Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)"— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Program semináře 1.Obecná část – teoretický úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek, změny zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 2.Zvláštní část – OP LZZ 3.Praktická část – kontrola Výzvy 4.Praktická část – kontrola Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 1

3 Program obecné části 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávací dokumentace 3. Vyhlášení zadávacího řízení 4. Dodatečné informace 5. Hodnocení nabídek 6. Rozhodnutí o výběru 7. Uzavření smlouvy 8. Novelizace ZVZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 2

4 Stanovení předpokládané hodnoty Zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky. Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nebo na základě průzkumu cen v místě plnění zakázky. Záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 3

5 Vytvoření zadávací dokumentace 1 Výzva x Zadávací dokumentace Publicita Ustanovení do smluv Přehlednost Jedna kontaktní osoba zadavatele Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 4

6 Vytvoření zadávací dokumentace 2 Dostatečná specifikace předmětu Co Kdy Jaký má být výstup Předpokládaná náročnost Neuvádět obchodní názvy!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 5

7 Vytvoření zadávací dokumentace 3 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) – minimální úroveň, nediskriminace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 6

8 Vytvoření zadávací dokumentace 4 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 7

9 Vytvoření zadávací dokumentace 5 Přiměřené lhůty Více je více Prodloužení v případě dodatečných informací Pro všechny uchazeče stejné Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 8

10 Vyhlášení zadávacího řízení Dle jednotlivých druhů VŘ různý počet vyzvaných a různé požadavky na formální náležitosti Nutnost uchovávat podací lístky, maily, potvrzení dodavatele o převzetí Doporučujeme vždy zveřejňovat! Lhůty musí být stanoveny s rezervou 9

11 Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům znění otázky i odpovědi ve stejný den Odpovědi nesmí měnit zadávací podmínky Rychlost a čas zbývající do konce lhůty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 10

12 Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (např. vyřazení, námitky) Více je více Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 11

13 Rozhodnutí o výběru Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč? Oznámení musí být zasláno všem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 12

14 Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivace Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o zadání zakázky (Centrální adresa) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 13

15 Novela 15.9.2010 Vztahuje se na zadávací řízení vyhlášená od tohoto data Nejzásadnější změny: –Lhůty –Kvalifikace –Hodnotící kriteria –Otvírání obálek –Další změny týkající se jednotlivých druhů zadávacích řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 14

16 Lhůty v zadávacím řízení Zahájení zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení / odesláním výzvy - § 26/1 – nikoli tedy až uveřejnění oznámení na centrální adrese. § 39/5 – lhůty začínají běžet den následující po odeslání oznámení / výzvy – zpřesnění formulace. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 15

17 Prokazování kvalifikace § 57/1 – jen prosté kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Zadavatel může v ZD požadovat, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předložil originály. Samostatný protokol o posouzení kvalifikace - § 59/5-7. § 59/4 – kvalifikaci je možné na žádost zadavatel doplnit i v případě, že nebyla prokázána vůbec. Změna základních kvalifikačních předpokladů - § 53/1, přidána písmena k, l, m. U základních kvalifikačních předpokladů v § 53/1, c), d) přidány časové limity – „v posledních 3 letech“. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 16

18 Hodnotící kriteria Povinné čtení nabídkových cen při otevírání obálek. Hodnotící kriteria – ekonomická výhodnost musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Pro zadavatele plátce DPH – nabídková cena bez DPH. Pro zadavatele neplátce DPH – nabídková cena včetně DPH. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 17

19 Novela 30.12.2010 Základní kvalifikační předpoklady – náprava nesrovnalostí novely z 15.9.2010 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 18

20 Prostor pro Vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 19

21 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.cz rihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 20


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)"

Podobné prezentace


Reklamy Google