Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pro ÚÚP dne 11.6.2013 Poznatky z oblasti ÚPČ Ing. Gabriela Šípková Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pro ÚÚP dne 11.6.2013 Poznatky z oblasti ÚPČ Ing. Gabriela Šípková Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu."— Transkript prezentace:

1 Porada pro ÚÚP dne 11.6.2013 Poznatky z oblasti ÚPČ Ing. Gabriela Šípková Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

2 Seznámení se s aplikací vybraných ustanovení novely stavebního zákona v praxi CÍL

3 § 4 odst. 4 SZ DO je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem V téže věci navazující stanovisko může DO uplatnit pouze na základě nově zjištěných skutečností, které nemohly být uplatněny dříve tzn. podstatně se změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno Kontinuita stanovisek

4 Ustanovení speciálního zákona na jehož základě uplatňuje příslušný DO stanovisko (v případě působnosti ministerstva a kraje k téže ÚPD i ustanovení o působnosti) Věcné podmínky, které odpovídají podrobností projednávané ÚPD nebo souhlas Odůvodnění souhlasu nebo každé z uplatněných podmínek Podklady z kterých vycházel Úvahy, kterými se řídil při hodnocení podkladů Uvést ustanovení zákona o které DO věcně každou podmínek opírá Dotaz na úřad vlády: Co má udělat pořizovatel když dostane nezákonné stanovisko? Odp.: Vyvolat rozpor Obsah stanoviska

5 § 18 odst. 5 SZ: Nezastavěné území = vše co není zastavěné území a zastavitelná plocha Stavby a zařízení musí být v souladu s charakterem území (dáno skladbou ploch, nesmí do území vnášet nové dominující plochy, v souladu s požadovaným charakterem území dle § 18 odst. 5 – cíle ÚP Stavba, zařízení, jiné opatření = vše co se umisťuje (ve smyslu SZ) Pokud ÚP nevylučuje je třeba brát v potaz i ZÚR Nelze zakázat záležitosti republikového charakteru

6 Diskuze o „výslovně vyloučeno“ – je třeba výslovně vyloučit vše? Pokud v ÚP není výslovně napsáno, že je to nepřípustné, tak pak je možné vést územní řízení (tam se zjišťuje zda stavba může nebo nemůže být) § 18 odst.5 – problém by mohl nastat v případě snahy obce „vyloučit“ např. TI republikového významu na základě charakteru území – celostátní síť nelze vyloučit!!! TI nebo DI lokálního významu může obec zakázat, nadmístního pouze ze souhlasem nadřízeného orgánu Plán TI (republikového významu) bude vydáván vládou formou nařízení Od myšlenky k realizaci TI by mělo být 3 – 3,5 let

7 § 44 odst. 1 SZ: O pořízení ÚP rozhoduje Zastupitelstvo (z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku a na návrh oprávněného investora) Oprávněný investor: správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury DO může dát podnět taky na změnu ÚP, ale u změn pozor na úhradu nákladů Proces pořízení ÚP

8 Základní informace : § 20 SZ Od 1.1.2013 na webu musí být celý ÚP DO nemá nárok na zapůjčení ÚPD, má nárok nahlížet Zveřejňování písemností

9 v odůvodněných případech nebo z podnětu DO uloží Zastupitelstvo v Zadání zpracování variantního řešení ÚP DO (§47 odst.2) neposuzuje, ale uplatňuje vyjádření s požadavky DO je poskytovatelem údajů: o omezení v území, o hodnotách v území a o záměrech v území Zadání ÚP

10 § § 25 a 30 SZ: Není právně závazná Zastupitelstvo ji neschvaluje = nezasahuje do ní Zpracovává ji autorizovaná osoba Lze se od ní odklonit – musí být zdůvodněno Evidence ÚPČ – podmínka při využití ÚPD – pokud údaje v Evidenci nejsou NEPOUŽÍVÁ SE K obsahu ÚS je možné se „bránit“ až v rámci územního řízení ÚS nelze dát do přílohy ÚPD – její řešení musí být převzatu do obsahu ÚP Územní studie

11 Úhrada nákladů změn ÚP vydaných aktualizací ZÚR a úhrada nákladů při pořizování aktualizace ZÚR: § 42 odst. 6: „vynucené“ zrušení ZÚR (v rozporu s PÚR) – musí být jednoznačně prokazatelné náklady § 42 odst.7: z vyhodnocení URÚ a aktualizace – aktualizace ZÚR vyvolaná PÚR – náklady hradí ministerstvo, pokud to není ve prospěch kraje (pro ÚP platí stejně – pokud to není ve prospěch obce)

12 Úprava dokumentace Upravení návrhu podle výsledků projednání: a) úprava, b) podstatná úprava, c) celkové přepracování Podstatná úprava: každá, kde došlo ke změně ve vztahu k veřejným zájmům a vlastnickým právům = koná se veřejné projednání – všichni se vyjádří pouze k tomu co se změnilo Vypuštění zastavitelné plochy není podstatná úprava, přidání ano

13 Změna ÚPD Vyhodnocení účelného využití - MMR dodá příklady výpočtů Změna se vyhotovuje v rozsahu měněných částí Změna pouze nad právním stavem!!! V právním stavu musí být i hlavní a koordinační výkres Aktualizace zastavěného území – změnou Změna se pořizuje ve struktuře původního ÚP Právní stav po vydání poslední změny: SÚ musí vycházet z právního stavu Nelze pořizovat další změnu pokud není právní stav!!!

14 Vydání ÚP (§ 54 SZ) Zastupitelstvo obce: vydá ÚP, zamítne ho nebo vrátí s pokyny pořizovateli k úpravě a novému projednání ÚP nabývá účinnosti 15 dnem po dni oznámení veřejnou vyhláškou Pořizovatel oznámí DO vydání ÚP a místo kde je možno do něho nahlídnout

15 D Ě K U J E M E Z A P O Z O R N O S T oupsr@kraj-lbc.cz Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu


Stáhnout ppt "Porada pro ÚÚP dne 11.6.2013 Poznatky z oblasti ÚPČ Ing. Gabriela Šípková Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google