Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ RODINNE_PRAVO_VYZIVOVACI_POVINNOST_18 Název školyStřední škola služeb,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ RODINNE_PRAVO_VYZIVOVACI_POVINNOST_18 Název školyStřední škola služeb,"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ RODINNE_PRAVO_VYZIVOVACI_POVINNOST_18 Název školyStřední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Ročník3. Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborObčanská nauka Tematický okruhČlověk a právo Téma Vyživovací povinnost Jméno autoraMgr. Tomáš Vašata Vytvořeno dne 6. 10. 2013 Metodický popis (anotace)Prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint seznamuje žáky s vyživovací povinností – vyjmenovává jednotlivé druhy této povinnosti a detailněji rozebírá výživné rodičů vůči dětem. V yučující může využít konkrétní snímky dle aktuální potřeby. Prezentaci lze uložit rovněž ve formátu PDF a poskytnout ji žákům k jejich mimoškolnímu vzdělávání.

2 12. hodina Vyživovací povinnost Plán hodiny: 1.Úvodní část 2.Opakování 11. hodiny 3.Výživné – druhy vyživovací povinnosti 4.Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem 5.Shrnutí, fixace poznatků 6.Křížovka – opakování na písemnou práci

3 Vyživovací povinnost Výživné = neobsahuje pouze prostředky na výživu, ale jde o zabezpečení kulturních a sociálních potřeb oprávněné osoby (peníze na jídlo, ošacení, bydlení, kulturní vyžití…) výše není stanovena pevnou částkou či procenty, ale právnickými termíny (stejná životní úroveň, slušná výživa, přiměřená výživa, nutná potřeba) neplnění je trestné

4 Druhy vyživovací povinnosti: 1.VP rodičů vůči dětem = stejná životn í ú roveň 2.VP dět í k rodičům = slu š n á výživa 3.VP mezi ostatn í mi př í buznými = nutn á potřeba 4.VP mezi manželi = stejn á životn í ú roveň 5.VP mezi rozvedenými manželi = přiměřená výživa (max. do 3 let po rozvodu, lze i stejn á životn í ú roveň, lze sjednat i tzv. jednorázové odbytné) 6.Př í spěvek na výživn é neprovdan é matce = přiměřená výživa (nejvýše 2 roky)

5 Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem: povinn á osoba = rodiče, opr á vněn á osoba = d í tě trv á po celou dobu trv á n í pr á vn í ho vztahu mezi rodičem a d í tětem nen í v á z á na na skutečnost, zda jsou či nejsou rodiče nositeli rodičovsk é zodpovědnosti je stanovena oběma rodičům bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou manžel é (pokud by otec nebyl zji š těn, VP by měla pouze matka + možný vznik VP mezi ostatn í mi př í buznými) vznik á okamžikem narozen í d í těte u matky, u otce na z á kladě určen í otcovstv í podle jedn é z domněnek určov á n í otcovstv í zanik á v okamžiku, kdy je d í tě schopn é samo se živit (NE v 18 ani 26)

6 Obživnut í VP: může doj í t k obživnut í vyživovac í povinnosti např. student S Š stavebn í pokračuje ve studiu na ČVUT = roz š iřuje si vzděl á n í = VP trv á tento student se dostane na V Š až po roce = VP obživne student S Š stavebn í pokračuje na medic í ně = m á uzavřen é vzděl á n í - je schopen se s á m živit, ale jde z nějak é ho důvodu studovat jiný obor = VP zanik á ( je to složit é a z á lež í na n á zoru soudce)

7 Vý š e VP: Zji š ťuj í se: 1.př í jmy povinn é osoby = ve š ker é př í jmy ze z á visl é činnosti, z podnik á n í, z kapit á lov é ho výkonu, z darů, ú rok á ch na majetku, apod. (odm í t á -li povinn á osoba předložit doklady o vý š i př í jmů, jsou př í jmy stanoveny 25 n á sobkem živ. minima – 2013 cca 85 tisíc) 2.ve š ker é výdaje povinn é osoby = o š acen í, strava, bydlen í, l é ky, ….výživn é na dal ší děti … 3.opr á vněn é potřeby d í těte (z á visl é na jeho věku, typu š koly apod.), pokud jsou potřeby d í těte vy šší než možnosti rodičů, zabezpečuj í pouze z á kladn í potřeby vý š e výživn é ho se může změnit, když se změn í poměry (př í jmy, výdaje, potřeby apod.) plat í se vždy měs í c dopředu

8 Př. Otec má platit výživné, ale chce jej platit pouze ze zaměstnání nikoliv z melouchů – Prokážeme-li to je to příjem a musí se k tomu přihlédnout, zohlední se to, že má také vyšší výdaje = např. stravování v jídelně. Př. Nahodilá potřeba dítěte = otec platí výživné 2000 Kč/měs., dítě potřebuje bundu a zimní boty. Musí otec přispět ještě navíc? – Nemusí, z výživného je matka povinna tyto nahodilé potřeby uhradit. Př. Otec si vezme dítě na 1 měsíc na prázdniny, kde ho živí apod. Má platit matce za tento měsíc výživné? – Ano, výživné je i na mimořádné výdaje – matka tak spoří dítěti např. na mimořádné výdaje. Př. Dítěti je nařízena ÚV nebo OV. Platí rodiče výživné? – Výživné platí oba rodiče. Část jde ústavu a část na dítě. Ústavu se platí tzv. ošetřovné. Pokud je to nad rámec vyhlášky prostředky jdou na účet dítěte, ústav je dává dítěti na knížku. Př. Ošetřovné je stanovené na 2000 Kč, výživné je určené každému z rodičů na 1500 Kč = 3000 Kč dohromady - 1000 Kč tedy půjde na účet dítěte.

9 Zdroje Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 1. vydání (aktualizované), 2008, ISBN 80-86285-68-5 Maturitní otázky – Občanský a společenskovědní základ, Fragment, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-253-0600-0 PRUDÍKOVÁ, Dana; KORBEL, František. MF DNES 4. 10. 2013, str. C1 – C2 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

10 Děkuji za pozornost a přeji hezký den


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_ RODINNE_PRAVO_VYZIVOVACI_POVINNOST_18 Název školyStřední škola služeb,"

Podobné prezentace


Reklamy Google