Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina při Výboru pro sociální politiku PS PČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina při Výboru pro sociální politiku PS PČR."— Transkript prezentace:

1 Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina při Výboru pro sociální politiku PS PČR

2 Členové pracovní skupiny Expertní tým: MZD – J. Vymazal MPSV – M. Bosák, Z. Stocklová, I. Merhautová KZP/CMU - L. Švec, J. Kárníková ČSSZ – J. Biskup, R. Čevela ÚZIS – P. Vepřek Age Management o.s. – I. Štorová iHETA – T. Doležal AIFP – M. Hrdličková PS PČR – J. Zavadil, M. Emmerová, J. Hnyková, D. Kasal, M. Opálka, V. Kaňkovský,

3 Harmonogram prací 1.Definice problému 2.Analýza dopadů stárnutí na zdravotní a sociální systém a.Na nákladové straně (růst nákladů) b.Na příjmové straně (výpadek příjmů) 3.Pilotní projekty – ověření dostupnosti dat zdravotního a sociálního systému 4.Návrh souboru opatření pro finanční udržitelnost 5.Zpracování detailního bodového plánu

4 Návrh systémových opatření 1.cílené prodlužování délky života ve zdraví v populaci nad 60 let systémovými změnami 2.kontinuální změny financování zdravotního a sociálního systému (nespoléhat jen na výběr daní) 3.podpora preventivních programů a kontrola jejich účinnosti 4.motivace obyvatelstva ke změně přístupu ke zdraví 5.časná diagnostika a včasné zahájení terapeutické intervence 6.aktivní podpora zavádění opatření age managementu (→ řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců) s podporou konceptu pracovní schopnosti (→ jednotlivé faktory zahrnují zdraví, vzdělávání, motivaci, opatření na pracovišti a na podporu slaďování rodinného a pracovního života) 7.posuzování sociálních dopadů zdravotních intervencí a zdravotních dopadů sociálních intervencí 8.změna struktury zdravotní péče - akutní vs. dlouhodobá péče o chronicky nemocné; ambulantní vs. institucionální, význam koordinované rehabilitační péče 9.kvalitní data management a robustní analýzy dat ze zdravotního a sociálního systému (např. za využití longitudinálních studií sledování hodnot pracovní schopnosti u vybraných profesí (fyzicky pracující, duševně pracující anebo kombinované profese) a u různých věkových skupin anebo průřezově. Získané hodnoty lze mezinárodně srovnávat s hodnotami z jiných národních databází (např. ve Finsku anebo v Nizozemsku). 10.reforma zdravotně-sociální péče (pečovatelské ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí péče, apod.) - tzv. zdravotně-sociální pomezí

5 Časová realizovatelnost/naléhavost akutní zajištění kvalitních dat z obou systémů, kvalitní data management a robustní analýzy dat ze zdravotního a sociálního systému posuzování sociálních dopadů zdravotních intervencí a zdravotních dopadů sociálních intervencí aktivní podpora seniorů na trhu práce (tzv. age management) střednědobé návrh optimálního modelu financování v rezortu zdravotnictví a sociálních věcí (výběr prostředků, způsob jejich správy a distribuce) podpora preventivních programů a kontrola jejich účinnosti časná diagnostika a včasné zahájení terapeutické intervence návrh změn struktury zdravotní péče - akutní vs. dlouhodobá, ambulantní vs. institucionální péče o chronicky nemocné a způsobu jejich realizace návrh optimalizace struktury a podoby služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému (pečovatelské ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí péče, psychiatrie, rehabilitace, péče o umírající….) dlouhodobé cílené prodlužování délky života ve zdraví v populaci nad 60 let systémovými změnami motivace obyvatelstva ke změně přístupu ke zdraví

6 Pilotní projekty A: roztroušená skleróza/sclerosis multiplex - G35 dle MKN B: ankylozující spondylitida (tzv. Bechtěrevova nemoc) - M45 dle MKN

7 Struktura dat Typ PopisZdroj dat Přímé zdravotní nákladynáklady na primární, ambulantní péči, ústavní péči, farmakoterapii, rehabilitaci, lázně, dopravu. Zdravotní pojišťovny/poskytovatelé zdravotních služeb Přímé nemedicínské náklady náklady na dopravu, lázně, domácí péči, apod. Zdravotní pojišťovny/poskytovatelé zdravotních služeb Nepřímé nákladyZtráta pracovní produktivity (délka pracovní neschopnosti) ČSSZ Sociální náklady - pojistnéInvalidní důchodyČSSZ - pojistnéNemocenskáČSSZ - nepojistnéPříspěvky na péči (I.-IV. st.)MPSV/ÚP - nepojistnéPříspěvek na mobilitu, zvláštní pomůcky MPSV/ÚP Neformální péčePéče v rodině, přáteldotazníková šetření

8 Back-up

9 Prognóza Českého statistického úřadu (2013)

10 The 2015 Ageing Report (Evropská komise)

11 OECD (2014), "Labour Market Statistics: Labour force statistics by sex and age" Podíl pracující populace ve věkové skupině 60-64 let


Stáhnout ppt "Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení Pracovní skupina při Výboru pro sociální politiku PS PČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google