Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha"— Transkript prezentace:

1 Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha jiri.burianek@ff.cuni.cz

2 Cíle Na základě poznatků z výzkumu popsat rozmanité formy překračování norem v každodenním životě Z hlediska prevalence A některých důsledků Z hlediska teorie může jít jak o drobné přestupky erozivní povahy Nahlodávání hodnotově-normativního konsenzu Otravování života občanů Tak o závažné formy trestné činnosti, které jenom zůstávají skryty Ač mohou vést třeba i k ohrožení života

3 Eroze, drobná deviace, kriminalita? Eroze - proces drobného narušování nebo problematizování norem. Za deviantní prvky můžeme považovat všechny projevy nerespektování nebo dokonce ohýbání či redefinice norem, drobného či vážnějšího narušování mezilidských vztahů, etických zásad, i dalších činy, jež mohou dospět až na hranici trestního postihu. Koncept „everyday crime“ - S. Karstedtová a S. Farrall (2006) Nečestné jednání, často hojně rozšířené (provozuje většina?) Ne vždy nelegální, „šedá zóna“ Mnohdy čestní občané, kteří se ale sami rozhodují, co je a není správné Něco mezi kriminalitou bílých límců („in suites“) a pouličním zločinem („in streets“)

4 Výzkum eroze firemní kultury 1996  Ambivalence zkoumaných jevů  záležitosti, u nichž nebývá hranice „normy“ zcela zřetelná (např. problém sexuálního obtěžování): situace, k nimž v běžném životě dochází poměrně často, které ale mohou být do jisté míry tolerovány.  Celá řada stereotypů a mýtů (o mužské roli, o ženské vyzývavosti…)  Efektivní ignorance: Využívání zařízení podniku (telefony, materiál) je sice „špatné“, ale boj s tím je neúměrně drahý  Podnikový telefon nebo auto jako benefit!  DATA A METODY VÝZKUMU Šetření reprezentativního vzorku ekonomicky aktivní populace ČR ve věku od 18 do 60 let. Sběr dat proběhl v listopadu a prosinci 1996 a zachytil názory 1322 respondentů (standardizovaný rozhovor, kvótní výběr)

5 Typické nešvary na úrovni pracoviště K nejčastějším prohřeškům patří využívání služebního telefonu (často + občas uvádí 60%) využívání materiálu či zařízení (alespoň občas 44 %) protekce (alespoň občas 22 %) porušování předpisů (dohromady 18 %) pomluvy šikanování, korupce  První dva prvky přitom vykazují vysokou míru akceptování ze strany veřejného mínění jako něco spíše nepatřičného, trpěného, pro značnou část pracovišť opravdu „běžného, normálního“.

6

7 Sexuální obtěžování Výtka sociálního konstruktivismu ve vztahu k sexuálnímu obtěžování Problém genderové a/symetrie V názoru na vymezení, obsah pojmu V míře postižení Za jasné obtěžování je bráno to, když vedoucí podmiňuje nějaké ocenění kontaktem, jakousi protislužbou v této oblasti. Velká část respondentů odsuzuje také fyzické kontakty, ale zde už jsou patrné náznaky tolerance. Vtipy, komentáře k vzhledu a vyprávění intimních zážitků vnímá jako obtěžování jen každý šestý respondent. Takřka absolutně je tolerován „kolegiální“ polibek na večírku. Závěr o značné tolerantnosti a liberalismu v českém prostředí Negativní stránka – neochota hledat (a využívat!) právní nástroje k regulaci těchto jevů, viz pozdější diskuse o domácím násilí

8 Zkušenosti s obtěžováním (1996) Setkal/a jste se Vy sám/a s některou z uvedených forem (viz předchozí otázka) v takové situaci, kdy Vám to vysloveně vadilo a chtělo se Vám nějak si stěžovat či usilovat o nápravu? 1. ano, několikrát, nejčastěji šlo o: (uveďte) 8 % 2. ano, jednou (uveďte)5 % 3. ne87 %  Vícenásobné obtěžování uvedlo 10 % žen a 6 % mužů, jednorázové 9 % žen a 2 % mužů. V „definici“ obtěžování většinou ženy častěji připomínají tyto charakteristiky:  fyzické kontakty46 %(muži 35 %)  vynucování kontaktu 66

9 Postoje k řešení Představte si situaci, kdy Vás někdo ze spolupracovníků/-nic zve opakovaně na schůzku a naznačuje zájem o sexuální styk. Vy sám/a byste byl/a ochotna: ANO / NE (zbytek neví) A. Jít si v takové situaci stěžovat nadřízenému977 B. Ohlásit takový případ vedení podniku583 C. Podat trestní oznámení u policie582 D. Hledat pomoc u spolupracovníků, u odborů2067 E. Svěřit se rodinným příslušníkům, přátelům5333 F. Brát to jako něco, kvůli čemu není třeba dělat rozruch 5029  Častý kontakt posiluje tendenci k normalizaci deviace  Platí bohužel i o fenoménu korupce (v každodenním životě)

10 Bezpečnostní rizika 1999 – 2007, MV ČR Série Aktér 2005 – 2015, FF UK IVAWS 2003, FF UK (GAČR) Násilí v partnerských vztazích, FF UK (GAČR 2013)

11 Újmy jako dílčí viktimní zkušenost Stalo se Vám v posledních dvou letech ještě něco jiného, co třeba není zjevně trestným činem, ale může znamenat újmu majetkovou, zdravotní, citovou, apod.? 2000200220072011 A. Drobná majetková újma, ošizení např. v restauraci, při nákupech 59643357 B. Vyhrožování násilným útokem proti Vám nebo Vašim blízkým (dětem, apod.) 99129 C. Fyzické napadení, přímé užití fyzické síly vůči Vaší osobě 8884 D. Psychické týrání, vydírání78910 E. Dopravní nehoda (vyšetřovaná policií)1417148 F. Urážky nebo poznámky týkající se původu, politického přesvědčení, apod. 8 888 G. Sexuální obtěžování na pracovišti3433 H. Šikanování na pracovišti, ve škole6710

12 Další nepříjemné zkušenosti Ještě jednou se vrátíme k některým negativním stránkám života. Prožil/a jste v posledních letech nějakou z událostí, na niž si zřejmě nerad/a vzpomenete? Stalo se Vám, že jste: /2003/ Ne Jednou Vícekrát A. Byl/a svědkem nějakého případu vandalismu 4725 28 B. Setkal/a s násilím ve vztazích v nejbližším okruhu lidí 7317 10 C. Přišel/a jednorázově o větší majetek nebo peněžní částku 68266 D. Přišel/a do konfliktu s cizincem, s příslušníkem jiné národnosti 8695 E. Byl/a svědkem podezřelých machinací ve Vašem zaměstnání, tunelování nebo poškozování firmy83125

13 2003 – mezinárodní projekt IVAWS (násilí na ženách) první viktimologický výzkum násilí v intimním vztahu reprezentativní pro ženy ČR 2005 – pilotní sonda – muži (JČU) 2012-2014 – projekt GAČR 404/12/2452 Replikace a rozšíření původního výzkumu téma stalkingu Srovnání muži – ženy Projekt „Násilí v partnerských vztazích: výzkum navazující na IVAWS 2003“

14 Data a výstupy Muži: MillwardBrown (2012/12-2013/1) kvótní výběr, N=1001 metoda CASI kombinovaná s face-to-face dotazováním Ženy 2013/6 náhodná procházka, N = 1502 Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů, FF UK 2014 Abused, battered, or stalked: Violence in partner relations gendered. Karolinum 2015 Buriánek J., Pikálková, S., Podaná, Z.

15 Domácí násilí na ženách Podíl žen, které zažily daný druh násilí alespoň jednou během posledních pěti let

16 ženy muži 2013 Často/ stáleObčasNikdy Často/ stáleObčasNikdy Urážel/a Vás, nadával/a Vám, slovně Vás ponižoval/a 2,710,986,52,516,081,6 Pokoušel/a se omezovat Vaše kontakty s rodinou či přáteli 1,65,892,64,111,284,7 Sledoval/a Vás či pronásledoval/a 1,83,794,62,36,790,9 Ničil/a Váš nebo Váš společný majetek 1,34,294,51,54,893,7 Vyhrožoval/a, že si vezme život 1,52,596,11,94,493,7 Ublížil/a nebo hrozil/a, že ublíží Vašim dětem 1,11,497,51,22,196,7 Psychologické násilí do definice patří (vybrané položky, %)

17 ženy muži 2003 2013 Závažnost situace abs.% % % Velmi vážná 18425,7 6324,3 77,1 Poměrně vážná 30843,0 11243,2 3232,3 Ne příliš vážná 18025,1 6826,3 4747,5 Neví/bez odpovědi 456,3 166,2 1313,1 Pocit ohrožení života abs.% % % Ano 29140,6 7428,6 77,1 Ne 32945,9 13752,9 8282,8 Neví/bez odpovědi 9713,5 4818,5 1010,1 Celkem zažilo násilí od partnera 717 259 99 Důsledky IPV (včetně fyzického)

18 Závěry V posledních 12 měsících se s některou z uvedených forem fyzického násilí setkala cca 2 % žen, během posledních pěti let pak zhruba desetina z celkového souboru dotázaných. Třetina incidentů skončila zraněním U mužů prevalence jen o něco nižší „Na množství nehleďte…“ Prevalence nejsou klíčovým ukazatelem, typická latence Limity kvantitativního výzkumu i klinické praxe Důsledky jsou vážné, a to nejen subjektivně Význam prevence, pomoci obětem Deterenční efekty trestání nelze podcenit Trendy pozitivní, ale…

19 Jiří Buriánek Simona Pikálková Zuzana Podaná Abused, Battered, or Stalked: Violence in Intimate Partner Relations Gendered KAROLINUM abused,


Stáhnout ppt "Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Katedra sociologie FF UK Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google