Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 3. listopad 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 3. listopad 2010."— Transkript prezentace:

1 Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 3. listopad 2010

2 OBSAH 1. Aktualizace směrnice SD 6/2010 2. Rozmístění studentů a docházka doktorandů 3. Výsledky ankety v DSP 4. Vyhlášení - Interní grantová agentura FaME + Interní grantová agentura UTB 5. Akční plán pro DSP 6. Publikační činnost studentů DSP + hodnocení výsledků ve VaV 7. DISKUSE

3 1. Aktualizace SD 6/2010  SD 6/2010 „Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB, Ustanovení pro studium v DSP“ nahradila SD 3/2009 - student je povinen se přihlásit ke SDZ nejpozději do 2 let od zahájení studia platí pro studenty přijaté v AR 2010/2011, ostatní do 3 let - minimální požadavky na tvůrčí činnost pro přihlášení se ke SDZ jsou 3 publikace, minimálně jedna v AJ - minimální požadavky na tvůrčí činnost pro přihlášení se k obhajobě DP je dosažení 20 bodů dle aktuální Metodiky RVV s ohledem na mentální podíl studenta DSP, účast na řešení VaV projektu, případně fakultní vedlejší hospodářské činnosti, min. 2 publikace musí být v AJ - studenti prezenční formy DSP mají povinnost se v průběhu studia zúčastnit minimálně 3-měsíčního studijního pobytu na zahraniční univerzitě nebo zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti. Tato povinnost může být nahrazena 3-měsíční odbornou stáží v českém či zahraničním podniku nebo profesní organizaci platí studenty přijaté pro AR 2009/2010 a dále

4 2. Rozmístění doktorandů a docházka doktorandů  Článek 35 Individuální studijní plán  Prezenční studenti DSP mají povinnost pracovat 20 hod. týdně na pracovištích na svých výzkumných úkolech.  Prezenční studenti musí podávat informaci, kdy se na pracovišti UTB nacházejí a tuto informaci posílat na sekretariáty ústavů a nově zapisovat do sešitů, které mají v kancelářích.  Cílem rozmístění bylo umístit společně doktorandy domácí i zahraniční se stejným tématem disertační práce …..  V průběhu prosince budou v rámci projektu OP VK zakoupeny PC, dojde tedy k obměně technického vybavení studentů, neustále pokračuje snaha FaME zlepšit technické zázemí studentů …..  V průběhu prosince rovněž dojde ke stěhování studentů umístěných na dislokovaném pracovišti nad OA do prostor Vědecko-technického parku ve Zlíně, o stěhování budete včas informováni

5 3. Výsledky ankety v DSP  28 respondentů (13 KS, 15 PS)

6 Výsledky ankety  Spolupráce se školitelem - hodnocena pozitivně, průměrné hodnocení 1,9 (4x se objevilo hodnocení 4 – většinou neochota, či nezapojování do výuky či do projektů)  Spolupráce s ústavem – hodnocena také spíše pozitivně, průměrné hodnocení 2,1 (5x se objevilo hodnocení 4)  Hodnocení jednotlivých předmětů: - Mikroekonomie (prům. hodnocení 2,1) + zajímavé a aktuální a poutavé přednášky s praktickými příklady, + kvalitní a profesionální přístup pedagoga, - horší komunikace s vyučujícím, - na úrovni magisterského studia - Makroekonomie (prům. hodnocení 2) + vstřícnost prof. Ondrčky, výborná diskuze a výuka, dostatečné množství termínů zkoušek, + rychlá odezva ze strany vyučujícího, - opakování z magisterského studia

7 - Matematické a statistické metody (prům. hodnocení 2,2) + profesionální, srozumitelné, praktické, + vstřícný vyučující, + dobrá spolupráce, rychlá odpověď na emaily, - pro některé doktorandy nepřínosné - Metodika vědecké práce (prům. hodnocení 1,8) + praktické, mnoho nových poznatků, užitečný předmět - Teorie poznání (prům. hodnocení 3,5) + znalosti vyučujícího na výborné úrovni, + poutavý a zajímavý předmět, - příliš osobní přístup vyučujícího u zkoušek a nepřiměřené hodnocení, - nepotřebné informace, předmět neodpovídá zaměření - Informační systémy (prům. hodnocení 1,6) + praktický předmět - Cizí jazyk (prům. hodnocení 1,9) + příprava na prezentace na konferencích, + ochotná a vždy připravená vyučující, zajímavé hodiny, + snaha srovnání úrovně znalostí studentů, - větší výběr jazyků - Management (prům. hodnocení 2,6) + zajímavé přednášky, – časově náročné, - některá témata se opakují Výsledky ankety

8 „Problémy“ DSP  získávání informací  jednoduše získané zkoušky, některé předměty zbytečné  zpřísňování požadavků na studium  nedostatečné technické zázemí a prostor (kanceláře, pc)  výše stipendia  nutnost trávit čas v kancelářích (více možností práce z domu)  neprofesionální přístup některých vyučujících

9  Přívětivý přístup  Zavedení interní grantové agentury  Zajímavé předměty  Volnost a příležitosti k zapojení se do projektů  Profesionální přístup managementu UTB  Možnost vyjet do zahraničí, flexibilní pracovní doba  Sdílení kanceláří se zahraničními doktorandy  Spolupráce s praxí  Jde vidět aktivita na zkvalitnění tohoto programu Co oceňujete?

10  Tvorba meziústavových týmů doktorandů ve věci kooperace na tvůrčích činnostech  Vybavenost kanceláří  Zrušení povinnosti být v kanceláři  Větší časový prostor jednotlivým předmětům  Spojení přednášek do jednoho dne  Přísnější hodnocení kvality výstupů studentů, na základě čeho by se měli stanovovat benefity  Více spolupráce se zahraničními univerzitami  Častější setkání doktorandů (výměna zkušeností) Návrhy řešení studentů DSP

11 Návrhy řešení ze strany FaME  Vznik brožurky Průvodce studiem DSP  Informace na jednom místě „Aktuality v DSP“ a doktorské studium na webu www.fame.utb.czwww.fame.utb.cz  Zapojení studentů DSP do projektu OP VK 2.3 Lidé ve VaV  Stanovení pravidel pro mimořádná stipendia v závislosti na kvalitních výsledcích  Lepší vybavení kanceláří (výměna PC v prosinci)  Hromadný nákup kancelářských potřeb pro všechny prezenční studenty DSP  Organizace workshopů a seminářů

12 4. Průběh IGA v roce 2010 a vyhlášení IGA pro rok 2011  Průběh IGA UTB pro rok 2010 - V současné době řešeno 20 projektů finančně podpořených v rámci IGA UTB + byla podpořena SVOČ, DOKBAT a Kulatý stůl studentů DSP - Do 30. 11. 2010 je potřeba finančně projekty uzavřít a do 10. ledna 2011 předat dílčí/závěrečnou zprávu projektu na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení v el. podobě.  Vyhlášení IGA UTB pro rok 2011 - Všichni budete e-mailem informováni a znovu upozorněni ještě týden před skončením soutěžního období. - Lhůta, do které bude možné podávat návrhy je 31. ledna 2011. - Podmínky budou velice podobné jako vloni, projekty už můžete začít připravovat.

13 5. AKČNÍ PLÁN pro DSP (1)  Zorganizovat schůzky se studenty DSP (domácí + zahraniční) listopad 2010 + květen 2011  Zajištění semináře ohledně pedagogického minimaříjen 2010  Zajištění semináře Jak na impakt? říjen 2010  Vyhlášení výběrového řízení na CAEV na místa projektových VaV pracovníků září - říjen 2010  Zajištění semináře týkajícího se Ekonometrie (2 x 6 hod.) prosinec 2010  Vznik brožurky Průvodce studiem DSP prosinec 2010  Zajištění semináře Jak dobře napsat VaV projekt prosinec 2010  Vyhlášení + realizace dalšího kola veřejné soutěže IGA + vyhodnocení minulého rokulistopad 2010 + realizace r. 2011  Zorganizovat schůzky se školiteli studentů DSP leden 2011  Udržení nejkvalitnějších domácích i zahraničních doktorandů na FaME s perspektivou kvalitní VaV práce.průběžně

14 5. AKČNÍ PLÁN pro DSP (2)  Podpora zahraničních mobilit studentů DSP (info na webu www.utb.cz pod Mezinárodními vztahy)průběžně www.utb.cz  Aktualizace/zatraktivnění web stránek týkajících se VaV, zlepšení informovanosti studentů DSPprůběžně  Aktivně spolupracovat na zajištění doktorské konference DOKBAT duben 2011  Připravit projekt do OP VK 2.3 Vzdělávání pracovníků ve VaV se zahrnutím studentů DSP do konce dubna 2011

15 Pozvánka  Writing Competitive Proposals: How to succeed in Fp7 16. listopadu 2010 od 9:30 do 16:30 rektorát VUT v Brne, Antonínská 1, Brno pod vedením nizozemských lektorek Lotte Jaspers a Mette Skraastad

16 6. Publikační činnost + hodnocení výsledků VaV Co je třeba zlepšit? →Je třeba dávat pozor na to, kde publikovat, aby to pro studenty DSP i FaME bylo přínosné →Výstupy je třeba vázat na konkrétní řešené VaV projekty →Upřednostňovat publikování do impakt. časopisů, časopisů vedených ve světově uznávaných databázích nebo v časopisech, které jsou na „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v r. 2010“ →Upřednostňovat konference, které jsou na seznamu Thomson Reuters →Každý student DSP (PS i KS) musí mít vedenu svou vlastní složku s výsledky své tvůrčí činnosti, která bude obsahovat kopii článku a sborník z konference či časopis, ve kterém jste publikovali (je nezbytné publikovat pod hlavičkou FaME UTB Zlín nejlépe s odkazem na konkrétní VaV projekt) →Aktuální informace o VaV v ČR jsou na www.vyzkum.cz, zprostředkovaně + doplněně na www.fame.utb.cz pod Tvůrčími činnostmi.www.vyzkum.czwww.fame.utb.cz

17 7. DISKUSE

18 Děkujeme za pozornost knapkova@fame.utb.cz pavelkova@fame.utb.cz


Stáhnout ppt "Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 3. listopad 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google