Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 mezinárodní právní dokument  vymezuje pouze práva dítěte (občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní), nedefinuje jeho povinnosti, není zmíněna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " mezinárodní právní dokument  vymezuje pouze práva dítěte (občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní), nedefinuje jeho povinnosti, není zmíněna."— Transkript prezentace:

1

2  mezinárodní právní dokument  vymezuje pouze práva dítěte (občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní), nedefinuje jeho povinnosti, není zmíněna odpovědnost dítěte  přijat Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 20. 11. 1989, v platnost vstoupil 2. 9.  předchozí dokumenty – Deklarace práv dítěte z roku 1924 a 1959 neměly právní závaznost 1990

3  jménem České a Slovenské Federativní republiky Úmluva podepsána 30. 9. 1990, platnost od 6. 2. 1991  ČR je Úmluvou vázána od svého vzniku (1. 1. 1993)  Úmluva je součástí našeho zákonodárství, je nadřazena ostatním zákonům  práva vymezená v Úmluvě jsou obsažená v různých zákonech (např. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)

4  dítě = lidská bytost mladší 18 let (pokud zletilost není zákonem stanovena dříve)  práva se vztahují na každé dítě bez výjimky  přednostní zájem dítěte při všech činnostech, které se ho týkají (zařízení sociální péče, soudy, správní nebo zákonodárné orgány)  pro výkon práv musí stát udělat vše, co je v jeho moci (v případě potřeby i v rámci mezinárodní spolupráce)

5  preambule (úvodní část, předmluva), 3 části  54 článků  práva vymezena v části I (články 1 – 41)  práva soustředěna do tří okruhů → zásady 3 P

6  PROVISION – práva zaměřená na přežití a rozvoj dítěte  PROTECTION – práva týkající se ochrany dítěte  PARTICIPATION - práva zaměřená na účast dítěte na životě společnosti a na spolurozhodování o věcech, které se dítěte osobně týkají

7 Zařaďte vybraná práva do jedné ze tří skupin (3 P)  právo na zdravotnickou péči  právo na jméno a státní příslušnost, právo znát své rodiče a být v jejich péči (pokud to je možné)  právo svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají  vhodná náhradní rodinná péče, ochrana dítěte bez rodiny  právo na volný čas, hru, účast v kulturním životě a umělecké činnosti  právo na vzdělání

8  právo žít s oběma rodiči, udržovat styk s oběma, je–li dítě od jednoho nebo obou odděleno  právo na přístup k vhodným informacím  ochrana před mučením, krutým zacházením, trestem smrti, doživotím  právo na život  právo stýkat se s jinými dětmi a zapojovat se do jejich sdružení  právo na ochranu soukromí Znáte některá další práva? Před čím je dítě ještě chráněno?

9  právo na život  právo na jméno a státní příslušnost, právo znát své rodiče a být v jejich péči (pokud to je možné)  právo žít s oběma rodiči, udržovat styk s oběma, je–li dítě od jednoho nebo obou odděleno  právo na zdravotnickou péči  právo na životní úroveň nezbytnou pro všestranný rozvoj  právo na vzdělání  právo užívat vlastní kulturu, jazyk, vyznávat své náboženství pro děti menšin a domorodých obyvatel

10  právo na ochranu soukromí  ochrana dítěte bez rodiny, vhodná náhradní rodinná péče  ochrana před násilím a zanedbáváním  ochrana před nebezpečnou prací  ochrana před zneužíváním drog  ochrana před sexuálním zneužíváním  ochrana před únosem prodejem, obchodováním  ochrana před mučením, krutým zacházením, trestem smrti, doživotím  ochrana před účastí v bojových akcích pro děti mladší 15 let

11  právo stýkat se s jinými dětmi a zapojovat se do jejich sdružení  právo svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají  právo na přístup k vhodným informacím  právo na volný čas, hru, účast v kulturním životě a umělecké činnosti Která práva nejsou vždy dodržována / jsou porušována?

12  Práva dítěte v dokumentech. Odbor prevence kriminality MV ČR. Praha 1998.  Úmluva o právech dítěte. [online]. Internetový portál Dětská práva. Dostupné z:  Potřeby, požadavky, práva a povinnosti dětí. Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva [online]. Dostupné z:


Stáhnout ppt " mezinárodní právní dokument  vymezuje pouze práva dítěte (občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní), nedefinuje jeho povinnosti, není zmíněna."

Podobné prezentace


Reklamy Google