Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Veřejná správa a samospráva 3 - kraje Tematický okruh : Člověk jako občan Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: květen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_KA027 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA027 Anotace: Členění ČR na kraje a jejich veřejná správa

2 Veřejná správa a samospráva 3 - kraje Kraje, zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman, krajský úřad, zajímavosti Jihočeského kraje

3 Kraje jsou vyšší územní samosprávní celky byly stanoveny ústavním zákonem s účinností od 1. ledna 2000 jejich hranice lze měnit jen ústavním zákonem je to širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonávají v souladu spotřebami kraje a svých občanů rozhodují o těch záležitostech, které není možné řešit na úrovni obcí, ale není praktické, aby je řešila centrální vláda kraje mají svůj znak a prapor, který jim na jejich vlastní návrh uděluje předseda Poslanecké sněmovny

4 v rámci samostatné působnosti kraj pečuje o rozvoj svého území (sociální péče, ochrana zdravých životních podmínek, veřejného pořádku, rozvoj dopravy a spojů, vzdělávání a kultury) disponuje vlastním majetkem, samostatně s ním hospodaří vykonává na svém území státní správu v záležitostech, které stanoví zákon (přenesená působnost kraje) kraj vydává vyhlášky, které ukládají povinnost fyzickým i právnickým osobám (v rámci samostatné působnosti), a nařízení (v rámci svěřeného výkonu státní správy)

5 Území ČR se člení na 14 vyšších územních samosprávních celků - krajů Hlavní město Praha Středočeský kraj se sídlem v Praze Jihočeský kraj se sídlem Českých Budějovicích Plzeňský kraj se sídlem v Plzni Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Liberecký kraj se sídlem v Liberci

6 Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě Jihomoravský kraj se sídlem v Brně Olomoucky kraj se sídlem v Olomouci Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

7 Zastupitelstvo kraje kraj se spravován zastupitelstvem zastupitelstvo jako nejvyšší orgán kraje rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech krajské samosprávy např. může předkládat návrhy zákonů PS, předkládat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů volit a odvolávat hejtmana volit radu kraje

8 schvalovat rozpočet kraje koordinovat rozvoj kraje schvaluje územně plánovací dokumentaci pro území kraje rozhoduje o poskytování dotací z vlastních prostředků např. humanitárním organizacím, občanským sdružením zastupitelstvo vždy zřizuje výbor finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

9 Rada kraje je výkonný orgán kraje tvoří ji hejtman, zástupce hejtmana a další členové volení zastupitelstvem z jeho členů rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva vyřizuje návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob na území kraje stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schůze rady jsou neveřejné

10 Hejtman zastupuje kraj navenek je volen zastupitelstvem kraje odpovídá za informování občanů o činnosti kraje spolu se svým zástupcem podepisuje právní předpisy kraje po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu

11 Krajský úřad plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo v rámci samosprávy K plnění úkolů zřizuje jednotlivé odbory, dále se dělí na oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana v čele stojí ředitel, nadřízený všech zaměstnanců

12 Zajímavosti Jihočeského kraje v Jihočeském kraji se nachází přes 7 000 rybníků, největší je rybník Rožumberk Jihočeský kraj je po Středočeském kraji druhým největším krajem České republiky Jihočeský kraj tvoří celkem 623 obcí, z toho je 53 měst nejníže položené místo kraje leží v nadmořské výšce 330 m n.m. (hladina Orlické přehrady v okrese Písek) nejvyšším bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1 378 m) největším okresem podle rozlohy v Jihočeském kraji je okres Jindřichův Hradec (tento územně správní celek dnes neplatí) Jihočeský kraj má nejmenší hustotu obyvatelstva na 1 km 2 obec Dobrá Voda u Českých Budějovic patří k obcím s nejdelším názvem v ČR

13 rozlohou 10 057 km 2 představuje kraj 12,8 % z celé České republiky, z tohoto území zaujímají více než třetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy, převážná část území leží v nadmořské výšce 400 - 600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky koncem roku 2010 v kraji žilo více než 638,7 tis. obyvatel, což je přibližně 63 obyvatel na 1 km 2

14 Literatura, citace DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2010, 87 s. ISBN 978-807- 3581-527. DVOŘÁK, Jan. Odmaturuj! ze společenských věd. Aktualiz. vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-122-0. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka a Renáta DRÁBOVÁ. Společenské vědy v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 188 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-906. http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/110221_krajina - Zajímavosti Jihočeského kraje http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/110221_krajina


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google