Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_02 TÉMA: Proměna středověké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_02 TÉMA: Proměna středověké."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_02 TÉMA: Proměna středověké krajiny – 2. část ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/ 1. 4. 00/ 21. 1843

2  Prezentace navazuje na předchozí část věnovanou vzniku vesnic.  Žáci nyní poznají, kdy a kde vznikala první města.  Zjistí, jaké byly druhy měst.  Poznají, jaké vrstvy obyvatel ve městech žily.  Naučí se, co znamená slovo privilegium.  Seznámí se s největším ohrožením střed. měst. ANOTACE

3 PROHLÉDNI SI OBRÁZKY. ZKUS ODHADNOUT, JAKÉ TÉMA NÁS ČEKÁ.

4  Od 12. století - západní a střední Evropa  Od 13. století - Čechy  Kde byla města zakládána?  na místech starších řemeslnických osad  na místech, kde byly kupecké osady  v podhradí knížecích sídel  u klášterů  na nezastavěných místech – „na zeleném drnu“ ZAKLÁDÁNÍ MĚST

5 MĚSTSKÉ HRADBY

6  Místo vybíral tzv. lokátor.  Město vznikalo podle plánů.  Centrem bylo tržiště, budoucí náměstí.  Z tohoto centrálního místa vybíhaly hlavní ulice, na široké ulice navazovala síť postranních uliček.  Město chráněno městskými hradbami (na noc se zavíraly).  Důležité budovy - radnice kostel  Výstavné domy - u náměstí - bohatí  Skromnější domy - postranní uličky - majitelé dílen (řemeslničtí mistři) MĚSTA „NA ZELENÉM DRNU“

7  Praha – Staré Město pražské  Litoměřice  Ústí nad Labem  Písek  Brno  Bruntál  Uničov NAŠE NEJSTARŠÍ MĚSTA

8  Symbol - pečeť, znak, truhla na důležité listiny, radnice, klíče, zvon  Práva - výsady - privilegia trhové várečné hrdelní hradební mílové MĚSTSKÉ SYMBOLY A PRÁVA

9 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI  V čele - rychtář  Městská rada - purkmistr a konšelé plnoprávní měšťané (patriciát) řemeslničtí mistři a kramáři neplnoprávní tovaryši služky čeledíni nádeníci, podruzi žebráci, chudina

10  Řemeslnické dílny patřily řemeslnickému mistrovi.  Ten zaměstnával tovaryše (vyučené řemeslníky) a učně.  Mistři řemesla se sdružovali do cechů.  Cech - sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členů dohlíželo na jakost výrobků a ceny dohlíželo na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek Cechy měly svá znamení. CECHY

11 ZÁSTAVA ŘEMESLNÝCH CECHŮ

12  Řezníci, mlynáři, sladovníci, mazanečníci, caletníci.  Tkalci, soukeníci, barvíři, krejčí, ševci, kožešníci.  Kováři, nožíři, mečíři, ostružníci, brníři, helmíři, konváři.  Koláři, tesaři, bečváři, stolaři.  Koželuzi, sedláři, řemenáři, uzdaři. DOKÁŽEŠ ŘÍCI, CO MOHLI VYRÁBĚT?

13 KRÁLOVSKÁ Zakládal je sám KRÁL. Dělila se - na města patřící králi - s převahou řemesl. výroby - s převahou těžby drahých kovů = horní - na města patřící královně - věnná Obyvatelé byli svobodní, podléhali jen králi. PODDANSKÁ Zakládala je šlechta a církev. Obyvatelé byli poddanými své vrchnosti. TYPY MĚST

14  Požáry  Epidemie Na ulicích, které nebyly dlážděné, byly hromady hnoje, odpadky, vylévaly se sem nečistoty. Důsledkem špatné hygieny byla hromadná onemocnění, která ještě lidé neuměli vyléčit. Nejstrašnější byla epidemie moru. NEBEZPEČÍ

15 POUŽITÉ ZDROJE  Obrázky [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pestilence_spreading_1347- 1351_europe.cs.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pestilence_spreading_1347- 1351_europe.cs.png  BINGHAM, Jane. Středověk. 1. vyd. Ilustrace Inklink Firenze. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002, 95 s. Ilustrované dějiny světa (Fragment). ISBN 80-720-0122-1.  HROCH, Miroslav. Dějepis: středověk pro základní školy. 5. vyd., ve VaN Práce 3. Ilustrace Inklink Firenze. Praha: Práce, 1996, 101 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-208-0378-5.  ČECHURA, Jaroslav. Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia: středověk pro základní školy. 1. vyd. Ilustrace Inklink Firenze. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 136 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-723-5002-1.

16  Otevřená galerie MS Office  Obrázky [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N.S._cechy.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N.S._cechy.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plzen_CoA.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plzen_CoA.gif  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADsek-hradby3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADsek-hradby3.jpg  http://www.dbnl.org/tekst/_bli002blij01_01/_bli002blij01ill03. gif http://www.dbnl.org/tekst/_bli002blij01_01/_bli002blij01ill03. gif  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Views_of_Prague_from_Chur ch_of_Our_Lady_in_front_of_T%C3%BDn_tower27.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Views_of_Prague_from_Chur ch_of_Our_Lady_in_front_of_T%C3%BDn_tower27.jpg  dia.org/wikipedia/commons/8/86/Plzen_small_Chttp://upload. wikimeoA.png dia.org/wikipedia/commons/8/86/Plzen_small_Chttp://upload. wikimeoA.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fischer.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fischer.jpg POUŽITÉ ZDROJE

17  BÍGL, Zdeněk. České země za posledních Přemyslovců: středověk pro základní školy. 2. vyd. Ilustrace Karel Toman. Praha: Albatros, 1995, 64 s. Dějiny v obrazech. ISBN 80-000- 0202-7.  Otevřená galerie MS Office POUŽITÉ ZDROJE


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_02 TÉMA: Proměna středověké."

Podobné prezentace


Reklamy Google