Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP obecná část Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP obecná část Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazná."— Transkript prezentace:

1 www.osf-mvcr.cz Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP obecná část Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazná postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, … zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

2 Program 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávací dokumentace 3. Vyhlášení zadávacího řízení 4. Dodatečné informace 5. Hodnocení nabídek 6. Rozhodnutí o výběru 7. Uzavření smlouvy

3 Stanovení předpokládané hodnoty zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nebo na základě průzkum cen v místě plnění zakázky Záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek)

4 Vytvoření zadávací dokumentace Výzva x Zadávací dokumentace Publicita Ustanovení do smluv Přehlednost Jedna kontaktní osoba zadavatele

5 Vytvoření zadávací dokumentace 1 Dostatečná specifikace předmětu Co Kdy Jaký má být výstup Předpokládaná náročnost Neuvádět obchodní názvy!!!

6 Vytvoření zadávací dokumentace 2 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) - minimální úroveň, nediskriminace

7 Vytvoření zadávací dokumentace 3 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ

8 Vytvoření zadávací dokumentace 4 Přiměřené lhůty Více je více Prodloužení v případě dodatečných informací Pro všechny uchazeče stejné

9 Vyhlášení zadávacího řízení Dle jednotlivých druhů VŘ různý počet vyzvaných a různé požadavky na formální náležitosti Nutnost uchovávat podací lístky, maily, potvrzení dodavatele o převzetí Doporučujeme vždy zveřejňovat! Lhůty musí být stanoveny s rezervou

10 Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům znění otázky i odpovědi ve stejný den Odpovědi nesmí měnit zadávací podmínky Rychlost a čas zbývající do konce lhůty

11 Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (př. vyřazení, námitky, atd.) Více je více

12 Rozhodnutí o výběru Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč? Oznámení musí být zasláno všem nevyloučeným

13 Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivaci Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o zadání zakázky (Centrální adresa)

14 Prostor pro Vaše dotazy

15 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.czrihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP obecná část Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazná."

Podobné prezentace


Reklamy Google