Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny filozofie Úvod do filozofie. „PHILEIN … SOPHIA …“ Slovo „filosofie“ je odvozeno z řeckých slov „milovat“ a „moudrost“. Ivan Blecha: „Filosofie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny filozofie Úvod do filozofie. „PHILEIN … SOPHIA …“ Slovo „filosofie“ je odvozeno z řeckých slov „milovat“ a „moudrost“. Ivan Blecha: „Filosofie."— Transkript prezentace:

1 Dějiny filozofie Úvod do filozofie

2 „PHILEIN … SOPHIA …“ Slovo „filosofie“ je odvozeno z řeckých slov „milovat“ a „moudrost“. Ivan Blecha: „Filosofie je zvláštní myšlenkové úsilí, které si klade za cíl zkoumat jednotlivá jsoucna nikoli jako ostatní vědy v jejich dílčích projevech, ale z hlediska toho, že, jak a proč vůbec jsou, tedy z hlediska jejich bytí. Proto je první a základní filosofickou disciplínou tzv. ontologie – nauka o bytí.“

3 Filozofie postmoderní Avšak postmoderní filozofie, v analytické tradici, může dokonce ontologii zavrhovat. Problémem bytí se nezabývá, protože jej považuje za „pseudoproblém“ a výroky o bytí za „bezesmyslné“. Příkladem obdobně smýšlejících filozofů jsou např. Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap nebo Richard Rorty.

4 Filozofie Zažil/a jste ve svém dosavadním životě událost, která by Vás přiměla k tzv. „filosofické úvaze“? Četl/a jste v poslední době román, viděl/a film, který by Vámi otřásl a posunul, pozměnil Váš pohled na svět?

5 Filozofie Řecká filozofie spatřovala počátek kladení „filosofických“ otázek v údivu. Aristotelés: „Neboť jako dnes tak v dřívějších dobách lidé počali filozofovat, protože se něčemu divili.“ Dnes, např. existencionalisté, za počátek tvořivého filozofického úsilí považují prožití mezní situace nebo pocitu úzkosti.

6 ÚDIV, STRACH, ÚZKOST VÝKŘIK

7 Členění filozofie Aristotelés: – filosofie teoretická fyzika (přírodní filosofie, nauka o pohybu, o prvotním hybateli, času, prostoru, náhodě, nutnosti, prázdnu, vzniku, zániku apod. matematika (zaměřuje se na velikost a tvar) metafysika („první filosofie“, pozoruje jsoucí jako takové, zkoumá to, co je první, počátky, principy a nejvyšší příčiny všeho jsoucího) - filosofie praktická (jejím základem je jednání) etika politika (i ekonomie a rétorika) - filosofie poietická (zahrnuje sféru zhotovování, tvoření) estetika umění

8 Dnešní filozofické disciplíny Ontologie Gnozeologie / Noetika / Epistemologie Etika Filozofie dějin Filozofická antropologie

9 Vznik filozofie: 6.- 5. století př. n. l. ŘECKO

10 MÝTHOS … LOGOS… Mýthos = slovo, řeč, rozhovor, vypravování, mínění, pověst, událost, bajka; myšlenka, mínění, rada. Význam původně stejný jako u logos, ale časem termín mýthos nabýval významu "vymyšlená historie", pověst, legenda, pohádka; naopak logos byl chápán stále více jako řeč rozumová a přísně logická, tedy jako vědecké poznání, věda. „Mýtus je předlogickým uspořádáním, rámcem veškeré lidské zkušenosti.“ Z. Kratochvíl (Od mýtu k logu) Autoři psaných mýtů: Homér, Hésiodos, skladatelé tragédií (Aischylos, Sofoklés, Eurípidés).

11 Hésiodos: Popis zrození kosmu začíná následovně (116-130): "Nejdříve ze všeho tedy byl Chaos, ale pak Země, širokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo, pro nesmrtelné, jež temeno sněžného Olympu hostí; v útrobách země širokých drah pak mrákotný Tartar a pak Erós, jenž z věčných bohů je nejspanilejší, údy oprošťuje a veškerých bohů i lidí mysl v prsou si podmaňuje i rozšafný rozum. Z Chaosu černá Noc a Erebos počátek vzali; z Noci se zase narodil Aithér a Den, které v lásce z objetí Erebu počala matka a přivedla na svět. Země zrodila napřed jí samé podobné nebe, Úrana plného hvězd, kol dokola aby ji halil, aby blaženým bohům byl na věky bezpečným sídlem; mocné pak zrodila hory, ty rozkošné příbytky bohyň, příbytky nymf, které v roklinatých si libují horách.".

12 LOGOS Při vysvětlení dějů ve světě (kosmu) vystřídal mýtus LOGOS. Logos je termín, který označuje vedle rozumu také slovo, myšlenku, nauku nebo rozumný řád světa obecně. Od Aristotela se stal předně LOGOS průvodce filozofa na cestě k moudrosti.

13 Cesta („Na počátku bylo slovo…“) Člověk se začíná, vycházeje z údivu nad tím, že jsoucno jest, tázat. Ptá se na původ, počátek a první principy všech věcí. Odpovědi již nehledá pomocí mýtu, ale rozumu. Odkrývá přirozenost světa – FYSIS. Filozofie – věda odkrývá přirozenost světa, hledá pravdu o věcech, o světě, o nás samých.

14 Základní literatura http://www.phil.muni.cz/fil/antika/dfi/ Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie Blecha, Ivan: Filosofie Hlavinka, Pavel: Dějiny filosofie (jasně a stručně) Patočka, Jan: Nejstarší řecká filosofie

15 Základní informace k předmětu: http://kfil.upol.cz/


Stáhnout ppt "Dějiny filozofie Úvod do filozofie. „PHILEIN … SOPHIA …“ Slovo „filosofie“ je odvozeno z řeckých slov „milovat“ a „moudrost“. Ivan Blecha: „Filosofie."

Podobné prezentace


Reklamy Google