Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etopedie Speciální pedagogika dětí a mladistvých s poruchami chování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etopedie Speciální pedagogika dětí a mladistvých s poruchami chování."— Transkript prezentace:

1 Etopedie Speciální pedagogika dětí a mladistvých s poruchami chování

2 Poruchy chování vzhledem k věku Předškolní věk Školní věk Dospívání Odlišnosti vyplývají z věkových zvláštnosti, měnících se vztahů mezi dítěte a institucemi. Tím i změna příčin poruchy: bio-psycho-sociálně-spirituální. Zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Vyhláška 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních

3 Předškolní věk Podle J. Piageta je chování heteronomní, dítě nemá vlastní názor a považuje za správné to, co řeknou dospělí. Nepřesnost v hodnocení reality. Nadměrné upoutávání pozornosti. Negativismus – neschopnost akceptovat požadavky okolí, důsledek nesprávné výchovy – dítě nereaguje na požadavky, nadměrné používání trestů, nepřiměřené nároky, malý prostor pro přijímání podnětů od dítěte. Lhaní – neschopnost odlišit realitu a přání, bájivá fantazie, je-li to náhradní uspokojení, o poruchu se nejedná.

4 Školní věk Záškoláctví Lhaní – obava z něčeho, dosažení něčeho, na co nemá právo. STUD za neúspěch!! Strach z trestu, ze zklamání blízkých, i učitelů. (Matějček-Dytrich 1994) Lži zaměřené na poškození druhého – není to obrana v nouzi. Často spojena s projevy egoismu, necitlivost, agresivita – odchylka osobního vývoje, prognóza do budoucnosti je horší. Krádeže. Podle Vágnerové lze diagnostikovat až tehdy, když si dítě uvědomuje rozdíl mezi osobním a cizím vlastnictvím, odlišný vztah k vlastním a cizím věcem. Zneužívání psychotropních látek. Vandalismus

5 Střední školní věk Krádeže, krade pro druhé, pro partu – odmítnutí účasti na krádeži by bylo vnímáno jako přestupek. Nejde o občasné odmítnutí norem, ale úplné nahrazení normami patry. Fixuje se asociální chování jako norma. Útěk – varianta únikového jednání. Reaktivní impulzivní útěk – reakce na událost, nezvládá situaci, únik před trestem, strach. Únik před degradací vlastního JÁ. (Matějček, Náhradní a rodinná výchova, 1999) Chronické plánované útěky –vyplývají z dlouhodobých problémů Toulání často navazuje na útěky. Příčinou může být nedostatek citové vazby k lidem a zázemí. Často disociální osobnost. Agresivní chování.

6 Typy poruch chování Hodnotíme: Závažnost, dlouhodobé přetrvávání Poruchy chování ve vztahu k rodině Poruchy chování vázané na činnost v partě Poruchy chování ve škole: ve vztahu k učiteli, ke spolužákům, nerespektování norem školy Poruchy agresivní a neagresivní

7 Neagresivní poruchy chování Lež Pravá lež (úmysl a vědomí nepravdivosti) Bájivá lež Patologická lhavost (jeden ze symptomů disociální poruchy osobnosti) Podvádění Sociálně nepřijatelná obranná reakce Zkratková reakce Zafixovaný způsob jednání

8 Neagresivní poruchy chování Záškoláctví, útěky, toulání Záškoláctví, školní fóbie Útěky z domova reaktivní, impulzivní Chronické útěky Toulání Hledání příčiny, které neagresivní PCH vyvolaly: konflikty ve škole, v rodině, s vrstevníky, obrana před ponižujícími pocity, strach

9 Agresivní poruchy chování Krádeže: Krade pro sebe Krade pro druhé Krade, aby demonstrovalo svoje kompetence (konformita k vrstevnickým skupinám) Krade s partou, pro partu Vandalismus - poškozování a ničení věcí. Je to forma nesouhlasu s okolím, se způsobem života. Něco aktivně měnit je obtížné nebo připadá nemožné. Též projev neuznání hodnot. Šikana

10 Rizikové chování související s komunikací v současné společnosti Zneužívání návykových látek Šikana, kyberšikana Projevy rasizmu a xenofobie Politický a náboženský extremismus Poruchy příjmu potravy HIV/AIDS Nelátkové závislosti Podle materiálů MŠMT Strategie prevence rizikových projevů chování v letech 2009 - 2012

11 Ústavní a ochranná výchova Diagnostické ústavy – pro jednotlivce s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou či nařízeným předběžným opatřením. Komplexní vyšetření – komplexní diagnostická zpráva – program rozvoje osobnosti Dětské domovy – péče o jedince s nařízenou ústavní výchovou, kteří nemají závažnější poruchy chování Dětské domovy se školou – nařízená ústavní výchova+ závažné poruchy chování, dušení porucha vyžadující výchovně léčebnou péče Výchovné ústavy – pečují o osoby starší 15-ti let, které mají závažnou poruchu chování

12 Literatura FISCHER, Slavomil, ŠKODA Jiří. Speciální pedagogika. Praha: TRITON, 2008 MATOUŠEK Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON, 2003 MATOUŠEK Oldřich. Ústavní péče. Praha: SLON, 1999 Vágnerová Marie: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha :Karolinum 2005


Stáhnout ppt "Etopedie Speciální pedagogika dětí a mladistvých s poruchami chování."

Podobné prezentace


Reklamy Google