Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_52_INOVACE_01/A9 Autor Ing. Marie Grygarová Období vytvoření listopad 2012 Ročník/věková kategorie 4. ročník/18-19 let Vyučovací předmět/klíčová slova Makroekonomie monopol , druhy monopolů ( kartel, syndikát, trust, koncern), veřejný statek, externality trhu (pozitivní a negativní) Anotace Prezentace se zabývá příčinami, které vedou k selhávání samoregulace trhu. Definuje monopol a jeho jednotlivé druhy. Vysvětluje veřejné statky a externality trhu (negativní a pozitivní) včetně konkrétních příkladů .

2 selhání trhu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marie Grygarová.

3 Kdy selhává samoregulace trhu?
Selhání trhu Kdy selhává samoregulace trhu? Při existenci: monopolů u veřejných statků u externalit trhu (vedlejší účinky trhu)

4 Vznik monopolu samotný vznik monopolu není trestný
(např. léta dobře fungující monopolní výrobce Becherovky) trestné je zneužití tohoto výsadního postavení, např. monopolně vysoká cena (stát vydává na ochranu hospodářské soutěže zákony)

5 Členění monopolů kartel syndikát trust koncern

6 Členění monopolů kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách, dělení teritorií působnosti apod. cílem kartelu je omezení, nebo vyloučení konkurence a maximalizace zisku celého odvětví v ČR jsou tyto dohody zakázané a neplatné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud výjimku z takového zákazu nepovolí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

7 Členění monopolů syndikát = je forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost = dohoda o společném nákupu nebo prodeji, konkurenti zůstávají právně samostatní

8 Členění monopolů trust – vyšší forma propojení konkurentů (i v oblasti výrobní kooperace, bývalí konkurenti se stávají na sobě velmi závislé)

9 Členění monopolů koncern – nejvyšší forma, firmy se propojují v celém rozsahu činnosti, ztrácí právní subjektivitu

10 Veřejné statky statky, u kterých není žádoucí, aby jejich pořizování a správu zajišťoval soukromý sektor na základě zákonů trhu

11 Veřejné statky - příklady
obrana státu veřejné školství a zdravotnictví státní správa

12 Externality trhu vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní jestliže výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům, aniž by za ně platily

13 Externality trhu POZITIVNÍ NEGATIVNÍ

14 Pozitivní účinky podnikatelskou činností můžeme někomu přinést i užitek, aniž se tato třetí osoba o to jakkoliv zaslouží a aniž by za to zaplatila např. přivedením infrastruktury do určité lokality výrazně stoupají tržní ceny pozemků zdejších majitelů

15 Infrastruktura = např. dálnice, silnice, mosty, hromadná doprava, letiště, vodárny, čistírny odpadních vod, výroba a přenos elektrické energie, telekomunikace

16 Negativní účinky přesným opakem kladných externalit, kdy místo prospěchu vznikají druhému subjektu náklady, které mu nikdo neuhradí např. špatný vliv výrobců na životní prostředí

17 Děkuji Vám za pozornost

18 Zdroje http://cs.wikipedia.org
ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, s ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google