Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. 2  RJMK dne 30.11.2015 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2016 a doporučila ZJMK ke schválení.  Rozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. 2  RJMK dne 30.11.2015 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2016 a doporučila ZJMK ke schválení.  Rozpočet."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016

2 2  RJMK dne 30.11.2015 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2016 a doporučila ZJMK ke schválení.  Rozpočet JMK na rok 2016 bude schválen dne 17.12.2015.  Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, v tématu „Ekonomika a finance“. www.kr-jihomoravsky.cz  Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole III.2.1., III. 2. 2., III. 2. 3.

3 3 Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK na rok 2016  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 schválený usnesením vlády č. 748 ze dne 23. 9. 2015.  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.  Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2016 publikovaná Ministerstvem financí v říjnu roku 2015.  Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2016 – 2018.  Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v září 2015 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016.

4 Návrh rozpočtu JMK na rok 2016 (v tis. Kč) 4

5 Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2016 (v tis. Kč) 5

6 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2016 6

7 Struktura návrhu rozpočtu financování JMK na rok 2016 7  Návrh rozpočtu financování (po odečtu splátek jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou ve výši 128 966 tis. Kč) činí 103 864 tis. Kč.

8 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2016 dle druhu výdajů (v tis. Kč) 8

9 Podíl výdajů na zřízené PO na výdajích JMK 9

10 Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) 10

11 Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy 11  V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši 414 410 tis. Kč  Nejvýznamnější dotační programy:  Spolufinancování sociálních služeb dle § 105 zákona o sociálních službách - ostatní poskytovatelé sociálních služeb83 mil. Kč  Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 50 mil. Kč  Program rozvoje venkova50 mil. Kč  Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV47 mil. Kč  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu35 mil. Kč  Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK25 mil. Kč  Příspěvky a služby na hospodaření v lesích20 mil. Kč  Na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot13 mil. Kč

12 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2016 patří:  Domov seniorů Újezd u Brna – novostavba37 876 tis. Kč  Stavba nové budovy ZZS JMK ve Znojmě40 520 tis. Kč  Komplexní zabezpečení Letiště Brno - objekt HZS40 000 tis. Kč  Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov – Rekonstrukce části budovy 15 480 tis. Kč  Střední vinařská škola Valtice – Centrum Excelence29 000 tis. Kč  Střední škola Strážnice – Rekonstrukce vnitřních instalací a soc. zázemí domova mládeže – II. etapa23 072 tis. Kč  Přírodovědná stanice Kamenáčky 9 855 tis. Kč 12

13 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“  Hlasování probíhalo od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015.  Bylo doručeno 962 dotazníků, 512 občanů vzneslo konkrétní připomínky a podněty.  Nejvíce preferované oblasti:  Doprava a dopravní obslužnost (15,8 %)  Kultura a památková péče (12,1 %)  Školství, tělovýchova a zájmová činnost (11,3%)  Regionální rozvoj (11,3 %)  Zdravotnictví (10,8%)  Sociální služby (9 %)  Podrobné informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v prezentaci na webových stránkách JMK. 13


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. 2  RJMK dne 30.11.2015 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2016 a doporučila ZJMK ke schválení.  Rozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google