Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ASPEKTY VYTVÁŘENÍ ALIANCE Aliance a strategická partnerství 21.4.2006 Daniel Rejman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ASPEKTY VYTVÁŘENÍ ALIANCE Aliance a strategická partnerství 21.4.2006 Daniel Rejman."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ASPEKTY VYTVÁŘENÍ ALIANCE Aliance a strategická partnerství 21.4.2006 Daniel Rejman

2 HLAVNÍ PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO ČLENSTVÍ V ALIANCI ekonomická výhodnost členství bezpečný právní rámec členství

3 ÚČEL zvýšení šancí uspět v konkurenční soutěži na zahraničním trhu zvýraznění silných stránek jednotlivých účastníků aliance ve prospěch společných cílů efektivní spolupráce umožňuje poskytovat komplexnější a kvalitnější služby úspory nákladů zahraniční expanze

4 SMLUVNÍ VZTAH MEZI ČLENY ALIANCE specifikace společného projektu vytčení reálných a dosažitelných cílů a ztotožnění se s nimi smlouva o spolupráci není upravena jako smluvní typ v obchodním a ani občanském zákoníku dostatečné určení předmětu svých závazků – jinak smlouva uzavřena není (§ 269 odst. 2 ObchZ) označení smlouvy odráží vzájemnou spolupráci všech stran v zájmu realizace společného cíle (např. prosazení se na zahraničním trhu)

5 SMLOUVA O SPOLUPRÁCI OBSAH 1 I.Předmět smlouvy II.Projekt III.Program IV.Náklady V.Doba smlouvy VI.Rozhodování v rámci Projektu VII.Způsob výkonu společné činnosti, Leader a odpovědnost smluvních stran VIII.Kontrola a koordinace IX.Účet

6 SMLOUVA O SPOLUPRÁCI OBSAH 2 X.Přidělení a vypořádání Dotace XI.Práva a povinnosti smluvních stran XII.Odpovědnost za škodu XIII.Sankce XIV.Důvěrné údaje XV.Vyšší moc XVI.Kontaktní osoby XVII.Závěrečná ustanovení

7 DOTACE dotační prostředky ve výši 50% celkových uznatelných nákladů (maximálně však v částce 1 milion Kč) na dotaci není právní nárok dotace je splatná až následně po realizaci (žádné zálohy) výše dotace je odvislá od rozhodnutí poskytovatele dotace pouze ze skutečných uznatelných nákladů podporované marketingové aktivity podmínky pro udělení dotace

8 DOTACE (2) dodržení závazného postupu pro získání dotačních prostředků rozhodování poskytovatele o výši dotace s přihlédnutím k urč. parametrům: –doložitelný zájem o předmětný výrobek v daném zahraničním teritoriu –předchozí průzkumy zahraničních trhů –okolnosti průniku na zahraniční trhy –konkurenční výhody výrobků –předchozí exportní zkušenosti –předpokládané kvalitativní a kvantitativní cíle

9 DOBA TRVÁNÍ ALIANCE po dobu trvání projektu možnosti dřívějšího ukončení účastenství v alianci varianty skončení účasti v alianci –dohodou –výpovědí pro neplnění povinností, které by zpravidla měla předcházet výzva k nápravě závadného stavu –okamžitým zrušením smlouvy nebo v případě odstoupení od smlouvy –z důvodu vyšší moci

10 FINANCOVÁNÍ ALIANCE výlučně z vlastních zdrojů účastníků čerpání úvěrových prostředků hrazení nákladů a rozdělování příjmů mezi členy aliance kvalifikovaný odhad předpokládaných nákladů a očekávatelných příjmů pro alianci jasná představa o podílech jednotlivých členů aliance na hrazení nákladů a na budoucí rozdělování příjmů

11 ROZHODOVÁNÍ V ALIANCI podle velikosti podílů (podílu odpovídá váha hlasu) pravidelná komunikace a reporting stanovení jasných principů ohledně přijímání rozhodování (prostá nebo kvalifikovaná většina) setkávání v pravidelných termínech –řádná pozvánka –návrh agendy –možnost doplnění agendy o další body podle aktuálních potřeb úloha Leadera –organizace setkávání a pořizování písemných zápisů

12 SPOLEČNÁ ČINNOST A JEDNÁNÍ ZA ALIANCI Leader aliance –vedení společného účtu –vymezení mandátu pro Leadera –upřednostnění zájmů aliance nad zájmy osobními –jednání s třetím osobami, vč. jednání s CzechTrade ve věci dotace –informování členů zejména při setkání v pravidelných termínech pečlivý výběr své kontaktní osoby jednající za účastníka aliance rozlišení kontaktních osob pro věci obchodní+organizační a pro věci technické

13 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ALIANCE právo kontroly hrazení společných nákladů zákaz konkurence dodržování interních předpisů ochrana důvěrných údajů dodržování interních předpisů aliance právo člena aliance na informaci o aktuálním stavu aliance ochrana práv aliance jako celku a jeho jednotlivých členů

14 SANKCE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU důraz na prevenci vzniku škod smluvní pokuty za neplnění povinností spjatých s členstvím v alianci společný postup v alianci představuje i možnost určitých nebezpečí pro alianci i její jednotlivé členy –různé druhy motivace členů k dobrovolnému a včasnému plnění povinností člena aliance –adekvátnost smluvních pokut ve vztahu k významu a závažnosti smluvně převzatých povinností

15 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ZDARU PŘI VAŠEM PODNIKÁNÍ A EXPORTU Daniel Rejman


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ASPEKTY VYTVÁŘENÍ ALIANCE Aliance a strategická partnerství 21.4.2006 Daniel Rejman."

Podobné prezentace


Reklamy Google