Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přejít na první stránku 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence veřejného sektoru Má existence veřejného sektoru objektivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přejít na první stránku 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence veřejného sektoru Má existence veřejného sektoru objektivní."— Transkript prezentace:

1 Přejít na první stránku ales.olejnicekj@unob.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence veřejného sektoru Má existence veřejného sektoru objektivní charakter a základ?

2 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Obsah n Úvod n Příčiny existence veřejného sektoru u Ekonomické u Mimoekonomické n Teorie statků n Příčiny selhání veřejného sektoru I

3 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Otázka Proč veřejný sektor existuje? Proč vláda zastává funkce, které zastává, a proč produkuje právě to, co produkuje? Existuje logický a jasně formulovaný argument, kterým lze vysvětlit socioekonomické důvody existence státu? Anebo mají být funkce státu odůvodněny ideologicky?

4 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Odpověď Neexistuje pouze jediné ekonomické odůvodnění vlády. Platí spíše, že vláda existuje proto, aby se zabývala celou řadou různých problémů, a přitom hraje řadu různých rolí, které se často od sebe liší a které jsou často ve vzájemném rozporu..

5 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS Proč existuje VS? Protože v soukromém sektoru selhává tržní mechanismus při naplňování svých základních cílů. Existují i názory, kdy na selhání trhu je pohlíženo jako na důsledek zasahování státu do ekonomiky. Tato selhání si následně vynucují další zásahy státu. Tržní mechanismus vede k takovým výsledkům, které jsou z hlediska společnosti „nespravedlivé“.

6 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Jaké jsou cíle tržního mechanismu? Příčiny existence VS

7

8 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Nedokonalá konkurence n Nedostatek informací n Existence přirozeného monopolu n Existence veřejných statků n Vznik vedlejších nezamýšlených efektů - externalit Mikroekonomické

9 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Selhání trhu Absence trhu vs. “selhání trhu” - (jako kdyby někdo jabloni říkal hrušeň, a v rozčarování z toho, že neplodí hrušky vyvodil závěr, že hrušeň selhala - Kinkor.)

10 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Nedostatečné využívání zdrojů n Nedostatečné využívání lidského potenciálu Makroekonomické Inflace Ekonomický růst Nezaměstnanost Platební bilance

11 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Tendence tržního mechanismu k polarizaci bohatství a chudoby (tržní systém vede k různému rozdělení bohatství) – snaha o zachování sociálních preferencí, solidarity a spravedlnosti. n Tendence tržního mechanismu ke krátkodobému horizontu (nutnost brát zřetel na kvalitu životního prostředí) n Tendence tržního mechanismu selhávat i ve vztahu ke kultivaci lidského potenciálu Mimoekonomické

12 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Některé z příčin objektivní kategorie n Některé z příčin existence VS představují v jistém smyslu objektivní kategorie, jejichž existence či hodnocení není v zásadě závislé na hodnotových soudech. Nerozhoduje o nich společenský konsenzus jejich existenci či neexistenci pokud možno respektovat n Naopak přijímaná kolektivní rozhodnutí by měla jejich existenci či neexistenci pokud možno respektovat, aby mohla mít vůbec nějaké pozitivní účinky. - Malý Shrnutí

13 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS příklady potvrzující jeho autoregulační schopnosti n Vždy je však možné najít i argumenty zpochybňující nedokonalost tržního mechanismu. Existují příklady potvrzující jeho autoregulační schopnosti selhání vlády n Dále je také nutno zdůraznit i fakt, že spolu se selháními trhu se vyskytují i selhání vlády - Peková Shrnutí

14 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Je také nutné říci, že uváděná pojmová vyjádření nejsou úplně přesná, protože trh v daných oblastech přirozeně absentuje a protože v nich objektivně chybí, nemůže v nich tedy selhávat. Ochrana objevovat „mezery, hluchá místa“ uspokojování potřeb n Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že na trhu se začínají objevovat „mezery, hluchá místa“ jak v rovině statků, tak služeb. Objevuje se tedy problém v uspokojování potřeb lidí. Shrnutí

15 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Veřejná ekonomie existenci VS produkce je pro tržní sektor nezajímavá n Veřejná ekonomie zdůvodňuje existenci VS především potřebou existence a zabezpečení statků jejichž specifické vlastnosti způsobují, že jejich produkce je pro tržní sektor nezajímavá. Shrnutí

16 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence VS n Příčiny vzniku VS v oblasti ekonomické politické, sociální a duchovní n Příčiny vzniku VS je sice možné primárně hledat v oblasti ekonomické, ale stejně tak bychom neměli opomíjet příčiny politické, sociální a duchovní (veřejný zájem, garance a ochrana společných hodnot) - Ochrana Shrnutí

17 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků n Kritérium institucionální Bénárd n Kritérium způsobu rozhodování o výrobě či spotřebě statků Buchanan n Kritérium ekonomické sledující míru privatizace spotřeby statku jedincem Samuelson

18 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků n Čisté tržní statky n Čisté netžní statky n Polotržní statky Kriterium institucionální

19 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků n Soukromé statky u Individuální rozhodování u Maximalizace svého užitku n Veřejné statky u Rozhoduje se veřejnou volbou u Financování z veřejných rozpočtů u Produkce veřejných statku souvisí s problémem rozdělování, se spravedlností v rozdělování (nebezpečí přetížení) Kriterium způsobu rozhodování

20 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků n Čisté veřejné statky n Smíšené statky n Čisté soukromé statky Kriterium míry privatizace spotřeby

21 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků Kriterium míry privatizace spotřeby

22 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků Kriterium míry privatizace spotřeby Čistý veřejný statek n Nedělitelný n Nerivalitní n Nevylučitelný n Nulové mezní náklady

23 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků Kriterium míry privatizace spotřeby Smíšený statek n Lze vyloučit jiného spotřebitele ze spotřeby i s malými náklady n Po určitou kvantitativní hranici společné užívání smíšeného statku nesnižuje užitek z něj plynoucí n Rozlišujeme u nich užitek bezprostřední a z dlouhodobějšího hlediska

24 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Teorie statků Kriterium míry privatizace spotřeby Čistý soukromý statek n Dělitelná spotřeba n Možné vyloučení ze spotřeby n Rivalitní spotřeba

25 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny selhání veřejného sektoru I n Omezená informovanost n Omezená možnost ovládání reakce soukromého trhu n Omezená možnost řízení vlastní veřejné správy n Omezení vyplývající z charakteru politických procesů Selhání vlády

26 Přejít na první stránku olej@email.cz 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Závěr n Existence veřejného sektoru má svůj objektivní charakter u Existence veřejných statků u Existence externalit n Jeho struktura a míra zasahování státu do produkce statků má však svůj subjektivní podtext, a mění se s časem a s ekonomickými podmínkami. n


Stáhnout ppt "Přejít na první stránku 28.9.2016 Copyright Aleš Olejniček Příčiny existence veřejného sektoru Má existence veřejného sektoru objektivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google