Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Lesná - Workshop pro příjemce 14.7.2009 Administrace projektu ( projektová část ) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Lesná - Workshop pro příjemce 14.7.2009 Administrace projektu ( projektová část ) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním."— Transkript prezentace:

1 1 Lesná - Workshop pro příjemce 14.7.2009 Administrace projektu ( projektová část ) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 2 Monitorovací indikátory  nový výklad MI, nový číselník a názvosloví MI – tzn. změny číselných kódů i názvů některých indikátorů  jako osoby poskytující služby nelze započítat všechny členy realizačního týmu (muselo-by být podchyceno v jeho prac. náplni v prac. smlouvě, např. nějaký podíl jeho náplně bude i poskytování vzděl. služeb ve smyslu školení, prezentace)  příloha MZ MI – v tabulce MI pro jednotlivé oblasti podpory 1.1., 1.2. 1.3. jsou uvedeny všechny - vyplňujete pouze ty pro Váš projekt relevantní u ostatních proškrtněte pomlčkou  Vykazování plnění indikátorů – průkazná evidence (prezenční listiny, třídní knihy, certifikáty, osvědčení, vše s podpisy - jmenovitě účastníci, jména lektorů, + program akcí, obsah školení, rozsah v hodinách, případně fotodokumentace) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

3 3 Smlouvy s dodavateli  do smluv vždy specifikovat, že je uzavírána výhradně pro daný projekt, (název projektu a registrační číslo)  přesná specifikace předmětu smlouvy – konkretizovat kvantitativně i kvalitativně  Neopomíjet informovat dodavatele o závazku povinné archivace dokladů do r. 2025 (specifikovat do smlouvy, objednávky, na fakturaci – aby bylo prokazatelné, že je s touto podmínkou seznámen)  Pravidla vizuální identity - loga publicity + sdělení „Investice do rozvoje vzdělávání“+ text “Tento projekt je spolufinancován...“)  V definování předmětu služeb nepoužívat formulaci „paušálně“  Uvádět cenu včetně DPH, samotné DPH (případně uvést - plátce DPH ano/ne) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

4 4 Veřejné zakázky dodržovat podmínky stanovené výzvou a v zadávací dokumentaci (max. cena = nepřekročitelná !) Jasná specifikace předmětu zakázky nabídková cena musí korespondovat s cenou ve smlouvě zápis o posouzení nabídek – stanovená kritéria, způsob hodnocení, vzorec pro výpočet Uveřejnění výzvy na str. OP VK – u zakázek s hodnotou nad 500 000,- Kč Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

5 5 Veřejné zakázky nově : Podle PpP může být zadavatelem VŘ i partner, ale jen je-li k tomu pověřen ve smlouvě o partnerství Stanovení předmětu zakázky : Všechna obdobná spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo tvoří jeden funkční celek Výjimka: Dlouhodobě nasmlouvané služby – není nutné realizovat výběrové řízení (účetnictví, pronájem nemovitostí) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

6 6 Publicita  výstupy publicity (inzerce, propagační tiskové materiály, webové stránky atd.) – opakované chyby a nedostatky  Pravidla vizuální identity - dodržovat závazný sled log, texty jsou nedílnou součástí log, místo vlajky ČR uvádět logo ÚK + povinné sdělení „ Investice do rozvoje vzdělávání “, + povinný informace „ Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR “,  propagační materiály z položek publicity musejí být označeny logy publicity – pevně, nesejmutelné, (ne nálepkou) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

7 7 Pracovní smlouvy - uvádět souhlas s vysláním na služební cesty u DPP i HPP, - místo výkonu práce - pracovní náplň Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

8 8 Informační portál GG ÚK OPVK Informační portál bude plnit tyto funkce:  integrace mezi jednotlivými projekty a aktivitami OPVK příjemců a ZS  integrace výstupů jednotlivých projektů do ucelených celků (dle výzev a opatření)  distribuce aktuálních informací, dokumentů a materiálů OPVK, interaktivní kalendář akcí  zřízení sekce obecné a informační (s volným vstupem) a sekce určené pro administrativní pracovníky projektů a pracovníky ZS ÚK (se vstupem na základě hesla) (provoz bude spuštěn v průběhu srpna, září) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

9 9 Děkuji za pozornost Mgr. Radomíra Dostálová dostalova.r@kr-ustecky.cz 475 657 717, 731 642 371 http://opvk.kr-ustecky.cz E-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "1 Lesná - Workshop pro příjemce 14.7.2009 Administrace projektu ( projektová část ) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google