Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)"— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

2 Program semináře 1.Obecná část – teoretický úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek, změny zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 2.Zvláštní část – OP LZZ 3.Praktická část – kontrola Výzvy 4.Praktická část – kontrola Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 1

3 Program obecné části 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávací dokumentace 3. Vyhlášení zadávacího řízení 4. Dodatečné informace 5. Hodnocení nabídek 6. Rozhodnutí o výběru 7. Uzavření smlouvy 8. Novelizace ZVZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 2

4 Stanovení předpokládané hodnoty Zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky. Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nebo na základě průzkumu cen v místě plnění zakázky. Záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 3

5 Vytvoření zadávací dokumentace 1 Výzva x Zadávací dokumentace Publicita Ustanovení do smluv Přehlednost Jedna kontaktní osoba zadavatele Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 4

6 Vytvoření zadávací dokumentace 2 Dostatečná specifikace předmětu Co Kdy Jaký má být výstup Předpokládaná náročnost Neuvádět obchodní názvy!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 5

7 Vytvoření zadávací dokumentace 3 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) – minimální úroveň, nediskriminace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 6

8 Vytvoření zadávací dokumentace 4 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 7

9 Vytvoření zadávací dokumentace 5 Přiměřené lhůty Více je více Prodloužení v případě dodatečných informací Pro všechny uchazeče stejné Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 8

10 Vyhlášení zadávacího řízení Dle jednotlivých druhů VŘ různý počet vyzvaných a různé požadavky na formální náležitosti Nutnost uchovávat podací lístky, maily, potvrzení dodavatele o převzetí Doporučujeme vždy zveřejňovat! Lhůty musí být stanoveny s rezervou 9

11 Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům znění otázky i odpovědi ve stejný den Odpovědi nesmí měnit zadávací podmínky Rychlost a čas zbývající do konce lhůty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 10

12 Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (např. vyřazení, námitky) Více je více Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 11

13 Rozhodnutí o výběru Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč? Oznámení musí být zasláno všem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 12

14 Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivace Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o zadání zakázky (Centrální adresa) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 13

15 Novela Vztahuje se na zadávací řízení vyhlášená od tohoto data Nejzásadnější změny: –Lhůty –Kvalifikace –Hodnotící kriteria –Otvírání obálek –Další změny týkající se jednotlivých druhů zadávacích řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 14

16 Lhůty v zadávacím řízení Zahájení zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení / odesláním výzvy - § 26/1 – nikoli tedy až uveřejnění oznámení na centrální adrese. § 39/5 – lhůty začínají běžet den následující po odeslání oznámení / výzvy – zpřesnění formulace. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 15

17 Prokazování kvalifikace § 57/1 – jen prosté kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Zadavatel může v ZD požadovat, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předložil originály. Samostatný protokol o posouzení kvalifikace - § 59/5-7. § 59/4 – kvalifikaci je možné na žádost zadavatel doplnit i v případě, že nebyla prokázána vůbec. Změna základních kvalifikačních předpokladů - § 53/1, přidána písmena k, l, m. U základních kvalifikačních předpokladů v § 53/1, c), d) přidány časové limity – „v posledních 3 letech“. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 16

18 Hodnotící kriteria Povinné čtení nabídkových cen při otevírání obálek. Hodnotící kriteria – ekonomická výhodnost musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Pro zadavatele plátce DPH – nabídková cena bez DPH. Pro zadavatele neplátce DPH – nabídková cena včetně DPH. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 17

19 Novela Základní kvalifikační předpoklady – náprava nesrovnalostí novely z Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 18

20 Prostor pro Vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 19

21 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: , Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: , Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 20


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)"

Podobné prezentace


Reklamy Google