Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní struktura projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní struktura projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."— Transkript prezentace:

1 Základní struktura projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 2 Struktura projektu - cíle Cíle: celkový (globální) cíl a specifické cíle: pozor na jejich kvantifikaci a zdroj dat Zdůvodnění: vymezení cílové skupiny a její potřeby a omezení + přímí a nepřímí příjemci výsledků projektu; důvody pro výběr cílové skupiny Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 3 Struktura projektu - zdůvodnění Zdůvodnění: význam projektu pro cílové skupiny (přidaná hodnota projektu) význam projektu pro priority programu vhodné nástroje: SWOT, strom problémů, strom cílů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 4 Struktura projektu - aktivity Podrobný popis aktivit a metodika metody realizace aktivit zdůvodnění výběru těchto metod návaznost na předchozí projekty systém vnitřního vyhodnocování zajištění aktivit experty Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 5 Struktura projektu časová realizace Časový harmonogram Gantův diagram, Metoda kritické cesty, doba trvání projektu – aby se vešel do pravidla N+2/N+3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 6 Struktura projektu - výsledky Výsledky projektu: vymezení dopadů projektu – dlouhodobý efekt vymezení výstupů – přímá vazba na projekt multiplikační efekt Udržitelnost aktivit: systémová finanční institucionální Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 7 Struktura projektu předkladatel a partneři Charakteristika řešitele: zdroje pro řešení projektu Partnerské organizace: pozor na partner x dodavatel x sponzor Logický rámec Rozpočet Studie proveditelnosti, EIA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 8 Ověření kvality záměru – relevantnost Jsou cíle projektu v souladu s rámcem politiky? Jsou jasně definovaní partneři? Jsou jasně definované cílové skupiny? Jsou jasně definované řešené problémy (příčina x následek)? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 9 Ověření kvality záměru – relevantnost Vysvětluje celkový cíl, proč je projekt významný? Jaký je přímý přínos cílovým skupinám? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 10 Ověření projektového záměru - proveditelnost Realizace projektu přispěje k celkovým cílům? (vyplnění předpokladů) Jsou výsledky jsou dány realizací projektu? Jsou výsledky dosaženy realistickým využitím vstupů? Jsou prostředky vysvětleny kvantifikovatelnými cíli? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 11 Ověření projektového záměru - proveditelnost Byly identifikovány významné vnější faktory? Je pravděpodobnost splnění předpokladů akceptovatelná? Jsou projektoví partneři schopni realizovat svou část aktivit? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 12 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit Jsou jasně vymezena vlastnická práva? Budou mít cílové skupiny přístup k výsledkům projektu? Budou poskytovat veřejné autority podporu aktivitám po skončení projektu? Odpovídají technologické aspekty místním podmínkám? Je dodržována ochrana životního prostředí? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 13 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit Přispívá projekt k rovnosti příležitostí? Budou partnerské organizace schopny realizace aktivit po skončení financování z EU? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 14 Analýza a řízení rizik Analýza citlivosti Analýza bodu zvratu Prozkoumání pravděpodobnostního rozložení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Základní struktura projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google