratrská církev evangelická51 936AAA263 256,7182 9572 266 593 3Církev československá husitská39 276AAA299 382,59114 4723 085 312 4Pravoslavná církev v českých zemích20 628AAA979169,2244 9961 146 511 5Církev bratrská10 872AAA77 110,9132 335761 051 6Církev řeckokatolická9 927AA 27344,6012 641298 933 7Církev Křesťanská společenství9 387 2925 8Slezská církev evangelická a. v.8 162AAA221102,0029 676654 093 9Církev adventistů sedmého dne7 394AAPo142 93,3331 000520 828 10Evangelická církev a. v. v ČR6 645AAA5 18,325 574118 506 11Ruská pravoslavná církev v ČR5 844 12Apoštolská církev4 934AAA452183,5748 5291 056 336 13Křesťanské sbory3 458 A 14Bratrská jednota baptistů3 208AAA42 48,6614 081227 862 15Luterská evangelická církev a. v. v ČR2 591AA 5 10,903 725113 828 16Jednota bratrská2 156AAA29 112,2631 316601 707 17Evangelická církev metodistická1 952AAA16151,5315 760367 634 18Starokatolická církev v ČR1 736AAA21 46,9912 738272 740

17 Východní křesťanství Staví na bohoslužbě, nikoli na nauce Staví na bohoslužbě, nikoli na nauce 16. července 1054: římský biskup a patriarcha (= papež) Lev IX. a konstantinopolský patriarcha Michael Cerularius se vzájemně exkomunikovali z křesťanské církve, čímž završili Velké schizma - rozštěpení, jímž byla původní Svatá katolická apoštolská církev rozdělena na církev západní (římský patriarchát= Římskokatolická církev) a církev východní (patriarcháty konstantinopolský, alexandrijský, antiošský a jeruzalémský, a autokefální církev gruzínská = dnes pravoslavné/ortodoxní církve). 16. července 1054: římský biskup a patriarcha (= papež) Lev IX. a konstantinopolský patriarcha Michael Cerularius se vzájemně exkomunikovali z křesťanské církve, čímž završili Velké schizma - rozštěpení, jímž byla původní Svatá katolická apoštolská církev rozdělena na církev západní (římský patriarchát= Římskokatolická církev) a církev východní (patriarcháty konstantinopolský, alexandrijský, antiošský a jeruzalémský, a autokefální církev gruzínská = dnes pravoslavné/ortodoxní církve). Důsledek římských snah o autoritu nad celou církví Důsledek římských snah o autoritu nad celou církví Po pádu Konstantinopole 1453 se centrem pravoslaví stalo Rusko (Moskva = třetí Řím) Po pádu Konstantinopole 1453 se centrem pravoslaví stalo Rusko (Moskva = třetí Řím) Dne 7. prosince 1965 papež Pavel VI. a konstantinopolský patriarcha Athenagoras vzájemnou exkomunikaci vyhlášenou jejich předchůdci sňali. Dne 7. prosince 1965 papež Pavel VI. a konstantinopolský patriarcha Athenagoras vzájemnou exkomunikaci vyhlášenou jejich předchůdci sňali. Konstantinopolský patriarcha Bartholomeos I. spolu s dalšími představiteli východních církví se zúčastnili pohřbu Jana Pavla II. 8. dubna 2005. Je to poprvé po mnoha staletích, kdy se východní patriarcha zúčastnil pohřbu papeže a je to považováno za vážné znamení, že dialog, který v budoucnu může vést ke znovunastolení církevní jednoty mezi Východem a Západem, může začít. Konstantinopolský patriarcha Bartholomeos I. spolu s dalšími představiteli východních církví se zúčastnili pohřbu Jana Pavla II. 8. dubna 2005. Je to poprvé po mnoha staletích, kdy se východní patriarcha zúčastnil pohřbu papeže a je to považováno za vážné znamení, že dialog, který v budoucnu může vést ke znovunastolení církevní jednoty mezi Východem a Západem, může začít. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 17

18 Společenství pravoslavných církví Konstantinopolský ekumenický patriarchát Konstantinopolský ekumenický patriarchát Alexandrijská pravoslavná církev Alexandrijská pravoslavná církev Antiochijská pravoslavná církev Antiochijská pravoslavná církev Jeruzalémská pravoslavná církev Jeruzalémská pravoslavná církev Ruská pravoslavná církev Ruská pravoslavná církev Gruzínská pravoslavná církev Gruzínská pravoslavná církev Srbská pravoslavná církev Srbská pravoslavná církev Rumunská pravoslavná církev Rumunská pravoslavná církev Bulharská pravoslavná církev Bulharská pravoslavná církev Kyperská pravoslavná církev Kyperská pravoslavná církev Řecká pravoslavná církev Řecká pravoslavná církev Polská pravoslavná církev Polská pravoslavná církev Albánská pravoslavná církev Albánská pravoslavná církev Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 18

19 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 19

20 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 20 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Jedna ze 14 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 100 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Jedna ze 14 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 100 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Hierarchické zřízení. Hierarchické zřízení. Autokefální (autos = sám, kefalé = hlava), právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Autokefální (autos = sám, kefalé = hlava), právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992). Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992).

21 Novou hlavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku je arcibiskup prešovský Rastislav. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 21

22 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 22 katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2.

23 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 23 Církev československá husitská (CČSH)  Ustavena 8.1.1920 z radikálního křídla modernistického hnutí katolické církve, v čele s Karlem Farským  Původně reformovaní katolíci (jazyk, celibát…), postupně přiblížení k evangelické tradici; hlásí se k ní asi 39.000 obyvatel ČR  Presbyterně episkopální zřízení: biskupové (muži i ženy) jsou voleni na určitou dobu, zvolení či povolaní presbyteři mají účast na řízení církve  Liturgie a 7 svátostí  Husitská teologická fakulta  Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 5  Základní dokumenty: ÚstavaÚstava Organizační řádOrganizační řád Hospodářský řádHospodářský řád Řád duchovenské službyŘád duchovenské služby

24 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 24 Správa CČSH Shromáždění náboženské obce (členové s hlasovacím právem) volí radu starších (na šestileté funkční období) a zástupce – laiky pro diecézní shromáždění a pro církevní sněm. Shromáždění náboženské obce (členové s hlasovacím právem) volí radu starších (na šestileté funkční období) a zástupce – laiky pro diecézní shromáždění a pro církevní sněm. Diecézní shromáždění volí ze svého středu biskupa, diecézní radu a zástupce diecéze pro církevní zastupitelstvo (na šestileté funkční období). Diecézní shromáždění volí ze svého středu biskupa, diecézní radu a zástupce diecéze pro církevní zastupitelstvo (na šestileté funkční období). Církevní zastupitelstvo schvaluje církevní řády a rozhoduje ve správních věcech. Církevní zastupitelstvo schvaluje církevní řády a rozhoduje ve správních věcech. Církevní sněm je zákonodárným shromážděním církve, vyhlašuje základní dokumenty církve, volí patriarchu. Jeho členy jsou zejména volení zástupci náboženských obcí, všichni duchovní, všichni členové církevního zastupitelstva. Církevní sněm je zákonodárným shromážděním církve, vyhlašuje základní dokumenty církve, volí patriarchu. Jeho členy jsou zejména volení zástupci náboženských obcí, všichni duchovní, všichni členové církevního zastupitelstva.

25 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 25 Církev československá husitská  Nejvyšší představitel: patriarcha Tomáš Butta  Hlavní chrám: kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám.

26 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 26 Starokatolická církev Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti a jurisdikčním primátu papeže Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti a jurisdikčním primátu papeže Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Člen Utrechteské Unie (8 autokefálních starokatolických církví), Člen Utrechteské Unie (8 autokefálních starokatolických církví), Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně 18 farností, sociálně-pastorační střediska (Communio) 18 farností, sociálně-pastorační střediska (Communio) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997)

27 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 27 Starokatolická církev Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Biskup Dušan Hejbal Biskup Dušan Hejbal

28 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 28 Českobratrská církev evangelická (ČCE) Vznik 1918 sloučením Evangelické církve helvetského vyznání (kalvinistické) a Evangelické církve augsburského vyznání (luterské) Vznik 1918 sloučením Evangelické církve helvetského vyznání (kalvinistické) a Evangelické církve augsburského vyznání (luterské) 4 vyznání ( české, bratrské, augsburské, helvetské) evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 49.000 obyvatel ČR 4 vyznání ( české, bratrské, augsburské, helvetské) evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 49.000 obyvatel ČR „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Nejvyšší řízení: synod (schází se 1x ročně), synodní rada Nejvyšší řízení: synod (schází se 1x ročně), synodní rada Základní dokument: Církevní zřízení Základní dokument: Církevní zřízení Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev

29 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 29 Správa ČCE Sborové shromáždění (členové sboru s hlasovacím právem) volí staršovstvo (na šestileté funkční období) a kazatele. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru a poslance konventu (na čtyřleté funkční období). Sborové shromáždění (členové sboru s hlasovacím právem) volí staršovstvo (na šestileté funkční období) a kazatele. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru a poslance konventu (na čtyřleté funkční období). Seniorátní shromáždění (konvent) volí ze svého středu seniorátní výbor (v jeho čele stojí senior), předsednictvo a poslance na synod (na čtyřleté funkční období). Seniorátní shromáždění (konvent) volí ze svého středu seniorátní výbor (v jeho čele stojí senior), předsednictvo a poslance na synod (na čtyřleté funkční období). Shromáždění povšechného sboru (synod) volí ze svého středu synodní radu (v jejím čele stojí synodní senior) a předsednictvo synodu. Synodní rada je nejvyšším správním orgánem církve. Shromáždění povšechného sboru (synod) volí ze svého středu synodní radu (v jejím čele stojí synodní senior) a předsednictvo synodu. Synodní rada je nejvyšším správním orgánem církve.

30 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 30 ČCE – základní dokumenty Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší se na nich synod a jsou závazné pro celou církev: Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší se na nich synod a jsou závazné pro celou církev: Řád členství v církvi (ŘČC) Řád členství v církvi (ŘČC) Řád sborového života (ŘSŽ) Řád sborového života (ŘSŽ) Řád o správě církve (ŘSC) Řád o správě církve (ŘSC) Jednací a volební řád (JVŘ) Jednací a volební řád (JVŘ) Řád pro kazatele (ŘK) Řád pro kazatele (ŘK) Řád pastýřské služby (ŘPS) Řád pastýřské služby (ŘPS) Řád diakonické práce (ŘDP) Řád diakonické práce (ŘDP) Řád hospodaření církve (ŘHC) Řád hospodaření církve (ŘHC) Řád vizitací sborů (ŘVS) Řád vizitací sborů (ŘVS) Řád pro studenty bohosloví (ŘSB) Řád pro studenty bohosloví (ŘSB) Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC) Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)

31 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 31 Českobratrská církev evangelická Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Nejvyšší představitel: Nejvyšší představitel: synodní senior Daniel Ženatý synodní senior Daniel Ženatý

32 Jednota bratrská (JB) Přímá dědička původní (staré) i obnovené Jednoty bratrské, hlásí se k odkazu české i světové reformace. Přímá dědička původní (staré) i obnovené Jednoty bratrské, hlásí se k odkazu české i světové reformace. Původní Jednota bratrská vznikla roku 1457 v Kunvaldu v Čechách. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byla v Čechách a na Moravě postupně potlačena, mnoho bratří ze země odešlo. Sbory v jiných zemích trvaly dál. V letech 1722–1727 odcházeli ze severní Moravy exulanti na panství hraběte M. L. Zinzendorfa v západním Slezsku (u města Zittau – Žitava). Vybudovali tam osadu Herrnhut (Ochranov), sjednotili se na základě bratrských tradic a pro své duchovní přijali bratrskou ordinaci z linie biskupa JB J. A. Komenského. Obnovená JB zahájila roku 1732 rozsáhlou misijní činnost v nejrůznějších částech světa. V roce 1870 se Jednota vrátila do země otců. Církví státem uznanou se stala v roce 1880, od té doby až dodnes působí u nás jako státem registrovaná církev. Roku 1999 zásadně změnila orientaci: historicky je sice pietistická, ale nově se rozhodla pro pentekostální (přesněji: neocharismatický) směr. Je součástí světové Jednoty bratrské (Unitas Fratrum), která se skládá z 23 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 15 misijních oblastí. Původní Jednota bratrská vznikla roku 1457 v Kunvaldu v Čechách. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byla v Čechách a na Moravě postupně potlačena, mnoho bratří ze země odešlo. Sbory v jiných zemích trvaly dál. V letech 1722–1727 odcházeli ze severní Moravy exulanti na panství hraběte M. L. Zinzendorfa v západním Slezsku (u města Zittau – Žitava). Vybudovali tam osadu Herrnhut (Ochranov), sjednotili se na základě bratrských tradic a pro své duchovní přijali bratrskou ordinaci z linie biskupa JB J. A. Komenského. Obnovená JB zahájila roku 1732 rozsáhlou misijní činnost v nejrůznějších částech světa. V roce 1870 se Jednota vrátila do země otců. Církví státem uznanou se stala v roce 1880, od té doby až dodnes působí u nás jako státem registrovaná církev. Roku 1999 zásadně změnila orientaci: historicky je sice pietistická, ale nově se rozhodla pro pentekostální (přesněji: neocharismatický) směr. Je součástí světové Jednoty bratrské (Unitas Fratrum), která se skládá z 23 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 15 misijních oblastí. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 32

33 V návaznosti na starou tradici vede JB ty, kteří přijímají její službu, ve třech skupinách podle hloubky jejich zapojení v církvi. Přicházející jsou ti, kteří nepravidelně navštěvují církevní sbory a účastní se aktivit církve. Přitom není důležité, zda jsou věřící či do jaké míry souhlasí s křesťanstvím. Zůstávající jsou pravidelní návštěvníci církevních sborů a aktivit, tedy lidé, kteří pravidelně využívají služby církve, částečně se na nich i aktivně podílejí nebo je finančně podporují. Sloužící jsou lidé, kteří nejen využívají služeb a aktivit sborů, ale také se na jejich tvorbě sami aktivně podílejí. Lidé této skupiny jsou plně zapojeni v pastýřské péči sborů. Ve svých životech jsou vykazatelní, pravidelně se podílejí na financování sboru prostřednictvím darů a sbírek. Základním předpokladem pro sloužící je plné poddání svého života Ježíši Kristu. V návaznosti na starou tradici vede JB ty, kteří přijímají její službu, ve třech skupinách podle hloubky jejich zapojení v církvi. Přicházející jsou ti, kteří nepravidelně navštěvují církevní sbory a účastní se aktivit církve. Přitom není důležité, zda jsou věřící či do jaké míry souhlasí s křesťanstvím. Zůstávající jsou pravidelní návštěvníci církevních sborů a aktivit, tedy lidé, kteří pravidelně využívají služby církve, částečně se na nich i aktivně podílejí nebo je finančně podporují. Sloužící jsou lidé, kteří nejen využívají služeb a aktivit sborů, ale také se na jejich tvorbě sami aktivně podílejí. Lidé této skupiny jsou plně zapojeni v pastýřské péči sborů. Ve svých životech jsou vykazatelní, pravidelně se podílejí na financování sboru prostřednictvím darů a sbírek. Základním předpokladem pro sloužící je plné poddání svého života Ježíši Kristu. Podle vlastních statistik má JB cca 13.000 lidí, kteří do církve „přicházejí“, cca 2300 lidí, kteří „zůstávají“, a cca 700 lidí, kteří „zůstávajícím" i „přicházejícím" aktivně slouží. Počet věřících, kteří se přihlásili k církvi při sčítání obyvatel 2011: 2156. Podle vlastních statistik má JB cca 13.000 lidí, kteří do církve „přicházejí“, cca 2300 lidí, kteří „zůstávají“, a cca 700 lidí, kteří „zůstávajícím" i „přicházejícím" aktivně slouží. Počet věřících, kteří se přihlásili k církvi při sčítání obyvatel 2011: 2156. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 33

34 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 34

35 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV) Luterská evangelická církev augsburského vyznání v ČR (LECAV Církve vyplňují prázdný prostor, který na českém území vznikl roku 1918, kdy se spojila církev augsburského vyznání s církví helvetského vyznání (ČCE). Důsledkem tohoto kroku bylo takřka úplné vytracení luterských sborů a luterství jako takového. Církve vyplňují prázdný prostor, který na českém území vznikl roku 1918, kdy se spojila církev augsburského vyznání s církví helvetského vyznání (ČCE). Důsledkem tohoto kroku bylo takřka úplné vytracení luterských sborů a luterství jako takového. SCEAV se významně angažuje v oblasti sociální a vzdělávací. SCEAV se významně angažuje v oblasti sociální a vzdělávací. Je zřizovatelem Slezské diakonie, která chápe své poslání podobně jako partnerské diakonie jiných evangelických církví nebo katolická Charita. V současné době má asi 710 zaměstnanců a 60 středisek, v nichž poskytuje více než 100 registrovaných sociálních služeb celkem osmi tisícům uživatelů z různých cílových skupin – zejména seniorům, osobám s postižením, lidem bez přístřeší, rodinám a dětem.Je zřizovatelem Slezské diakonie, která chápe své poslání podobně jako partnerské diakonie jiných evangelických církví nebo katolická Charita. V současné době má asi 710 zaměstnanců a 60 středisek, v nichž poskytuje více než 100 registrovaných sociálních služeb celkem osmi tisícům uživatelů z různých cílových skupin – zejména seniorům, osobám s postižením, lidem bez přístřeší, rodinám a dětem. Provozuje několik škol: mateřskou, základní a střední školu v Českém Těšíně, která má detašovaná pracoviště v Karviné, Bohumíně a v Ostravě, mateřskou a základní školu speciální spolu se základní školou praktickou v KrnověProvozuje několik škol: mateřskou, základní a střední školu v Českém Těšíně, která má detašovaná pracoviště v Karviné, Bohumíně a v Ostravě, mateřskou a základní školu speciální spolu se základní školou praktickou v Krnově 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 35

36 Evangelikální církve Počátky evangelikálního (probuzeneckého) hnutí lze zařadit na konec 18. a začátek 19. století. Pojem evangelicals pro sebe tehdy použila část anglikánské církve, která usilovala o duchovní obrodu církve i jejích členů. Postupně se k tomuto hnutí hlásily obnovné proudy v dalších církvích a také vznikaly nové samostatné církve evangelikálního zaměření. Počátky evangelikálního (probuzeneckého) hnutí lze zařadit na konec 18. a začátek 19. století. Pojem evangelicals pro sebe tehdy použila část anglikánské církve, která usilovala o duchovní obrodu církve i jejích členů. Postupně se k tomuto hnutí hlásily obnovné proudy v dalších církvích a také vznikaly nové samostatné církve evangelikálního zaměření. 1846 založena Evangelikální aliance 1846 založena Evangelikální aliance Česká evangelikální aliance: 1992. Česká evangelikální aliance: 1992. Dnes úspěchy v Latinské Americe, kde díky masivním mediálním kampaním přebírají věřící katolické církvi. Dnes úspěchy v Latinské Americe, kde díky masivním mediálním kampaním přebírají věřící katolické církvi. Hlavní znaky evangelikalismu: Hlavní znaky evangelikalismu: důraz na potřebu obrácení (znovuzrození) každého člověka,důraz na potřebu obrácení (znovuzrození) každého člověka, přijetí Bible v jejím doslovném znění jako slova Božího a nejvyšší normy pro každého člověka,přijetí Bible v jejím doslovném znění jako slova Božího a nejvyšší normy pro každého člověka, vyjádření víry činy, z nichž se mimořádný význam přikládá hlásání a předávání víry dalším lidem.vyjádření víry činy, z nichž se mimořádný význam přikládá hlásání a předávání víry dalším lidem. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 36

37 Církev bratrská (CB) Církev bratrská (CB) Bratrská jednota baptistů (BJB) Bratrská jednota baptistů (BJB) Evangelická církev metodistická (ECM) Evangelická církev metodistická (ECM) Církev adventistů sedmého dne (CASD) Církev adventistů sedmého dne (CASD) Armáda spásy (AS) Armáda spásy (AS) Křesťanské sbory (KS) Křesťanské sbory (KS) 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 37

38 Církev bratrská lidové probuzení ve východních Čechách vedlo v roce 1868 k založení sboru první Svobodné evangelické církve české v Bystrém v Orlických horách. K jeho ustavení přispěla i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku. Následně přibyl v Praze sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem působení amerických kongregačních misionářů z Bostonu. K ustavení nové církve došlo 3. 6. 1880 v Praze. Obě církve se spojily do jediné Svobodné církve reformované. lidové probuzení ve východních Čechách vedlo v roce 1868 k založení sboru první Svobodné evangelické církve české v Bystrém v Orlických horách. K jeho ustavení přispěla i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku. Následně přibyl v Praze sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem působení amerických kongregačních misionářů z Bostonu. K ustavení nové církve došlo 3. 6. 1880 v Praze. Obě církve se spojily do jediné Svobodné církve reformované. Po vzniku Československa v roce 1918 přijala jméno Jednota českobratrská a rozšířila působnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Přijetím nového jména se Jednota českobratrská přihlásila k duchovnímu dědictví staré Jednoty bratrské. Zaměřovala se zvláště na péči o sirotky, o staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Po vzniku Československa v roce 1918 přijala jméno Jednota českobratrská a rozšířila působnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Přijetím nového jména se Jednota českobratrská přihlásila k duchovnímu dědictví staré Jednoty bratrské. Zaměřovala se zvláště na péči o sirotky, o staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Vzrůst počtu slovenských a polských členů vedl církev 1967 ke změně jména na dnešní Církev bratrskou. Tvoří ji svazek necelých 80 sborů rozličných duchovních tradic, které se v rámci kongregačně – presbyterního zřízení dobrovolně zavázaly k životu víry, službě Bohu a lidem, k bratrskému soužití podle příkladu novozákonní církve. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně nezávislé, současně si uvědomují, že potřebují žít a sloužit v jednotě, bratrské pomoci a spolupráci. Proto se sjednocují na společném Vyznání víry a zásadách křesťanského života podle Bible. Vzrůst počtu slovenských a polských členů vedl církev 1967 ke změně jména na dnešní Církev bratrskou. Tvoří ji svazek necelých 80 sborů rozličných duchovních tradic, které se v rámci kongregačně – presbyterního zřízení dobrovolně zavázaly k životu víry, službě Bohu a lidem, k bratrskému soužití podle příkladu novozákonní církve. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně nezávislé, současně si uvědomují, že potřebují žít a sloužit v jednotě, bratrské pomoci a spolupráci. Proto se sjednocují na společném Vyznání víry a zásadách křesťanského života podle Bible. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 38

39 Organizace CB Nejvyšší orgán: Rada CB Nejvyšší orgán: Rada CB Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady CB Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady CB předseda Ekumenické rady církví předseda Ekumenické rady církví Sídlo: Soukenická 15, Praha 1 Sídlo: Soukenická 15, Praha 1 12 seniorátů 12 seniorátů Kongregacionalismus neboli kongregační zřízení je demokratický způsob vedení církve, kdy každý sbor (congregatio) je nezávislý. Církevní zřízení kongregačního typu spočívá v přesvědčení, že bohoslužebně shromážděný sbor je církví v plném smyslu a je nezávislý na vyšších instancích církevní moci. Kongregacionalismus neboli kongregační zřízení je demokratický způsob vedení církve, kdy každý sbor (congregatio) je nezávislý. Církevní zřízení kongregačního typu spočívá v přesvědčení, že bohoslužebně shromážděný sbor je církví v plném smyslu a je nezávislý na vyšších instancích církevní moci. Nejvyšší autoritou sboru (církve) jsou členové sboru samotní. O zásadních rozhodnutích hlasuje členské shromáždění celého sboru. Nejvyšší autoritou sboru (církve) jsou členové sboru samotní. O zásadních rozhodnutích hlasuje členské shromáždění celého sboru. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 39

40 Bratrská jednota baptistů (BJB) Reformační církev s kongregačním zřízením – každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Reformační církev s kongregačním zřízením – každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznali svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Přijetím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího slova, které hovoří do osobního i církevního života. Církev tedy nekřtí malé děti a neuznává takové křty uskutečněné v jiných církvích. Křest na vyznání osobní víry uskutečněný v jiné církvi uznává. Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznali svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Přijetím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího slova, které hovoří do osobního i církevního života. Církev tedy nekřtí malé děti a neuznává takové křty uskutečněné v jiných církvích. Křest na vyznání osobní víry uskutečněný v jiné církvi uznává. Do roku 2012 částečně financována státem. Odmítla peníze od státu z církevních restitucí (cca 228 mil. Kč). Důvody: držet se zásady samofinancování; majetkové křivdy, které církvi způsobil komunistický režim konfiskací jejího majetku, byly nepatrné. Pokud by tedy církev peníze přijala, nebylo by to finanční vyrovnání se státem, ale byl by to dar ze strany církve římskokatolické. Do roku 2012 částečně financována státem. Odmítla peníze od státu z církevních restitucí (cca 228 mil. Kč). Důvody: držet se zásady samofinancování; majetkové křivdy, které církvi způsobil komunistický režim konfiskací jejího majetku, byly nepatrné. Pokud by tedy církev peníze přijala, nebylo by to finanční vyrovnání se státem, ale byl by to dar ze strany církve římskokatolické. Zřizovatel VOŠ sociální a teologické DORKAS v Olomouci. Zřizovatel VOŠ sociální a teologické DORKAS v Olomouci. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 40

41 Církev adventistů sedmého dne (CASD) Adventistické hnutí: v první polovině 19. století americký baptistický farmář William Miller z biblických proroctví rozpoznal současnost jako poslední dobu pozvání lidí k Boží milosti a spáse před brzkým druhým příchodem (adventem) Ježíše Krista. Mnoho lidí jeho poselství oslovilo, zmýlil se však určením data Kristova příchodu na 22. 10. 1844, což způsobilo velké zklamání. Ze skupiny věřících z různých církví, kteří dál studovali biblická proroctví a došli k závěru, že poslední události skutečně začaly probíhat, ale v nebi, vzniklo hnutí adventistů. Adventistické hnutí: v první polovině 19. století americký baptistický farmář William Miller z biblických proroctví rozpoznal současnost jako poslední dobu pozvání lidí k Boží milosti a spáse před brzkým druhým příchodem (adventem) Ježíše Krista. Mnoho lidí jeho poselství oslovilo, zmýlil se však určením data Kristova příchodu na 22. 10. 1844, což způsobilo velké zklamání. Ze skupiny věřících z různých církví, kteří dál studovali biblická proroctví a došli k závěru, že poslední události skutečně začaly probíhat, ale v nebi, vzniklo hnutí adventistů. Významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827- 1915), o které adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná. Ovlivnila ji především po organizační stránce a vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu. Významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827- 1915), o které adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná. Ovlivnila ji především po organizační stránce a vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu. Zdůraznění biblické soboty jako sedmého, Bohem posvěceného dne stvoření a svátečního dne odpočinku (na rozdíl od většinově přijímané neděle). Zdůraznění biblické soboty jako sedmého, Bohem posvěceného dne stvoření a svátečního dne odpočinku (na rozdíl od většinově přijímané neděle). Církev založena 1863 (Nebraska), 1919 registrována jako jedna z nových církví v ČSR. Církev založena 1863 (Nebraska), 1919 registrována jako jedna z nových církví v ČSR. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 41

42 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 42

43 Demokratická struktura Demokratická struktura Církev oficiálně odmítá vysvětlení původu života evoluční teorií a hlásí se k biblické zprávě o Božím šestidenním stvoření a odpočinutí sedmého dne. Církev oficiálně odmítá vysvětlení původu života evoluční teorií a hlásí se k biblické zprávě o Božím šestidenním stvoření a odpočinutí sedmého dne. Zřizovatel o.p.s. ADRA ČR Zřizovatel o.p.s. ADRA ČR Adventističtí duchovní se výrazně zapojují do vězeňské duchovní péče: mezi vězeňskými kaplany je pět členů CASD, předsedkyní o.s. Vězeňská duchovní péče byla po 16 let adventistka Renata Balcarová, v roce 2015 ji vystřídal opět adventista Pavel Zvolánek. Adventističtí duchovní se výrazně zapojují do vězeňské duchovní péče: mezi vězeňskými kaplany je pět členů CASD, předsedkyní o.s. Vězeňská duchovní péče byla po 16 let adventistka Renata Balcarová, v roce 2015 ji vystřídal opět adventista Pavel Zvolánek. Zřizovatel Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne – Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální se sídlem v Sázavě. Zřizovatel Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne – Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální se sídlem v Sázavě. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 43

44 Armáda spásy (AS Křesťanská církev s kvazivojenskou strukturou a zároveň charitativní organizace. Založil ji metodistický kazatel William Booth v Anglii roku 1865. Křesťanská církev s kvazivojenskou strukturou a zároveň charitativní organizace. Založil ji metodistický kazatel William Booth v Anglii roku 1865. Působí v mnoha státech světa, celkem udává 1,5 milionu členů, kteří se označují vojenskými termíny (vojáci, důstojníci, generál apod.). V ČR od roku 1919, po sametové revoluci dlouho fungovala jako občanské sdružení, až roku 2013 se stala oficiální registrovanou církví. Působí v mnoha státech světa, celkem udává 1,5 milionu členů, kteří se označují vojenskými termíny (vojáci, důstojníci, generál apod.). V ČR od roku 1919, po sametové revoluci dlouho fungovala jako občanské sdružení, až roku 2013 se stala oficiální registrovanou církví. Hierarchická struktura odvozená od struktury armádní Hierarchická struktura odvozená od struktury armádní 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 44

45 Evangelická církev metodistická (ECM) Metodismus: obrodný proud v anglikánské církvi ve druhé pol. 18. století. Anglikánský kazatel John Wesley se tehdy pokusil o duchovní probuzení členů své církve tím, že zakládal modlitební kroužky k metodickému pěstování osobní zbožnosti – odtud název metodismus. Metodismus: obrodný proud v anglikánské církvi ve druhé pol. 18. století. Anglikánský kazatel John Wesley se tehdy pokusil o duchovní probuzení členů své církve tím, že zakládal modlitební kroužky k metodickému pěstování osobní zbožnosti – odtud název metodismus. ECM vydává svůj časopis – čtvrtletník Slovo a život – a provozuje ve svém sídle v centru Prahy knihkupectví Brána, které se zaměřuje na prodej křesťanské literatury. Je také zřizovatelem křesťanské mateřské školy Klubíčko v Litoměřicích. ECM vydává svůj časopis – čtvrtletník Slovo a život – a provozuje ve svém sídle v centru Prahy knihkupectví Brána, které se zaměřuje na prodej křesťanské literatury. Je také zřizovatelem křesťanské mateřské školy Klubíčko v Litoměřicích. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 45

46 Křesťanské sbory (KS) Navazuje na probuzenecké hnutí z 18. a 19. století, zejména tzv. Plymouthských bratří a bratrského hnutí v polovině 19. století v Německu. Navazuje na probuzenecké hnutí z 18. a 19. století, zejména tzv. Plymouthských bratří a bratrského hnutí v polovině 19. století v Německu. Chápe Bibli jako doslovně inspirovanou Bohem, a proto spolehlivou ve všech svých výpovědích, včetně těch, které mají historický, geografický či přírodovědecký charakter. Odmítá historicko-kritickou metodu biblické exegeze Křest je vnímán jako projev osobního rozhodnutí k životu s Kristem, děje se zpravidla ponořením; není uznáván křest nemluvňat. Chápe Bibli jako doslovně inspirovanou Bohem, a proto spolehlivou ve všech svých výpovědích, včetně těch, které mají historický, geografický či přírodovědecký charakter. Odmítá historicko-kritickou metodu biblické exegeze Křest je vnímán jako projev osobního rozhodnutí k životu s Kristem, děje se zpravidla ponořením; není uznáván křest nemluvňat. kongregační zřízení kongregační zřízení Počet věřících, kteří se přihlásili k církvi při sčítání obyvatel 2011: 3450 Počet věřících, kteří se přihlásili k církvi při sčítání obyvatel 2011: 3450 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 46

47 Pentekostální církve Pentekostální (letniční) hnutí (počátky v USA, zač. dvacátého století) přidává k evangelikálním principům důraz na působení Ducha svatého: víra, že Duch svatý opět nabízí všem lidem své mimořádné dary (charismata), jak je popisuje biblická událost Letnic (mluvení v jazycích – glosolálie, uzdravování, prorokování – srov. Sk 2,1-13). Pentekostální (letniční) hnutí (počátky v USA, zač. dvacátého století) přidává k evangelikálním principům důraz na působení Ducha svatého: víra, že Duch svatý opět nabízí všem lidem své mimořádné dary (charismata), jak je popisuje biblická událost Letnic (mluvení v jazycích – glosolálie, uzdravování, prorokování – srov. Sk 2,1-13). Vznik nezávislých letničních církví, později podnítilo obnovné proudy v tradičních církvích (např. charizmatickou obnovu v katolické církvi). Nárůst nových církví od 80. let (neocharizmatické). Vznik nezávislých letničních církví, později podnítilo obnovné proudy v tradičních církvích (např. charizmatickou obnovu v katolické církvi). Nárůst nových církví od 80. let (neocharizmatické). Hnutí víry (hnutí prosperity) vzniklo v 70. letech v USA: v možnostech člověka je mnohem víc, než co běžně využívá, a tento lidský potenciál chce Bůh naplnit tak, aby člověk ve všech směrech prosperoval. Věřící má být tedy naprosto zdravý, bohatý a všestranně úspěšný. Všechny problémy lze řešit vírou v Boží moc. Někteří vyznavači pak svou víru v uzdravení prokazují odmítáním lékařské péče nebo svou víru ve zbohatnutí odevzdáváním vysokých částek na náboženské účely. Toto pojetí víry však většina klasických letničních církví i charismatických směrů v tradičních církvích považuje za sporné. Hnutí víry (hnutí prosperity) vzniklo v 70. letech v USA: v možnostech člověka je mnohem víc, než co běžně využívá, a tento lidský potenciál chce Bůh naplnit tak, aby člověk ve všech směrech prosperoval. Věřící má být tedy naprosto zdravý, bohatý a všestranně úspěšný. Všechny problémy lze řešit vírou v Boží moc. Někteří vyznavači pak svou víru v uzdravení prokazují odmítáním lékařské péče nebo svou víru ve zbohatnutí odevzdáváním vysokých částek na náboženské účely. Toto pojetí víry však většina klasických letničních církví i charismatických směrů v tradičních církvích považuje za sporné. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 47

48 Pentekostální – letniční církve Apoštolská církev (AC) Apoštolská církev (AC) Církev Křesťanská společenství (CKS) Církev Křesťanská společenství (CKS) Církev Slovo života Církev Slovo života Církev Nová naděje Církev Nová naděje Církev živého Boha Církev živého Boha Církev víry Církev víry Církev Nový život Církev Nový život Církev Oáza Církev Oáza 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 48

49 Apoštolská církev (AC) První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910 a krátce nato byl zaregistrován pod názvem Spolek rozhodných křesťanů. Za nacistické nadvlády byla činnost zakázána, registrace 25. ledna 1989; biskup Rudolf Bubik. První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910 a krátce nato byl zaregistrován pod názvem Spolek rozhodných křesťanů. Za nacistické nadvlády byla činnost zakázána, registrace 25. ledna 1989; biskup Rudolf Bubik. AC je aktivní v oblasti vzdělávací (VOŠ misijně teologická v Kolíně), a sociální (Diakonie AC: Royal Rangers pro výchovnou práci s dětmi a mládeží, Teen Challenge pro terapii drogově závislých, Nehemia pro rozvojovou pomoc). AC je aktivní v oblasti vzdělávací (VOŠ misijně teologická v Kolíně), a sociální (Diakonie AC: Royal Rangers pro výchovnou práci s dětmi a mládeží, Teen Challenge pro terapii drogově závislých, Nehemia pro rozvojovou pomoc). V rámci AC působí v současné době i hnutí „Církev bez hranic“ (CBH), jehož hlavním cílem je kvantitativní růst církve metodou zakládání nových sborů. V rámci AC působí v současné době i hnutí „Církev bez hranic“ (CBH), jehož hlavním cílem je kvantitativní růst církve metodou zakládání nových sborů. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 49

50 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 50 Misijní společnost Život Misijní společnost Život (MSŽ) byla založena v roce 1992 Apoštolskou církví (AC) podle vize Stanislava Bubika o zasažení naší země evangeliem, a od té doby působí jako samostatná organizace v rámci Evangelizačního odboru AC. Její hlavní úkol spočívá v zakládání nových sborů a výchově nových vedoucích. Misijní společnost Život (MSŽ) byla založena v roce 1992 Apoštolskou církví (AC) podle vize Stanislava Bubika o zasažení naší země evangeliem, a od té doby působí jako samostatná organizace v rámci Evangelizačního odboru AC. Její hlavní úkol spočívá v zakládání nových sborů a výchově nových vedoucích. Ve výzkumu o stavu církve v Čechách, který provedla Evangelická aliance a Aliance pro zakládání sborů, je uvedeno, že pokud má být náš národ získán pro Krista, tak potřebujeme 13 000 nových sborů. Naše denominace má pouze 35 sborů, 50 stanic a 70 diaspor. Celkem tedy pracujeme ve více jak 150 městech. Všechny evangelikální církve dohromady mají podle výše zmíněného výzkumu pouze 250 sborů a 250 misijních stanic. Přátelé, toto je alarmující stav! Potřebujeme nové sbory!!! Ve výzkumu o stavu církve v Čechách, který provedla Evangelická aliance a Aliance pro zakládání sborů, je uvedeno, že pokud má být náš národ získán pro Krista, tak potřebujeme 13 000 nových sborů. Naše denominace má pouze 35 sborů, 50 stanic a 70 diaspor. Celkem tedy pracujeme ve více jak 150 městech. Všechny evangelikální církve dohromady mají podle výše zmíněného výzkumu pouze 250 sborů a 250 misijních stanic. Přátelé, toto je alarmující stav! Potřebujeme nové sbory!!! Věřím, že mě Bůh povolal k tomu, abych v rámci sítě sborů „Církve bez hranic“ napomohl vzniku 200 nových sborů. Vím, že se to stane v této generaci, a že to nebudou nějaké malé sborečky nebo skupinky, ale velké sbory zasahující celá města, společnost a národy světa. Vím také, že to nejsem schopen udělat sám, ale že se to uskuteční pomocí zástupu služebníků, kteří budou uvolněni do služby. Věřím, že mě Bůh povolal k tomu, abych v rámci sítě sborů „Církve bez hranic“ napomohl vzniku 200 nových sborů. Vím, že se to stane v této generaci, a že to nebudou nějaké malé sborečky nebo skupinky, ale velké sbory zasahující celá města, společnost a národy světa. Vím také, že to nejsem schopen udělat sám, ale že se to uskuteční pomocí zástupu služebníků, kteří budou uvolněni do služby. Metodika: Metodika: Víkendový a prázdninový trénink vedoucíchVíkendový a prázdninový trénink vedoucích Pouliční evangelizace - práce na ulicích je vždy vítanou reklamou a oživením života v daném městě a pomáhá přitáhnout na večerní akce mnohé zájemce.Pouliční evangelizace - práce na ulicích je vždy vítanou reklamou a oživením života v daném městě a pomáhá přitáhnout na večerní akce mnohé zájemce. Večerní evangelizační akce - základním kamenem misijních výjezdů zůstává kvalitně provedený evangelizační večer plný tvořivosti i Boží moci.Večerní evangelizační akce - základním kamenem misijních výjezdů zůstává kvalitně provedený evangelizační večer plný tvořivosti i Boží moci. Strategické zakládání sborůStrategické zakládání sborů PublikacePublikace

51 Církev Křesťanská společenství (CKS) Pastor Dan Drápal: 1990 odtržení sboru od ČCE a vznik Křesťanské společnosti Maniny, 2002 registrace CKS. Pastor Dan Drápal: 1990 odtržení sboru od ČCE a vznik Křesťanské společnosti Maniny, 2002 registrace CKS. Evangelikální denominace letničního typu, přijímající dary Ducha Svatého, jako mluvení v jazycích, proroctví aj. Za jedinou autoritu, podle které se snaží řídit svůj duchovní i osobní život, považují její členové výhradně a pouze Bibli. Evangelikální denominace letničního typu, přijímající dary Ducha Svatého, jako mluvení v jazycích, proroctví aj. Za jedinou autoritu, podle které se snaží řídit svůj duchovní i osobní život, považují její členové výhradně a pouze Bibli. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 51

52 Nové neocharizmatické církve Církev Slovo života, Církev Nová naděje, Církev živého Boha, Církev víry, Církev Nový život, Církev Oáza Církev Slovo života, Církev Nová naděje, Církev živého Boha, Církev víry, Církev Nový život, Církev Oáza Malé církve (stovky členů), registrované mezi roky 2007 – 2014; navazují na evangelikální a pentekostální hnutí, hlásí se k hnutí víry. Malé církve (stovky členů), registrované mezi roky 2007 – 2014; navazují na evangelikální a pentekostální hnutí, hlásí se k hnutí víry. Většinou vázány na výraznou osobnost (Mikuláš Török, Festus Nsoha, Jaroslav Kříž…) Většinou vázány na výraznou osobnost (Mikuláš Török, Festus Nsoha, Jaroslav Kříž…) Činnosti: podpora vlastních věřících a evangelizace Činnosti: podpora vlastních věřících a evangelizace 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 52

53 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 53 Ekumenické hnutí Snaha o vzájemnou komunikaci, sblížení a sjednocení křesťanských církví: Snaha o vzájemnou komunikaci, sblížení a sjednocení křesťanských církví: Světová misijní konference (Edinburgh 1910, bez katolíků a pravoslavných)Světová misijní konference (Edinburgh 1910, bez katolíků a pravoslavných) Světová konference pro víru a řád (Lausanne 1927, všechny konfese s výjimkou katolíků)Světová konference pro víru a řád (Lausanne 1927, všechny konfese s výjimkou katolíků) Druhá světová konference pro víru a řád (Edinburgh 1937)Druhá světová konference pro víru a řád (Edinburgh 1937) Světová rada církví – založena v Amsterdamu 1948Světová rada církví – založena v Amsterdamu 1948 2. Vatikánský koncil, dekret O ekumenismu: katolická církev se připojuje k ekumenickému hnutí, ale nevstupuje do SRC.2. Vatikánský koncil, dekret O ekumenismu: katolická církev se připojuje k ekumenickému hnutí, ale nevstupuje do SRC. Současná spolupráce mezi církvemi v ČR: Současná spolupráce mezi církvemi v ČR: Ekumenická rada církví v ČR, Konference evropských církvíEkumenická rada církví v ČR, Konference evropských církví Sociální práce: zařízení různých církví (Charita, Diakonie, Adra apod.) spolu komunikují a spolupracujíSociální práce: zařízení různých církví (Charita, Diakonie, Adra apod.) spolu komunikují a spolupracují Dohoda o spolupráci mezi ČBK a ČCE v oblasti církevního školstvíDohoda o spolupráci mezi ČBK a ČCE v oblasti církevního školství Dohody o spolupráci mezi ČBK a ERC v oblasti duchovní služby v armádě, ve vězeňství a ve zdravotnictvíDohody o spolupráci mezi ČBK a ERC v oblasti duchovní služby v armádě, ve vězeňství a ve zdravotnictví

54 Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice... Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice... O členství v ERC se mohou ucházet všechny křesťanské církve, které jsou jako církve registrovány v České republice, pokud souhlasí s věroučnou bází ERC. Jako pozorovatelé mohou být přijaty církve i náboženské společnosti, které souhlasí s cíli ERC, avšak z věroučných či jiných důvodů nechtějí či nemohou být plnými členy ERC. Pozorovatelé nejsou vázáni bází ERC. O členství v ERC se mohou ucházet všechny křesťanské církve, které jsou jako církve registrovány v České republice, pokud souhlasí s věroučnou bází ERC. Jako pozorovatelé mohou být přijaty církve i náboženské společnosti, které souhlasí s cíli ERC, avšak z věroučných či jiných důvodů nechtějí či nemohou být plnými členy ERC. Pozorovatelé nejsou vázáni bází ERC. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 54

55 ČLENSKÉ CÍRKVE, CÍRKEV PŘIDRUŽENÁ A POZOROVATELÉ Členské církve: Členské církve: Apoštolská církevApoštolská církev Bratrská jednota baptistůBratrská jednota baptistů Církev bratrskáCírkev bratrská Církev československá husitskáCírkev československá husitská Českobratrská církev evangelickáČeskobratrská církev evangelická Evangelická církev augsburského vyznání v ČREvangelická církev augsburského vyznání v ČR Evangelická církev metodistickáEvangelická církev metodistická Jednota bratrskáJednota bratrská Pravoslavná církevPravoslavná církev Slezská církev evangelická augsburského vyznáníSlezská církev evangelická augsburského vyznání Starokatolická církevStarokatolická církev Církev přidružená: Církev přidružená: Římskokatolická církevŘímskokatolická církev Pozorovatelé: Pozorovatelé: Církev adventistů sedmého dneCírkev adventistů sedmého dne Federace židovských obcí v České republiceFederace židovských obcí v České republice Předseda ERC: Ing. Daniel Fajfr, MTh, Předseda ERC: Ing. Daniel Fajfr, MTh, předseda předseda Rady Církve bratrské Rady Církve bratrské První místopředseda ERC: První místopředseda ERC: Mgr. Joel Ruml, Mgr. Joel Ruml, synodní senior synodní senior Českobratrské Českobratrské církve evangelické církve evangelické Druhý místopředseda ERC: Druhý místopředseda ERC: ThMgr. Dušan Hejbal, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup biskup Starokatolické církve Starokatolické církve 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 55

56 Týden modliteb za jednotu křesťanů Ve dnech 18.-25.1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který navazuje na Alianční týden modliteb (6.-13.1.2002). Historie: Ve dnech 18.-25.1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který navazuje na Alianční týden modliteb (6.-13.1.2002). Historie: Kolem roku 1740 se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. Kolem roku 1740 se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. 1820 Rev. James Haldane Stewart uveřejňuje "Náměty pro Všeobecné společenství křesťanů pro vylití Ducha". 1820 Rev. James Haldane Stewart uveřejňuje "Náměty pro Všeobecné společenství křesťanů pro vylití Ducha". 1840 Rev. Ignatius Spencer, konvertita Římskokatolické církve, navrhuje vytvoření "Společenství modlitby za jednotu". 1840 Rev. Ignatius Spencer, konvertita Římskokatolické církve, navrhuje vytvoření "Společenství modlitby za jednotu". 1867 První Lambethská konference biskupů Anglikánské církve v preambuli svého prohlášení podtrhuje důležitost modlitby za jednotu. 1867 První Lambethská konference biskupů Anglikánské církve v preambuli svého prohlášení podtrhuje důležitost modlitby za jednotu. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 56

57 1894 Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu v období Letnic. 1894 Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu v období Letnic. 1926 Hnutí Víra a řád začíná vydávat "Podněty k Oktávu modliteb za jednotu křesťanů". 1926 Hnutí Víra a řád začíná vydávat "Podněty k Oktávu modliteb za jednotu křesťanů". 1935 Abbé Paul Couturier z Francie doporučuje zavedení "Všeobecného týdne modliteb za křesťanskou jednotu" na obecném základě modliteb za "jednotu, kterou chce Kristus, dosaženou tak, jak On to chce". 1935 Abbé Paul Couturier z Francie doporučuje zavedení "Všeobecného týdne modliteb za křesťanskou jednotu" na obecném základě modliteb za "jednotu, kterou chce Kristus, dosaženou tak, jak On to chce". 1958 "Unité Chrétienne" z Lyonu ve Francii a Komise pro víru a řád Světové rady církví začínají spolupracovat na přípravě materiálu pro Týden modliteb. 1958 "Unité Chrétienne" z Lyonu ve Francii a Komise pro víru a řád Světové rady církví začínají spolupracovat na přípravě materiálu pro Týden modliteb. 1964 "Dekret o ekumenismu" II. vatikánského koncilu zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. 1964 "Dekret o ekumenismu" II. vatikánského koncilu zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. 1965 Komise pro víru a řád SRC a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (později Papežská rada pro jednotu křesťanů) začínají s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. 1965 Komise pro víru a řád SRC a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (později Papežská rada pro jednotu křesťanů) začínají s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. 1968 "Modlitba za křesťanskou jednotu" se poprvé slaví na základě textů připravených ve spolupráci Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariátu pro podporu jednoty křesťanů. 1968 "Modlitba za křesťanskou jednotu" se poprvé slaví na základě textů připravených ve spolupráci Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariátu pro podporu jednoty křesťanů. 4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek 57


Stáhnout ppt "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Michael Martinek ETF UK 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google